Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Kontaktní osoby

Uživatelská podpora Internetové aplikace Ubyport se řídí Provozním řádem bod 13.4 a je rozdělena do kategorií:

INCIDENT

Incidentem se rozumí nečekaná událost, během které je Ubyport nebo některá jeho část nefunkční nebo nedostupná. Reakce na oznámení incidentu má nejvyšší prioritu a oznámení lze učinit kdykoliv v pracovní i mimopracovní době.

  • Kontaktní e-mail: ubyport@pcr.cz
  • Kontaktní telefon: 731 670 444 (08:00 hod. – 14:30 hod. pondělí - pátek) 
  • Kontaktní telefon: 974 841 856  (14:30 hod. – 07:00 hod. pondělí - pátek) 
  • Kontaktní telefon: 974 841 856  (00:00 hod. – 23:59 hod. sobota a neděle)

DOTAZ

Dotazem se rozumí požadavek, který je žádostí o poskytnutí informací, rady nebo pomoci, jak řešit konkrétní problém. O prioritě reakce na dotaz rozhoduje pracovník podpory a to především vzhledem k závažnosti případného následku. V případě existence informace, která řeší požadovaný dotaz, odkáže pracovník podpory uživatele na adresu existující informace na Internetu.

  • Kontaktní e-mail: ubyport@pcr.cz
  • Kontaktní telefon: 731 670 444 (08:00 hod. – 14:30 hod. pondělí - pátek)

ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Změnovým požadavkem se rozumí žádosti o vytvoření, změnu nebo zrušení uživatelských nebo registračních údajů Ubyportu. Reakce na oznámení změnového požadavku je realizována podle pořadí přijatého požadavku v pracovní době.

  • Kontaktní e-mail: reguby@pcr.cz

ZMĚNA HESLA PO TELEFONU

Pokud uživatel Internetové aplikace Ubyport ztratí heslo pro přihlašování do uvedeného systému a zná svůj PUK, může telefonicky kontaktovat pověřenou osobu ŘSCP a požádat o změnu hesla. Pracovník ŘSCP po ověření správného přihlašovacího jména a PUK vygeneruje nové heslo a zašle jej žadateli na e-mail, který je uveden v původní žádosti o registraci ubytovacího zařízení. 

Nezná-li svůj PUK, oznamuje uživatel ztrátu hesla konkrétního ubytovacího zařízení (má-li více ubytovacích zařízení, musí tuto informaci sdělit)  způsobem stanoveným v bodě 6.6 provozního řádu. Nové heslo bude zasláno elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v registraci ubytovacího zařízení do 24 hodin v pracovní dny.

  • Kontaktní telefon: 731 670 444 (08:00 hod. – 14:30 hod. pondělí - pátek)

vytisknout  e-mailem