Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontroly nepřiměřeného hluku motorových vozidel

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1. Jaké postupy jsou orgány Policie České republiky dle právních předpisů oprávněny využít tehdy, zjistí-li poslechem, že motorové vozidlo, které se pohybuje po pozemní komunikaci, vydává při jízdě nepřiměřený hluk, způsobený zpravidla tzv. “sportovním” výfukem nebo výfukem opatřeným tuningovou úpravou. V rámci toho prosím o odpověď na otázku, zda je Policie ČR oprávněna již na místě s řidičem takového motorového vozidla zahájit přestupkové řízení pro podezření z přestupku, a pokud ano, tak jakých (technických či jiných nástrojů) je oprávněna využívat k tomu, aby prokázala působení nadměrného hluku jdoucího z výfuku.

2. Jaké postupy, identifikované pod bodem 1, orgány Policie České republiky k řešení uvedených situací využívají a v jaké četnosti, tedy např. zda využívají toliko možnosti, odeslat řidiče s vozidlem na technickou kontrolu, nebo zda na místě rovněž zahajují přestupková řízení pro podezření z přestupku, popř. zda přistupují i k zákazu další jízdy.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Ad 1.

Policie České republiky vykonává v rámci přímého dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu i činnost zaměřenou na kontrolu technického stavu vozidel. Jedná se zde o tzv. technické silniční kontroly, jejichž výstupem může být mimo udělení pokuty řidiči i zkrácení nebo odejmutí technické způsobilosti vozidla. Ve věstníku dopravy č. 13/2022 ze dne 16. prosince 2022 vyšel metodický pokyn pro měření vnějšího hluku u stojícího motorového vozidla ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK) v souladu s evropskou legislativou. Nicméně i přes tuto skutečnost jsou ze strany Policie České republiky prováděny kontroly výfukového potrubí z pohledu správnosti a funkčnosti systému tlumení hluku společně se správnými homologačními značkami. V případě, že policisté odhalí případ, kdy jsou části systému tlumení hluku uvolněny, poškozeny, nesprávně osazeny, chybí nebo jsou zjevně upraveny tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost, je takovéto protiprávní jednání řešeno jednak v rovině odpovědnosti za přestupek a současně z pohledu technické silniční kontroly.

Hlavní odpovědnost z pohledu kontroly technického stavu je však na stanicích technické kontroly, které jsou za tímto účelem ke kontrolám i náležitě vybaveny. Policie České republiky v této souvislosti zatím nedisponuje žádným přístrojem na takové měření a pouze na základě poslechu, jak uvádíte v žádosti o informace, není možné zahájit úkony pro přestupkové či jiné řízení.


Ad 2.

Při podezření na špatný technický stav vozidla využívá Policie České republiky i možnost odeslání do stanice technické kontroly, ale četnost takových úkonů policie statisticky sleduje pouze v obecné rovině, tedy za celkový technický stav, nikoliv jen pro podezření z nepřiměřeného hluku. Za rok 2022 bylo pro podezření na špatný technický stav odesláno na kontrolu do stanice technické kontroly 9 vozidel a v roce 2021 to bylo 11 vozidel. Při zjištění přestupku na místě, jak je uvedeno výše, policista uloží pokutu, případně omezí vozidlu technickou způsobilost, nebo skutečnost oznámí příslušnému správnímu orgánu. Tento přestupek musí být hodnověrně zjištěn a zadokumentován pro případné dokazování.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem