Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Konference na téma „ZÁVISLOST ≠ NEZÁVISLOST?“

MĚLNICKO – Setkání odborníků v oblasti závislostní problematiky na návykových látkách. 

Ve čtvrtek 21. března uspořádala komise prevence Města Mělník za podpory Města Mělník setkání odborníků z oblasti drogové problematiky, sdílení jejich zkušeností a praxe, v sále Masarykova kulturního domu v Mělníku.

Téma Závislost/Nezávislost bylo zvoleno záměrně, jelikož v současné době mají první zkušenost s návykovými látkami, legálními (kratom, nikotinové sáčky) či nelegálními (marihuana, HHC) čím dále mladší děti, ale i představení „současných legálních“ návykových látek a jejich účinky na lidský organismus. Aktuální trendy v dané problematice představili odborníci z řad policistů, terénních pracovníků, zaměstnanci z dětských domovů se školou, mezi hosty byli pedagogové, školní a policejní preventisté a další odborná veřejnost.

Konferenci zahájili kpt. Tomáš Svoboda z Územního odboru Mělník a kom. Petr Limprecht z Městské policie Mělník, kteří představili nové logo projektu Bezpečný Mělník, jež má představovat štít, spolupráci a propojenost složek Integrovaného záchranného sboru Mělník (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a Městská policie) a dále návštěvníky konferencí provázeli.

O prevenci kriminality v oblasti závislostí pohovořily prap. Radka Srbová z pohledu Městské policie Mělník a prap. Martina Hamplová z pozice Policie České republiky. Práci protidrogového koordinátora města Mělník přiblížila Bc. Blanka Šubrtová, jenž také představila projekt Fixpoint, v rámci kterého budou na území města Mělník umístěny schránky (kontejnery) na použité injekční jehly.

Současné trendy v oblasti drogové kriminality, legislativy a návykové látky ve školním prostřední přednesla zástupkyně Národní protidrogové centrály Policie České republiky. Dozvěděli jsme se, že velmi významně vzrostla nabídka/prodej nelegálních látek prostřednictvím online prostředí, aktuální drogové trendy v ČR, ale i jaké jsou „oblíbené“ návykové látky ve školách a školním prostředí a zda mohou školy testovat žáky na přítomnost návykových látek.

Populární (návykové) látky nejen ve školním prostředí představily zástupkyně spolku Magdalena, o.p.s., jenž i některé z těchto látek přinesly mezi přítomné hosty, kteří si je mohli zblízka prohlédnout.

Závislosti u odsouzených osob, možnosti léčby, protidrogové programy ve věznici a podmíněné propuštění závislých bylo téma přednášky adiktologa Bc. Václava Živného. Pohled na tuto problematiku, ale z pozice soudnictví v ČR přednesl JUDr., Mgr. Jindřich Špergl,Ph.D.

Na závěr o závislostní problematice pohovořily zástupkyně z Dětského domova se školou z Liběchova a Dětský domov se školou ze Slaného, které nejprve vysvětlily rozdíl mezi Dětským domovem a Dětským domovem se školou. Uvedly jaké děti jsou do jejich domovů umisťovány a s jakými závislostmi se u dětí setkávají a jak se je snaží řešit.

Všichni hosté obdrželi malý dáreček v podobě jednorázových rukavic a malého boxu na nebezpečný ostrý odpad (injekční jehly). Přednášející i hosté se shodli, že takovéto setkání je velmi přínosné pro další práci se závislými osobami, ať už na návykových látkách, ale v dnešní době i na virtuálních sítích.

prap. Martina Hamplová
preventistka Územního odboru Mělník
28.3.2024

Odkazy do noveho okna

Konference

Konference 

Detailní náhled

Konference

Konference 

Detailní náhled

Konference

Konference 

Detailní náhled

Konference

Konference 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem