Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kdy k nehodě přivolat také policisty?

BRNO: Množí se zbytečné výjezdy k nehodám. 

Jihomoravští policisté jsou často voláni k dopravním nehodám, které mohou účastníci vyřešit sami, bez policie. Jedná se o případy, kdy při dopravní nehodě není nikdo zraněn, škoda na žádném z vozidel nepřesáhne 100 tisíc korun a není poškozen majetek třetí osoby. S tímto jevem se potýkají hlavně brněnští policisté, kteří od začátku roku vyjížděli takto k 838 nehodám. Jen pro srovnání, těch vážnějších, kde jsme na místě ze zákona, bylo 1588. Účastníci bagatelních nehod musí počítat se zdržením, viníci pak s nemalou pokutou a zápisem do karty řidiče. Náhradu škody vzniklé při takové dopravní nehodě lze přitom řešit pouze vyplněním záznamu o dopravní nehodě a nahlášením samotné nehody na příslušnou pojišťovnu. Tzv. euroformulář je vhodné vozit s sebou ve voze.

por. Mgr. Pavel Šváb, 26.07.2017

Zvukový záznam: 2607.mp3

V souvislosti s hlášením a následným řešením dopravních nehod je třeba si připomenout některé důležité informace (Dopravní nehoda (DN) - § 47 zákona č. 361/2000 Sb.)

Povinnosti řidiče, který měl účast na DN:

 • neprodleně zastavit vozidlo
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě
 • učinit opatření k zabránění vzniku dalších škod osobám nebo věcem, pokud hrozí
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Povinnosti účastníků DN:

 • učinit vhodná opatření proti ohrožení BESIP (oprávnění zastavovat jiná vozidla)
 • ve stanovených případech oznámit DN policii
 • došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu
 • označit místo dopravní nehody
 • umožnit obnovení silničního provozu, zejména vozidel hromadné dopravy osob
 • prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
 • sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli (v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii)

Povinnost oznámit DN policii:

 • dojde k usmrcení nebo zranění osoby - je nutné věnovat pozornost i zraněním, která se na první pohled jeví jako bezvýznamná či skrytá – následně z nich mohou být závažné zdravotní komplikace. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zranění a jejich vážnosti, informujte raději o nehodě policisty
 • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na DN – např. služební nebo půjčené vozidlo, leasing apod.)
 • dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, zábradlí mostu,…)
 • účastníci DN nemohou sami zabezpečit obnovení silničního provozu
 • policisty volejte také v případě, kdy se jako účastníci dopravní nehody nedokážete dohodnout na míře zavinění


Povinnosti účastníků u DN s oznamovací povinností:

 • neprodleně ohlásit DN policii
 • zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření DN (zejména přemístění vozidel)
 • setrvat na místě DN až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení DN

Je období dovolených a velké množství rodin vyjíždí za dovolenou do zahraničí. Mnozí z nich volí cestu na dovolenou vlastními vozidly.  Nutné je si před takovou jízdou zkontrolovat technický stav vozidla, povinné vybavení a připravit jej na dlouhou cestu.

Doporučujeme seznámit se také se zvláštnostmi, které platí v ostatních zemích, kdy je také k nehodě nutné přivolat policisty.

 • Itálii voláme policii i v případě, že následkem nehody došlo k omezení provozu
 • Bulharsku je třeba k nehodě přivolat policisty, když má alespoň jedno vozidlo registrační značku jiného státu. Dále pak také vždy, kdy se nehody zúčastnily více než dva automobily.
 • Polsku j třeba přivolat polici i v případě podezření, že některý z účastníků spáchal trestný čin
 • Německu voláme polici, pokud k nehodě došlo následkem hrubého chování některého z jejich účastníků (agresivita či provokace). Také v případě, že viník z místa ujel, případně je podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog. Nehodu je třeba ohlásit i tehdy, kdy došlo k poškození zaparkovaného vozidla, jeho majitel není přítomen na místě nehody.
 • ve Švédsku požadují oznámit polici každou kolizi se zvěří
 • ve Velké Británii platí, že pokud při nehodě došlo k materiální škodě či usmrcení zvířete, viník musí událost nahlásit policistům osobně, nejpozději do 24 hodin od události

Na cestu vyjíždějte vždy odpočinuti a se všemi důležitými informacemi.

mjr. Bc. Štěpánka Komárová, 25. července 2017

vytisknout  e-mailem