Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Kódy víz a povolení k pobytu udělovaných orgány služby cizinecké policie

Kódy víz podle účelu pobytu:
A/VL/-/-/--;                 letištní průjezdní vízum jednosměrné
                                   single airport transit visa
A/VD/-/-/--;                 letištní průjezdní vízum obousměrné
                                   dual airport transit visa
A/LZ/-/-/--;                 zvláštní vízum letištní průjezdní jednosměrné
                                  service single airport transit visa
A/DZ/-/-/--;                 zvláštní vízum letištní průjezdní obousměrné
                                   service dual airport transit visa
C/VB/00/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – zdravotní
                                   single-entry visa for up to 90 days – healthcare
C/VB/01/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – obchodní
                                  single-entry visa for up to 90 days – business activities
C/VB/02/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – kulturní
                                   single-entry visa for up to 90 days – cultural activities
C/VB/03/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – návštěva rodiny nebo přátel
                                    single-entry visa for up to 90 days – family or friend visit
C/VB/04/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – Pozvání
                                    single-entry visa for up to 90 days – invitation
C/VB/05/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – oficiální (politický)
                                   single-entry visa for up to 90 days – official, political purposes
C/VB/07/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – sportovní
                                    single-entry visa for up to 90 days – sports activities
C/VB/10/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – turistika
                                    single-entry visa for up to 90 days – tourism
C/VB/11/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – studium (školení, stáž)
                                   single-entry visa for up to 90 days – training (studies, scholarship)
C/VB/12/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu - tranzit (průjezd)
                                   single-entry visa for up to 90 days – transit
  
C/VB/27/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – zaměstnání
                                    single-entry visa for up to 90 days – employment
C/VB/93/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – turistika ADS Čína
                                   single-entry visa for up to 90 days – tourism ADS China
C/VB/99/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové – účel pobytu – jiný
                                    single-entry visa for up to 90 days – other
C/VH/00/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu zdravotní
                                  two-entry visa for up to 90 days – healthcare
C/VH/01/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu obchodní
                                  two-entry visa for up to 90 days – business activities
C/VH/02/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – kulturní
                                   two-entry visa for up to 90 days – cultural activities
C/VH/03/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – návštěva rodiny nebo přátel
                                  two-entry visa for up to 90 days – family or friend visit
C/VH/04/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – Pozvání
                                  two-entry visa for up to 90 days – invitation
C/VH/05/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – oficiální (politický)
                                  two-entry visa for up to 90 days – official, political purposes
C/VH/07/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – sportovní
                                   two-entry visa for up to 90 days – sports activities
C/VH/10/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu –turistika
                                  two-entry visa for up to 90 days – tourism
C/VH/11/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – studium (školení, stáž)
                                  two-entry visa for up to 90 days – training - studies
C/VH/12/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – tranzit (průjezd)
                                  two-entry visa for up to 90 days – transit
C/VH/27/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – zaměstnání
                                  two-entry visa for up to 90 days – employment
C/VH/93/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – turistika ADS Čína
                                  two-entry visa for up to 90 days – tourism ADS China
C/VH/99/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy) – účel pobytu – jiný
                                  two-entry visa for up to 90 days – other
C/VF/00/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zdravotní
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – healthcare
C/VF/01/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – obchodní
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – business activities
C/VF/02/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – kulturní
                                  multiple-entry visa for up to 90 days – cultural activities
C/VF/03/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu –návštěva rodiny nebo přátel
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – family or friend visit
C/VF/04/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – Pozvání
                                  multiple-entry visa for up to 90 days – invitation
C/VF/05/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – oficiální (politický)
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – official, political purposes
C/VF/07/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – sportovní
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – sports activities
C/VF/10/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – turistika 
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – tourism
C/VF/11/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (školení, stáž)
                                   multiple-entry visa for up to 90days – training - studies
C/VF/12/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – tranzit (průjezd)
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – transit
C/VF/27/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – employment
C/VF/93/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – turistika ADS Čína
                                   multiple-entry visa for up to 90 days – tourism ADS China
C/VF/99/-/--;               vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – jiný
                                   multiple-entry visa for up to 90 days - other
C/BD/-/-/--;                 diplomatické vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové
                                   diplomatic single-entry visa for up to 90 days
C/HD/-/-/--;                 diplomatické vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy)
                                  diplomatic two-entry visa for up to 90 days
C/FD/-/-/--;                 diplomatické vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné
                                  diplomatic multiple-entry visa for up to 90 days
C/BZ/-/-/--;                  zvláštní vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové
                                   service single-entry visa for up to 90 days
C/HZ/-/-/--;                 zvláštní vízum k pobytu do 90 dnů dvourázové (pro 2 vstupy)
                                   service two-entry visa for up to 90 days
C/FZ/-/-/--;                  zvláštní vízum k pobytu do 90 dnů vícenásobné
                                   service multiple-entry visa for up to 90 days
C/VG/82/-/--;              vízum za účelem prohlášení o úmyslu požádat o dočasnou ochranu podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné
                                   ochraně
                                  visa allowing entry for the purpose of filing an application for permission to stay in order to seek temporary protection (Section 2,
                                  paragraph 1, letter a) of Act No 221/2003 Coll., on temporary protection)
C/VK/81/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem prohlášení o úmyslu podat žádost o mezinárodní ochranu (§ 3d zákona č.
                                   325/1999 Sb., o azylu)
                                   single-entry visa for up to 90 days – declaration of the intention to apply for asylum, i.e. entry visa under Section 3d of Act No
                                   325/1999 Coll., on asylum
C/VK/83/-/--;              vízum k pobytu do 90 dnů jednorázové za účelem prohlášení o úmyslu podat žádost o mezinárodní ochranu (§ 72 zákona č.
                                  325/1999 Sb., o azylu)
                                  single-entry visa for up to 90 days – for the purpose of following the asylum procedure under Section 72 of Act No 325/1999 Coll.,
                                  on asylum
D/VC/00/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zdravotní
                                  multiple-entry visa for over 90 days – healthcare
D/VC/02/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – kulturní
                                  multiple-entry visa for over 90 days – cultural activities
D/VC/04/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – Pozvání
                                  multiple-entry visa for over 90 days – invitation
D/VC/05/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – oficiální (politický)
                                  multiple-entry visa for over 90 days – official, political purposes
D/VC/06/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání – osoba samostatně výdělečně činná
                                  multiple-entry visa for over 90 days – business – self employment
D/VC/07/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – sportovní
                                  multiple-entry visa for over 90 days – sports activities
D/VC/16/-/--,              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání (cizinec je společník obchodní společnosti nebo člen družstva 
                                  - účastník v právnické osobě, a má povolení k zaměstnání v právnické osobě podle § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
                                  multiple-entry visa for over 90 days – Occupation (alien is a partner of business company or association member – participant in
                                  corporate body and has a work permit in corporate body according to Section 89 of Act No 435/2004 Coll., on Employment)
D/VC/17/-/--,              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný – žadatel je manžel (včetně druh – družka, včetně registrovaný
                                   partner stejného pohlaví)
                                   multiple-entry visa for over 90 days - Family purpose – applicant is a husband (including unmarried husband – unmarried wife,
                                   registered partner – the same gender)
D/VC/18/-/--,              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný – žadatel je dítě narozené na území České republiky
                                  multiple-entry visa for over 90 days – Family purpose – applicant is a child born in the territory of the Czech Republic
D/VC/19/-/--,              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný – žadatel je dítě narozené mimo území České republiky
                                  multiple-entry visa for over 90 days – Family purpose – applicant is a child born outside of the Czech Republic
D/VC/20/-/--,              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný – žadatel je ostatní rodinný příslušník (např. rodič, prarodič)
                                  multiple-entry visa for over 90 days – Family purpose – applicant is another family member (e.g. parent, grandparent)
D/VC/23/-/-,                vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium – Směrnice Rady 2004/114/ES
                                  multiple-entry visa for over 90 days - Study - Council Regulation 2004/114/ES
D/VC/24/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (školení, stáž) – jiné než Směrnice Rady 2004/114/ES
                                  multiple-entry visa for over 90 days - Study (training, scholarship) other than Council Regulation 2004/114/ES
D/VC/27/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání
                                  multiple-entry visa for over 90 days – employment
D/VC/36/-/--,              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – výkonný manažer - účast v právnické osobě vzniklé podle zákona
                                  č. 513/1991 Sb.
                                  multiple-entry visa for over 90 days - Executive manager - participation on corporate body occurred according to
                                  Act No 513/1991 Coll.
D/VC/37/WH/--;         vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání ­ pracovní dovolená občana Nového Zélandu podle Dohody o
                                  programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsanou v Praze dne 11. října 2004
                                  multiple-entry visa for over 90 days – employment - working holiday of a national of New Zealand based on the Agreement on
                                  working holiday program between the government of the Czech republic and the government of New Zealand, signed in Prague
                                  on 11 October 2004
D/VC/94/WS/--;          vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání ­ pracovní pobyt občana Kanady podle Dohody mezi Českou  
                                  republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsané v Ottawě dne 23. listopadu 2006
                                  multiple-entry visa for over 90 days – employment - working stay of a national of Canada based on the Agreement between the 
                                  Czech Republic and Canada on facilitating the temporary working stays of youth, signed in Ottawa on 23 November 2006
D/VS/84/-/--;               vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – strpění pobytu podle § 78b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
                                   multiple-entry visa for over 90 days for stay on sufferance under Section 78b of Act No 325/1999 Coll., on asylum
D/VS/85/-/--;               vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – strpění pobytu podle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně
                                   multiple-entry visa for over 90 days - Toleration stay according to Section 58a Act No 221/2003 Coll., on temporary protection
  
D/VS/91/-/--,               vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – strpění pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb.,
                                  multiple-entry visa for over 90 days – Toleration stay acoording to Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/99/-/--;              vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – ostatní multiple-entry visa for over 90 days – other
D/VR/-/-/--;                 vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – převzetí povolení k pobytu
                                   multiple-entry visa for over 90 days in order to take possession of a residence permit
D/UD/-/-/--;                 diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
                                  udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí
                                  diplomatic single-entry visa for over 90 days for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by
                                  the Ministry of Foreign Affairs
D/UZ/-/-/--;                 zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – za účelem podání žádosti o povolení
                                  k dlouhodobému pobytu  udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí
                                  service single-entry visa for over 90 days for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of
                                  Foreign Affairs
R/VV/-/-/--;                 štítek Akt – výjezdní příkaz (není vízum)
                                   Departure Order (this is not a visa)
Kódy povolení k pobytu dlouhodobému podle účelu pobytu:
 
L/NE/VC/00/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – zdravotní
                                  Long-Term Residence permit – third country national – healthcare
L/NE/VC/02/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – kulturní
                                  Long-Term Residence permit – third country national – cultural activities
L/NE/VC/04/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – Pozvání
                                  Long-Term Residence permit – third country national – invitation
L/NE/VC/05/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – oficiální (politický)
                                  Long-Term Residence permit – third country national – official, political purpose
L/NE/VC/06/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – podnikání – osoba samostatně výdělečně činná
                                  Long-Term Residence permit– third country national – business activities – self employment
L/NE/VC/07/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – sportovní
                                  Long-Term Residence permit – third country national – sports activities
L/NE/VC/16/--;          povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – zaměstnání (cizinec je společník obchodní společnosti nebo člen 
                                 družstva - účastník v právnické osobě, a má povolení k zaměstnání v právnické osobě podle § 89 zákona č. 435/2004 Sb.,
                                 o zaměstnanosti)
                                 Long-Term Residence permit– third country national – employment – (the foreigner is a partner of business company or
                                 association member – participant in corporate body and has a work permit in corporate body in accordance with Section 89
                                 of the Act 435/2004 Coll, on employment)
L/NE/VC/17/--;          povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – rodinný – žadatel je manžel (včetně druh – družka, včetně
                                 registrovaný partner stejného pohlaví)
                                 Long-Term Residence permit – third country national – Family – applicant is husband (incl. partner and registered partner of the
                                 same gender)
L/NE/VC/18/--;          povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – rodinný – žadatel je dítě narozené na území České republiky
                                 Long-Term Residence permit – third country national – Family –  applicant is a child borned in the territory of the Czech Republic
L/NE/VC/19/--;          povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – rodinný – žadatel je dítě narozené mimo území České republiky
                                 Long-Term Residence permit – third country national – Family –  applicant is a child borned outside of the Czech Republic
L/NE/VC/20/--;          povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – rodinný – žadatel je ostatní rodinný příslušník (např. rodič, 
                                 prarodič)
                                 Long-Term Residence permit third country national – Family –  applicant is another family member (e.g. parent, grandparent)
L/NE/VC/23/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – studium – Směrnice Rady 2004/114/ES
                                  Long-Term Residence permit – third country national – Study - Council Regulation No. 2004/114/EC   
L/NE/VC/24/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – studium (školení, stáž) – jiné než Směrnice Rady 2004/114/ES
                                  Long-Term Residence permit – third country national – Study (training, scholarship) another than Council Regulation
                                  No. 2004/114/EC
L/NE/VC/25/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – zaměstnání - výzkumný pracovník (Směrnice Rady 2005/71/ES)
                                  Long-Term Residence permit– third country national – employment – research worker – Council Regulation 2005/71/ES   
L/NE/VC/27/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – zaměstnání
                                  Long-Term Residence permit – third country national – employment
L/NE/VC/36/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – výkonný manažer - účast v právnické osobě vzniklé podle  
                                  zákona č. 513/1991 Sb.
                                  Long-Term Residence permit – third country national – executive manager - participation in corporate body established in line
                                  with the Act No. 513/1991 Coll.
L/NE/VC/91/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – strpění pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb.
                                  Long-Term Residence permit – third country national – toleration stay according to the Act No. 326/1999 Coll.
L/NE/VC/99/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – ostatní
                                  Long-Term Residence permit – third country national – other
L/ER/VC/00/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – zdravotní
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State - healthcare
L/ER/VC/02/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – kulturní
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – cultural activities
L/ER/VC/04/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – Pozvání
                                   Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State – invitation
L/ER/VC/05/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – oficiální 
                                   (politický)
                                   Long-Term Residence permit– third country national residing in another EU Member State – official, political purposes
L/ER/VC/06/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – podnikání –
                                   osoba samostatně výdělečně činná
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – business activity, self employment
L/ER/VC/07/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – sportovní
                                   Long-Term Residence permit– third country national residing in another EU Member State – sports activities
L/ER/VC/16/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu - zaměstnání (cizinec je 
                                  společník obchodní společnosti nebo člen družstva - účastník v právnické osobě, a má povolení k zaměstnání v právnické osobě
                                  podle § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
                                  Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State employment (the foreigner is a    
                                  partner of business company or association member – participant in corporate body and has a work permit in corporate body 
                                  according to Section 89 of Act no. 435/2004 Coll., on employment)
L/ER/VC/17/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – rodinný –
                                  žadatel je manžel (včetně druh – družka, včetně registrovaný partner stejného pohlaví)
                                  Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – Family – applicant is husband (incl. 
                                  partner and registered partner of the same gender)
L/ER/VC/18/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu– rodinný – žadatel je dítě 
                                  narozené na území České republiky
                                  Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – Family –  applicant is a child borned
                                  in the territory of the Czech Republic
L/ER/VC/19/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu - rodinný – žadatel je dítě 
                                  narozené mimo území České republiky
                                  Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – Family –  applicant is a child borned
                                  outside of the Czech Republic
L/ER/VC/20/--;           povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu– rodinný – žadatel je ostatní
                                  rodinný příslušník (např. rodič, prarodič)
                                  Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – Family –  applicant is another family
                                  member (e.g. parent, grandparent)
L/ER/VC/23/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu– studium –
                                   Směrnice Rady 2004/114/ES
                                   Long-Term Residence permit – third country national – residing in another EU Member State - Study - Council
                                   Regulation 2004/114/EC   
L/ER/VC/24/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – studium
                                  (školení, stáž) – jiné než Směrnice Rady 2004/114/ES
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – Study (training, scholarship)
                                   other than Council Regulation 2004/114/EC
L/ER/VC/25/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – zaměstnání -
                                   výzkumný pracovník (Směrnice Rady 2005/71/ES)
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – employment/research worker –
                                   Council Regulation 2005/71/EC
L/ER/VC/27/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – občan 3. státu – účel pobytu – zaměstnání
                                   Long-Term Residence permit– third country national residing in another EU Member State – employment
L/ER/VC/36/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu– výkonný manažer - účast 
                                   v právnické osobě vzniklé podle zákona č. 513/1991 Sb.
                                   Long-Term Residence permit – third country national – residing in another EU Member State – executive manager - participation
                                   on corporate body established in line with the Act No. 513/1991 Coll.
L/ER/VC/91/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – strpění
                                   pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb.
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State - Toleration stay acoording
                                   to Act No. 326/1999 Coll.,
L/ER/VC/99/--;            povolení k dlouhodobému pobytu – občan 3. státu – rezident v jiném státu Evropské unie - účel pobytu – účel pobytu – ostatní
                                   Long-Term Residence permit – third country national residing in another EU Member State – other

vytisknout  e-mailem