Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Dopravní zpravodajství a jeho přínos pro bezpečnost silničního provozu“

Ve dnech 24. a 25. září 2012 se konala v hotelu Vltava konference „Dopravní zpravodajství a jeho přínos pro bezpečnost silničního provozu“ (dále jen „konference“), jejímž pořadatelem byl operační odbor Policejního prezidia ČR. 

fotogalerie     Účelem dopravního zpravodajství je poskytovat včasné a objektivní dopravní informace všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích České republiky.
Policie ČR je v postavení jednoho z poskytovatelů dopravních informací v rámci „Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku" (JSDI), který zajišťuje rovný přístup všech subjektů k dopravním informacím poskytovaných Policií ČR. Gestorem dopravního zpravodajství za Policii ČR se vzhledem k historickým skutečnostem stal operační odbor PP ČR. Dopravní informace poskytované Policií ČR jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.policie.cz v sekci Dopravní informace.
Autorizačním pracovištěm dopravních informací za Policii ČR je oddělení dopravních informací (ODI), které v nepřetržitém provozu shromažďuje, zpracovává, autorizuje a poskytuje veřejnosti informace o dopravní situaci na území České republiky. ODI spravuje aplikace CDI2 a OLDA (OnLine Dopravní Aktuality) a informační aplikace internetových stránek policie a sleduje jejich funkčnost. Zde je zpracováváno cca 90 % veškerých dopravních informací České republiky.
Česká republika se může pyšnit jedním z nejmodernějších systémů dopravního zpravodajství v Evropě. Tohoto poznání bylo docíleno zejména vlastními zkušenostmi, které jsme čerpali v zahraničních zemích. Zahraniční cesty se uskutečnily za podpory Evropské komise z grantu programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Tato konference se stala jedním z výstupů projektu Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství
 
Hlavními body programu konference byla témata:
 
 • Historie dopravního zpravodajství v České republice
 • Sběr a zpracování dopravních informací
 • Využití informačních systémů pro zpracování dopravních informací
 • Využití dopravních informací
 • Zkušenosti s dopravním zpravodajstvím v Evropě
 • Geografické informační systémy v dopravě
Konference se zúčastnilo celkem 95 hostů. Zastoupena byla služba dopravní policie, operační odbory KŘP, velký zájem o jednání projevily různé soukromé společnosti, mezi nimi největší asistenční služby Global Assistance a ÚAMK, společnosti, které se zabývají zpracováním geografických dat, mediální strategií, vědou a výzkumem. Mezi vzácnými hosty nechyběl ani náměstek ministra dopravy pan Jiří Žák a ředitel služby dopravní policie plk. Ing. Leoš Tržil.
Byli pozváni i zástupci zahraničních bezpečnostních sborů, z nichž se konference účastnili kolegové z Polska, Spolkové republiky Německo, Rakouska a Francie.
Problematice dopravního zpravodajství se nevěnují jen bezpečnostní sbory, ale celá škála institucí, organizací a společností. Cílem je poskytnout účastníkům silničního provozu relevantní, včasné a objektivní informace o aktuálním stavu provozu na pozemních komunikacích. Tyto aktivity významně přispívají k bezpečnosti silničního provozu.
Na konferenci bylo předneseno celkem 27 zajímavých příspěvků, které ukázaly na význam dopravního zpravodajství v České republice – historií dopravního zpravodajství v Československu počínaje, přes současný stav dopravních informací v Českém rozhlase a v Policii České republiky až po vize a budoucnost, jak data o dopravní situaci v silničním provozu využít v běžné praxi, pro vlastní potřebu, pro potřeby složek IZS. Účastníkům konference byl poskytnut ucelený přehled činností Policie ČR, které vykonává pro dopravní zpravodajství v ČR.
Prostor byl dán i zahraničním kolegům, aby prezentovali vlastní práci, své zkušenosti a řešené projekty v oblasti dopravního zpravodajství.
 
Prezentované příspěvky:
 
 • pplk. Leo Kustoš v. v. – Dopravní vysílání pro řidiče v ČSR a ve světě, dopravní zpravodajství z pohledu řidiče
 • plk. Jiří Starý v. v. – Historie dopravního zpravodajství v Policii České republiky
 • Jan Říha, Český rozhlas – Zelená vlna Radiožurnálu – jak se dělá dopravní zpravodajství
 • plk. František Habada, operační odbor Policejního prezidia ČR – Dopravní zpravodajství v Policii České republiky dnes
 • Zdeněk Balcar, Letecká služba Policie České republiky – Letecká podpora dopravního zpravodajství
 • plk. Zdeněk Merta, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru – Předávání informací z IS HZS do JSDI
 • Zdeněk Marek, Eago Systems – Systémy a aplikace pro dopravu
 • Jaroslav Pivoňka, Komcentra – Operační řízení
 • kpt. Luboš Valdhans, operační odbor Policejního prezidia ČR – Využití dopravních informací v Policii České republiky
 • Jiří Machovec, Global Assistance – Dopravní systémy Global Assistance
 • Filip Hoffmann, Ústřední automotoklub ČR – ÚAMK – pomoc motoristům v nouzi
 • Martin Pichl, Ministerstvo dopravy; David Potužák, Vladimír Velechovský, Telefónica Czech Republic, ve spolupráci s kpt. Janem Urbánkem, GŘ HZS – Automatické tísňové volání 112 z vozidla – systém eCall
 • Ctirad Weissmann, NDIC – Národní dopravní informační centrum
 • Michal Bílý, VARS Brno – Dopravní portál ŘSD
 • Radim Šejnoha, Viktor Gyönyör, AV MEDIA – Obrazová komunikace v dopravě
 • plk. Leoš Tržil, Ředitelství služby dopravní policie PP ČR – Vliv dopravního zpravodajství na bezpečnost silničního provozu
 • kpt. Andrea Vaňatová, operační odbor Policejního prezidia ČR – Prezentace projektu Leonardo da Vinci
 • plk. Petr Vaňata, plk. František Habada, operační odbor Policejního prezidia ČR – Prezentace jednotlivých stáží projektu LDV
 • podinsp. Krzysztof Dymura, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Polsko – Dopravní informační systém Malopolského kraje
 • Erick Degas, Patrice Pruvost, Police Nationale Francaise, Francie – Francouzská dálniční policie
 • Otmar Bruckner, Bundesministerium für Inneres Österreich, Rakousko – Dopravní informační systém v Rakousku
 • Petr Šenk, Centrum dopravního výzkumu – Řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti
 • Jan Jeřábek, CEDA – CEDA – představení firmy
 • Jiří Novobilský, CE-TRAFFIC – Automatická detekce snížené plynulosti provozu pomocí systému plovoucích vozidel
 • Jan Stankovič, INTERGRAPH CS – Od dílčích aplikací ke „Smart cities“
 • Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA – Dopravní zpravodajství jako součást optimalizačních nástrojů analytických dopravních úloh
 • Petr Bureš, Dopravní fakulta ČVUT – Dopravní informace v kontextu činnosti Fakulty dopravní ČVUT v Praze
Dle očekávání se na konferenci sešlo mnoho zájemců, kteří měli jedinečnou možnost získat nové informace a poznatky z oblasti dopravy a dopravního zpravodajství a seznámit se s možnostmi a různými řešeními, která jsou k dispozici a které Policie České republiky využívá nebo by mohla využívat. Za velmi přínosné považujeme navázání nových kontaktů příslibem vzájemné spolupráce.
Podle ohlasu účastníků byla konference hodnocena jako úspěšná jak po stránce obsahové, tak i po stránce organizační. Z řad účastníků se objevovaly také dotazy, zda bude konference pokračovat i v dalších letech. Z důvodu úspěchu by bylo vhodné uspořádat další ročník konference, která se bude věnovat dopravnímu zpravodajství nejen v České republice, ale i v ostatních státech.

vytisknout  e-mailem