Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kniha docházky, sociometrický průzkum

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel se domáhal poskytnutí informací:

"1) Zda existuje materiální informace k zadání ze strany vedení NCOZ pro psychologické pracoviště NCOZ k provedení „sociometrického průzkumu“ dne 31.března 2021 na expozituře ......? Pokud ano – kopii této informace (kdo, kdy, komu co zadal).
2) Zda existuje seznam respondentů, kteří měli být a byli účastni sociometrického průzkumu na expozituře ....... dne 31.3.2021? Pokud ano – kopii.
3) Zda některý z oslovených respondentů odmítl svoji účast v předmětném sociometrickém průzkumu dne 31.3.2021? Pokud ano – kdo.
4) Jak a kde (časově a místně) byl fakticky předmětný sociometrický průzkum dne 31.3.2021 realizován a za účasti koho?
5) Kopii části knihy docházky pracovníků NCOZ ........ s evidencí přítomných dne 31.3.2021 v budově užívané NCOZ .............
6) Kopii části knihy docházky pracovníků NCOZ .........s evidencí přítomných dne 31.3.2021 v budově užívané NCOZ ...........
7) Kopii části knihy docházky pracovníků NCOZ ........ s evidencí přítomných dne 31.3.2021 v budově užívané NCOZ .............“

Povinný subjekt žádost posoudil a žadateli poskytl informace:

Ad 1) Neexistuje.
Ad 2) Seznam existuje, ale je neveřejný. K odmítnutí jeho poskytnutí vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Ad 3) Ano, ale šetření proběhlo anonymní formou. Požadovaná informace není povinnému subjektu známa.
Ad 4) Předmětný sociometrický průzkum proběhl anonymní písemnou formou dne 31. března 2021 na expozituře NCOZ ............ Kdo se předmětného průzkumu zúčastnil, je neveřejnou informací a k odmítnutí jejího poskytnutí vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
K dotazům uvedeným pod body č. 5, 6 a 7 vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
 

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV

vytisknout  e-mailem