Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní slovo

Informačním systémem Ministerstva vnitra k obsazování volných služebních míst podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „systém OSM“) je zajišťována informovanost služebních funkcionářů a příslušníků bezpečnostních sborů o služebních místech, na která musí nebo mohou být příslušníci ustanoveni. Oprávněnost vedení systému OSM vyplývá z ustanovení § 3 a § 20 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“), a § 12 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Současně dnem 1. února 2008 je prostřednictvím systému OSM zabezpečováno vyhlašování výběrových řízení na všechna služební místa v systemizaci služebních míst v bezpečnostních sborech, které vyplývá z povinnosti služebních funkcionářů uvedené v § 23 zákona. Systém OSM je v daném případě plně hodnotným jiným prostředkem, plně nahrazujícím klasický písemný publikační prostředek bezpečnostního sboru, zejména v případě Policie České republiky, kde tímto prostředkem byla Sbírka interních aktů řízení.

Systém OSM je v podmínkách resortu Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) součástí Ekonomického informačního systému (EKIS). Výstupy ze systému OSM jsou zveřejňovány pomocí serveru ministerstva v síti Intranet MV a Internet. Bezpečnostní sbory působící mimo resort ministerstva (s výjimkou zpravodajských služeb) do systému OSM předávají informace podle potřeby prostřednictvím individuálních datových vstupů (souborů) zpracovávaných ministerstvem.

V systému OSM se nezpracovávají osobní údaje příslušníků ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, evidence příslušníků je anonymní. Současně je omezena případná diskriminace příslušníků z hlediska věku či pohlaví. Údaje o příslušnících jsou vedeny pouze v rozsahu osobního evidenčního čísla (čísla služebního průkazu) a dalších údajů důležitých při obsazování volných služebních míst, např. služební hodnosti a údajů o vzdělání. Přístup k údajům na serveru ministerstva je chráněn heslem.

Do systému OSM nahlížejí služební funkcionáři bezpečnostních sborů při obsazování volného služebního místa podle § 20 zákona před vyhlášením výběrového řízení na volné služební místo podle § 22 zákona.

Příslušníci bezpečnostních sborů nahlížejí do systému OSM zejména v případech zájmu o převedení na volné služební místo nebo podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení služebního místa, kde ode dne 1.2.2008 se jim zobrazí přesné podmínky vyhlášení výběrového řízení na konkrétní služební místo včetně dalších kontaktních údajů. Nahlédnutím do systému OSM se mohou rychle a operativně přesvědčit, zda služební funkcionář v jeho případě postupoval v souladu se zákonem.

Systém OSM je nástrojem k zabezpečení průchodnosti na služebních místech v rámci bezpečnostních sborů a důležitým nástrojem v kariérním postupu.

V neposlední řadě do systému OSM mohou nahlédnout i občané, kteří mají zájem o službu v bezpečnostním sboru, neboť databáze obsahuje též služební místa, která jsou volná pro první přijetí do služebního poměru.

vytisknout  e-mailem