Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Klidný průběh bezpečnostního opatření

LIBEREC - V rámci bezpečnostního opatření policisté zkontrolovali několik fotbalových fanoušků. 

V neděli 21. dubna 2024 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje realizovalo opatření vedoucí k zajištění veřejného pořádku, které souviselo s plánovaným fotbalovým utkáním mezi celky FC Slovan Liberec a FC Hradec Králové.

Před zahájením utkání, před vstupem na stadion, jsme provedli řádné ustanovení pouze části fanoušků hostujícího týmu, a to za využití oprávnění uvedených v § 63, konkrétně v odstavci 2, písmenu l, zákona o Policii ČR, z důvodu plnění úkolů nezbytných k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo předcházení trestné činnosti. Tato oprávnění jsme využili po upozornění na nestandardní chování několika fanoušků, ke kterému došlo při přesunu na fotbalové utkání. V tomto ohledu jsme využili také ustanovení § 62 zákona o Policii ČR. 

Pochopitelně je nám zřejmé, že mnohá z opatření, která souvisí s pořádáním masových akcí, jako jsou například i fotbalová utkání, mohou být některými skupinami osob vnímána jako restriktivní. Ať již jsou to například pro řidiče a chodce omezení v dopravě, z důvodu přesunů fanoušků na a ze sportovišť, tak také kontroly návštěvníků, které probíhají před vstupy na sportoviště.

V případech, u nichž policie využije zákonných instrumentů k tomu, aby předešla možné eskalaci konfliktních situací ve vztahu k ochraně života, zdraví osob a majetku a k zabezpečení veřejného pořádku a dohledu nad ním, stejně tak i k hladkému a bezproblémovému průběhu takovýchto akcí, je využití i méně běžných zákonných možností namístě. V kontextu k tomuto konkrétnímu fotbalovému utkání je nutno podotknout, že s ohledem na přijatá opatření  a jejich rozsah v měřítku, v jakém byla realizována, Policie ČR předešla spáchání závažnějších forem trestné činnosti. 

Veškerá opatření ze strany Policie ČR jsou komunikována s pořadateli takovýchto událostí. Všechny získané informace jsou průběžně vyhodnocovány a je na ně reagováno tak a s takovým důrazem, aby následně přijatá opatření byla co nejefektivnější, splnila záměr, pro jaký byla realizována a zároveň bylo jejich provedení co možná nejšetrnější.

22. dubna 2024
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem