Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kontrolujeme dodržování „mimořádných a krizových opatření“

KRAJ – Policisté v kraji dohlíží na plnění „mimořádných a krizových opatření“. 

Od dnešní půlnoci vstoupily v platnost zpřísňující podmínky v rámci krizových a mimořádných opatření. Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje dohlížejí na dodržování těchto opatření v rámci celého kraje.

Na povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a dodržování rozestupů dohlížejí policejní Kontrola provozovny 2.jpghlídky například na nástupištích hromadné přepravy osob a v místech čekáren veřejné dopravy, ale také na nejexponovanějších místech, co do výskytu a pohybu osob ve veřejných prostorách, kterými jsou například úřady státní správy a samosprávy.

Zpřísňující se opatření v návaznosti na nepříznivou situaci ohledně výskytu onemocnění Covid-19 a jejich porušování mohou policisté sankcionovat blokovými pokutami v příkazním řízení až do výše 10 tisíc korun, případně oznámením správnímu orgánu. V případě nedodržení povinností při nošení ochranných prostředků dýchacích cest je správním orgánem Krajská hygienická stanice. Při porušení usnesení Vlády ČR v rámci omezení pořádání hromadných akcí, konzumace alkoholu nebo nedodržování omezení  při provozu provozoven stravovacích služeb mohou policisté v příkazním řízení udělit blokovou pokutu ve výši 10 tisíc korun. Při nemožnosti projednání příkazem na místě je správním orgánem kompetentním k vyřízení věci Obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Apelujeme na občany, aby dodržovali mimořádná a krizová opatření a zároveň, aby respektovali pokynů policejních hlídek při prováděných kontrolách.

14. října 2020
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem