Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy 2009 - 2014

Program CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

 
Projekt:                                    Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách
Věcný gestor:                          Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky
Ředitel projektu:                      plk. Doc. Ing. Martin Hrinko, PhD. MBA.
Vedoucí projektu:                    pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:               € 625 000, 16 562 500 CZK
 
Popis projektu (cíl): Projekt se zaměřuje na praktické zajištění stálé adaptace Policie ČR na podmínky vzrůstající společenské diverzity. Je proto nezbytné vybavit policisty odpovídajícími znalostmi a sociálními kompetencemi tak, aby byli schopni efektivní práce s romskou menšinou. V rámci této činnosti jsou kladeny požadavky zejména na kvalitní a bezproblémovou komunikaci, rovněž na systematické budování vzájemné důvěry mezi policií a obyvateli sociálně vyloučených lokalit a zároveň na posílení schopnosti řešení jejich problémů, a to i v součinnosti s dalšími orgány státní správy a samosprávy a nevládními organizacemi. Cílem projektu je rovněž získat v uvedené oblasti ověřené metody pracovních činností uplatňovaných v jiných státech nebo orgánech EU a postupně je aplikovat v tuzemských podmínkách.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 

 

Dne 5. dubna 2016 od 9:00 do 17:00 hod. se bude konat závěrečná mezinárodní konference k projektu v prostorách Hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha.

 

14. – 17. března 2016, Anglie
Návštěva u kolegů v Anglii

V pořadí druhá pracovní stáž v Anglii se konala od 13. do 17. března 2016. Navázala na předchozí návštěvu z poloviny loňského roku a zúčastnili se jí specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři, kteří neměli možnost být přítomni předchozímu setkání.
Účastníci projektu a angličtí policisté si vyměnili zkušenosti ze své praxe. Angličtí policisté byli pozváni na plánovanou mezinárodní konferenci do Prahy.


8. – 10. února 2016, Beroun
IMZ Beroun

Další, v pořadí čtvrté instrukčně metodické zaměstnání se konalo v Berouně. Bylo určeno pro styčné důstojníky a policejní specialisty. Na programu byly především vzdělávací bloky kulturních a neziskových organizací zabývajících se romskou tematikou.  
V pondělí měl rozsáhlou přednášku zástupce organizace Člověk v tísni, o.p.s., který mluvil o účinnosti a efektivitě sociálních služeb mezi osobami v menšinové komunitě. Promítl rovněž dokumentární film „Šitkredit“ natočený organizací „Člověk v tísni“, který reálně představil problematiku lichvy a další trestné činnosti, např. pokusu o úvěrový podvod, loupež, krádeže a drobné trestné činnosti, kterou páchají osoby žijící v sociálním vyloučení.
Úterní program zahájily pracovnice organizace Romea. Osvětlily posluchačům romskou kulturu a religiozitu ovlivňující vztahy v rodině nebo v komunitě.
Představena byla také činnost příspěvkové organizace DROM Brno a jejich sociální projekty zaměřené například na mládež i dospělé nebo na plnění alternativních trestů. 
Program zakončila přednáška sociálního pracovníka z obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití.
Poslední den instrukčně metodického zaměstnání vystoupil ředitel společnosti Augur Consulting Brno, který představil výsledky sociologického výzkumu a analýzy veřejného mínění. Cílem výzkumu a analýzy bylo shromáždění názorů Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách na činnost PČR a názorů a podnětů na změnu a zkvalitnění její činnosti v souvislosti se zaváděním policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů. Sledována byla např. důvěra v policii, zkušenosti s prací policie, hodnocení práce policie, identifikována byla např. ideální osoba policisty atd.
Analýza bude využitá pro práci policie, respektive policejních specialistů. Výsledky výzkumu budou oficiálně zveřejněné na mezinárodní konferenci v Praze.

Napsali o nás:
Romea


11. – 14. ledna 2016, Portugalsko
Pracovní stáž v Portugalsku

Členové pracovní skupiny programu, specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři z krajských ředitelství policie se zúčastnili ve dnech 11. – 14. ledna 2016 stáže u policejního sboru Portugalska a Národního centra pro podporu cizinců. Program byl zaměřen na získávání zkušeností od portugalských kolegů v oblasti práce s romskou menšinou a integračním procesem obecně. 

Čeští policisté byli v rámci programu přijati v Lisabonu členem rady vysokého komisariátu pro migraci p. José Fernandezem. Dále byli v sídle Národního centra pro podporu migrace přijati jeho ředitelem p. Mário Ribeirem. Následně proběhla prohlídka všech pracovišť tohoto centra. V další části programu proběhla prezentace Veřejné bezpečnostní policie a jejich zásazích a principech práce mezi příslušníky ohrožených skupin obyvatel včetně Romů. Prezentaci vedl náměstek hlavního konstábla Veřejné bezpečnostní Policie p. Hugo Guinote.
Následně p. Carlos Nobre představil práci Vysokého komisariátu pro migraci vzhledem k romským komunitám.
V další části programu proběhlo ze strany paní Berill Baranay seznámení s Národním projektem NET-Kard (spojení klíčových aktérů boje proti diskriminaci Romů). 
Paní Cátia Almeida, právní poradkyně Komise pro rovnost a proti rasové diskriminaci, seznámila českou delegaci s principy a pravidly činnosti této komise.
V závěru návštěvy proběhla prezentace kampaně „Zbavte se předsudků“, podporovaní asociací Lifeshaker a financované z prostředků Národního strategického podpůrného fondu.

autor: pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček

Napsali o nás:
portugalský tisk


14. - 15. prosince 2015, Vidly, Vrbno pro Pradědem
Poslední pracovní setkání styčných důstojníků

Poslední plánované pracovní setkání styčných důstojníků pro menšiny krajských ředitelství policie se znovu uskutečnilo ve Vidlech. Na programu bylo především zhodnocení činnosti styčných důstojníků ve vztahu k projektu a předání očekávaného a potřebného technického vybavení jako jsou například notebooky a paměťové disky.
Poslední pracovní setkání bylo kromě pracovních povinností naplněno duchem blížících se Vánoc a přátelské atmosféry.

23. - 26. listopadu 2015, Bulharsko
Pracovní stáž v Bulharsku

Čeští policisté v rámci projektu navštívili dalšího z partnerů projektu Policejní sbor Bulharské republiky. Členové pracovní skupiny programu, specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři z krajských ředitelství policie 
byli v úvodní den programu přijati v Sofii zástupci vedení Generálního ředitelství policejního sboru, pořádkové policie a oddělením prevence. Byla jim představena struktura bulharské policie, rozdělení úkolů a činností, se zaměřením na romskou otázku.  Dále proběhlo seznámení s činností pořádkové policie ve vztahu k Romům a s Národní strategií romské Integrace v Bulharské republice. Na prezentace navazovaly diskuse. 

Další den programu následovalo přijetí ředitelem a zástupcem ředitele Oblastního ředitelství policie v Plovdivu. Prezentována byla struktura a činnosti Oblastního ředitelství se zaměřením na obvody města obývané výraznou romskou menšinou. Zvláštní pozornost byla věnována práci policie ve čtvrti Stolipinovo (6. obvod), kde žije cca 40.000 Romů. Následovala diskuse k problematice.

Téhož dne odpoledne česká delegace navštívila čtvrť Stolipinovo. Po prohlídce oblasti proběhla návštěva obvodního oddělení 6. obvodu, kde tamní vedení prezentovalo svou činnost v lokalitě, včetně následné diskuse.
V den odletu ještě proběhla návštěva české delegace v Muzeu bulharské policie v Sofii.  

autor: pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček

Beroun 9. - 11. listopadu 2015
Vzdělávání policistů pokračuje

Styční důstojníci a policejní specialisté se ve dnech 9. – 11. listopadu. 2015 zúčastnili dalšího z řady plánovaných vzdělávání v oblasti práce s menšinami, které se uskutečnilo v rámci projektu „Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritou Romů v sociálně vyloučených lokalitách“, financovaného z Norských fondů.

Zajímavou přednáškou zahájila třídenní instrukčně metodické zaměstnání ředitelka In Iustitia o.p.s. JUDr. Klára Kalibová. Věnovala se tématu práv a potřeb obětí trestné činnosti z nenávisti a právní kvalifikaci uvedeného trestného činu. Uvedla svá zjištění ohledně charakteristiky způsobu chování, které předchází trestným činům z nenávisti a jmenovala indikátory incidentů motivovaných nenávistí. V závěru sdělila, že podle jejího názoru by měly být osobní údaje poškozeného v průběhu trestního řízení skryté z důvodu možné msty. Navazující přednáška Mgr. Václava Walacha byla věnována pocitu bezpečnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Seznámil posluchače se svým rozsáhlým výzkumem provedeným v sociálně vyloučených lokalitách v Havířově.

Úterní program byl zaměřen interaktivně. Posluchači se rozdělili do dvou skupin, ve kterých řešili otázky stereotypního pohledu médií na problematiku Romů a zapojení Romů do politiky obcí. Závěrem proběhla moderovaná diskuse na uvedená témata, ale i osobní obohacení každého ze zúčastněných. Do programu se zapojili pracovníci Multikulturního centra Praha Jan Dítko, Tereza Freidingerová, Blanka Kissová, sdružení Cinka Olívie Bílá a organizace SEA-L, z. s. Bc. Markéta Fišarová.

Poslední den byli posluchači seznámeni s některými z výsledků z rozsáhlého a svým způsobem jedinečného výzkumu společnosti Open society o.p.s. Představil je člen společnosti Martin Marek. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení projektu stále probíhá, a jeho výsledky budou oficiálně zveřejněny v prosinci tohoto roku, nebylo by korektní vůči uvedené společnosti zveřejňovat nyní cokoliv, co bylo posluchačům sděleno.

Styční důstojníci a policejní specialisté obrdželi v průběhu školení několik propagačních a vzdělávacích materiálů.

 
Beroun 14. - 16. září 2015
 
Styční důstojníci všech krajských ředitelství policie a policejní specialisté Krajských ředitelství policie Moravskoslezského, Olomouckého, Ústeckého a Karlovarského kraje zúčastnili plánovaného instrukčně metodické zaměstnání I. Uskutečnilo se ve dnech 14. – 16. září 2015 se v Berouně, na programu byly vzdělávací bloky kulturních a neziskových organizací zabývajících se romskou tematikou.
 
Zahájení instrukčně metodického zaměstnání provedl manažer projektu pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček z ředitelství služby pořádkové policie a úvodní slovo přednesl plk. Ing. Antonín Kreml, náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie.
 
První přednášku o dějinách Romů, místě jejich původu, historii přesidlování a jazykové zajímavosti a souvislosti měla ředitelka Muzea romské kultury Brno PhDr. Jana Horváthová. Dalším bodem programu pondělního dne byla beseda přítomných policistů s romskými osobnostmi Jiřím Danielem, Helenou Krištofovou a Bc. Leonou Bikárovou na téma sociální integrace Romů.
 
Úterní úvodní přednášku zahájila Mgr. Kateřina Pospíšilová z organizace Společně k bezpečí. Tématem byla úloha policie v sociálně vyloučených lokalitách a specifická kriminalita v prostředí sociálního vyloučení. Uvedla, že považuje ze strany policie za zásadní znalost prostředí lokalit a import práva do sociálně vyloučených lokalit - rozkrytí latence. Současně zmínila nutnost preventivního působení policie, včetně předvídání ohnisek možných konfliktů.
Přednášku doplnila Mgr. Hana Procházková, pracovnice Městské policie Sokolov, taktéž z organizace Společně k bezpečí o praktické zkušenosti z projektů, které sama organizovala nebo spoluorganizovala v místě svého pracovního působení. Zabývala se nástroji prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, příklady dobré praxe a možnosti spolupráce s dalšími subjekty sociálního začleňování.
 
Na pořadu dne bylo také téma mentalita, hodnoty a tradice Romů, které formou přednášek a interaktivní besedy připravili členové neziskové organizace Slovo 21, z.s. Práci organizace posluchačům představila její ředitelka Jelena Silajdžić. Největšímu zájmu ze stran posluchačů se těšil vzdělávací blok zaměřený na romské ženy. V rámci přednášky shlédli posluchači filmy „Díky, že se ptáte“ a „Ženy v poli“, které organizace Slovo 21 natočila. Hlavními aktérkami byly některé z přítomných členek.
 
Středeční přednášky byly věnované tématu chudoby, protiromským demonstracím, jejich příčinám a jejich sociálním i psychologickým dopadům. Přednášeli Miroslav Brož a Jozef Miker, členové občanského sdružení Konexe. Závěr instrukčně metodického zaměstnání patřil tématu souvislostí demonstrací s násilím, které přednesl Markus Pappe.
 
 
 
 
2. - 5. června 2015, Cambridge, Velká Británie
Viděli jsme práci anglické policie na vlastní oči
 
Zahraniční cesta byla jednou z plánovaných aktivit projektu „Závádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách“. Jedním z partnerů projektu a gestorem práce s romskou menšinou v rámci svých členských států je Policejní sbor hrabství Cambridge ve Velké Británii.
 
Členové pracovní skupiny programu PDP6, specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři z krajských ředitelství policie se zúčastnili ve dnech 2. – 5. 6. 2015 stáže u policejního sboru hrabství Cambridge. Program byl zaměřen na získávání zkušeností od anglických kolegů v oblasti práce s romskou menšinou.
 
Čeští policisté byli v úvodní den programu přijati zástupcem velitele hrabství Cambridge p. Markem Hopkinsem. Dále proběhlo seznámení s prací tamní policie formou prohlídky pracovišť a přednášek. Informace o činnosti směrem k romské menšině proběhly na následujících pracovištích: Control Room (operační středisko), Technology (používané informační technologie), Hate Crime (řešení násilí z nenávisti), Intelligence (zpravodajské informace a org. zočin) a Recruitment (přijímání Romů k policii).
 
Následující den byla delegace přijata starostou města Peterborough p. Adrianem Chapmanem, který hovořil zejména o multikulturním charakteru města, začleňování Romů a souvisejících problémech. Následně delegace navštívila městský úřad a seznámila se s činností jednotlivých oddělení, která pracují s Romy. Představen byl projekt SPP - Safer Peterborough Partnership (multidisciplinární spolupráce),  MASH/CSE – domácí násilí a sexuální vykořisťování dětí, Community engagement (návštěva romských lokalit), Operation Pheasant (obchodování s lidmi) a Safer Schools (fungování strážníků ve školách, navštěvovaných mj. Romy). Na závěr byla delegace přijata velitelem oblasti Peterborough p. Tonym Ixerem.
 
Účastníci projektu a angličtí policisté si budou nadále vyměňovat informace, zkušenosti a nejlepší praxe zejména na mezinárodních konferencích a jednáních. Angličtí policisté budou přizváni k následným vybraným aktivitám. Anglická policie poskytne české policii metodické materiály k zavádění policejních specialistů v České republice.
 
autor: pplk. JUDr. Václav Vlček

FOTOGALERIE


26. - 28. května 2015, Beroun
Mezinárodní workshop policejních specialistů

Ve čtvrtek 28. května byl ukončen třídenní workshop "Dobrá praxe v policejní práci s minoritní skupinou Romů", který je součástí projektu "Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách".

Zahájení mezinárodního workshopu se zúčastnila Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice, které ze svých finančních fondů spolufinancují uvedený projekt. Workshop zahájili také za ředitelství služby pořádkové policie ředitel plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, náměstek plk. Ing. Antonín Kreml a manažer projektu pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček.
 
Slavnostním okamžikem zahajovacího ceremoniálu bylo předání pamětních medailí projektu s názvem "Společně proti rasismu a nenávisti". První držitelkou medaile se stala velvyslankyně paní Siri Ellen Sletner. Oceněni byli také slovenští kolegové pplk. Mgr. Marek Petruš, kpt. Mgr. Michal Valach a kpt. Mgr. Peter Čajka z Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky a plk. Mgr. Lubomír Kopčo z Krajského ředitelství Policejního sboru v Košicích. Medaili převzali za významný přínos k realizaci projektu a profesionální organizaci stáží pro české policisty na Slovensku.
 
První den konání workshopu představil samotný projekt jeho manažer pplk. JUDr. Václav Vlček, se svojí činností v problematice sociálního vyloučení seznámili posluchače také zástupci Odboru prevence kriminality a Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky.
 
V následujících dnech představili svoje zkušenosti s prací s menšinami kolegové ze zahraničních policejních sborů.
 
Úvod středečního programu patřil prezentaci Idavera Memedova, zástupci Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE-ODIHR). Přednesl přítomným poznatky OSCE-ODIHR týkající se současné situace Romů v různých státech Evropy a popsal pozitivní i negativní příklady policejní práce s romskou menšinou v celoevropském měřítku.
Na úvodní přednášku navázala prezentace slovenských kolegů kpt. Mgr. Michala Valacha a plk. Mgr. Lubomíra Kopča, kteří popsali "Projekt policejních specialistů pro práci s komunitami" a seznámili přítomné s bezpečnostní situací v sociálně vyloučených lokalitách na Slovensku.
 
Rovněž velice zajímavá byla přednáška vrchního inspektora Robina Sissonse a policisty Petra Toráka z Policie hrabství Cambridge, která představila "Příklady policejní práce ve vztahu k romské komunitě v hrabství Cambridge".
 
Následovala prezentace bulharských policistů inspektorky Boryana Ognyanova Tomova z Hlavního ředitelství národní policie v Sofii a staršího inspektora Stoyan Panayotov Imandiev z Krajského ředitelství policie v Plovdivu. V přednášce popsali integrace příslušníků romských komunit v jejich zemi.
 
Závěr druhého dne mezinárodního workshopu patřil Mgr. Jaroslavu Valuchovi z Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Přítomným popsal a vysvětlil cíle "Kampaně proti násilí z nenávisti".
Čtvrteční program zahájil zástupce Národní protidrogové centrály, který seznámil posluchače se situací na úseku zneužívání drog v sociálně vyloučených lokalitách v České republice s přesahem drogové scény do zahraničí.
 
Poslední prezentaci představil Mgr. Filip Pospíšil z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Byla zaměřena na institucionální zajištění romských komunit v České republice.
Gestor akce, ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, i organizační tým, ale především posluchači - manažeři české policie, "styční důstojníci" a "policejní specialisté" - byli velice spokojeni s úrovní akce a především obsahem přednášek, které byly podle jejich názoru přínosné a inspirující.

Mgr. Pavlína Bulínová
Koordinátorka publicity programu CZ14
Policejní prezidium ČR

Kpt. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
KŘP Olomouckého kraje
 
FOTOGALERIE

Napsali o nás:
www.tyden.cz
www.berounsky.denik.cz
www.romea.cz
TV Barrandov
TV Prima
 
 
8. - 10. května a 14. - 15. května 2015, Vidly, Vrbno pod Pradědem
Setkání styčných důstojníků

V květnu se uskutečnilo plánované pracovní setkání styčných důstojníků pro menšiny krajských ředitelství policie.
Na programu byly projednány následující body: seznámení s přípravou novely P PP č. 258/213, informace k uskutečněným aktivitám v rámci Norských fondů, seznámení s probíhající fází realizace projektu z Norských fondů, příprava dalších aktivit, příprava Strategie PČR pro práci s menšinami 2015-2017, tvorba plánu distribuce materiálu pořízeného z Norských fondů na krajská ředitelství policie, na závěr programu proběhla diskuze ke změně systému hodnocení styčných důstojníků a členů pracovních skupin.
 
FOTOGALERIE
 

29. března - 3. dubna 2015, Slovensko
Jak probíhala stáž na Slovensku?

Členové pracovní skupiny programu PDP6 a 20 policejních specialistů z Krajských ředitelství policie Olomouckého a Moravskoslezského kraje se zúčastnili ve dnech 29. 3. – 3. 4. 2015 stáže na obvodních odděleních Krajského ředitelství Policejního sboru v Košickém kraji. Program byl zaměřený na získávání zkušeností od slovenských kolegů v oblasti práce s romskou menšinou v souvislosti s probíhajícím programem „Projekt policejních specialistů pro práci s Romy v sociálně vyloučených lokalitách“.
 
Čeští policisté byli v úvodu týdenního programu seznámeni formou přednášek se životem, zvyky, kulturou a vztahem Romů k majoritě. Prezentace k tématu přednesli dr. Alexander Mušinka, kulturní antropolog a pedagog Univerzity v Prešově, dále Mgr. Marián Fečo, zmocněnec vlády SR pro romské záležitosti a policisté z Krajského ředitelství Policejního sboru v Prešově kpt. Mgr. Branislav Vojdula a prap. PhDr. Zuzana Kotlárová.
 
Součástí teoretické přípravy českých policistů bylo seznámení se s „Projektem policejních specialistů pro práci s Romy“ probíhající na Slovensku. Postupně ho představili ředitel odboru pořádkové policie Prezidia Policejního sboru Slovenské republiky plk. JUDr. Jozef Olekszy, PhD., z téhož odboru také kpt. Mgr. Peter Čajka, kpt. Mgr. Michal Valach a policejní specialista kpt. PhDr. Pavel Fejczo. Za Krajské ředitelství Policejního sboru v Košicích projekt představil ředitel plk. JUDr. Juraj Leško a ředitel odboru pořádkové policie plk. Mgr. Lubomír Kopčo. Vzdělávání policejních specialistů zajišťuje v Košickém kraji Střední odborná škola Policejního sboru v Košicích, jejíž vzdělávací programy představila ředitelka pplk. PhDr. Lucie Vargová a vedoucí předmětové skupiny mjr. Mgr. Erik Kušnír.
 
Projekt slovenské policie vznikl na základě rozhodnutí vlády již v roce 2004. Policejní specialisté byli do svých funkcí ustanoveni o rok později a v současnosti je jejich celkový počet 246 v rámci celé Slovenské republiky, nejvíce v Košickém kraji – 70.  
 
Práce romských specialistů je postavena především na místní a osobní znalosti. Dochází k pravidelnému setkávání policejních specialistů s obyvateli lokalit a se zástupci dalších subjektů sociální integrace (sociální terénní pracovníci, zástupci státní správy a samosprávy, neziskové organizace atd.). Cílem je společné hledání optimálního řešení identifikovaných problémů, dodržování veřejného pořádku včetně zvýšení právního vědomí v romských komunitách. Činnost specialistů je tedy především preventivního charakteru a 50% výkonu služby je zaměřeno na práci v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt má pozitivní dopad – statistiky poukazují na snížení nápadu trestné činnosti.
 
Teoretické zkušenosti si měli možnost čeští policisté ověřit v praxi při dvoudenní společné službě se slovenskými kolegy v několika lokalitách jako např. Košice-Luník 9, Krompachy, Richnava, Jasov, také v osadách v okolí Michalovec, Trebišova, Trhoviště atd.
 
Názor zúčastněného policisty prap. Daniela Szabo, inspektor OO PČR Ostrava Přívoz:
„…kromě školení a přednášek jsme si vyzkoušeli 2 dny sloužit se slovenskými kolegy v terénu. Při této službě jsme zjistili, jak nebezpečná práce to může být, když z pozice represivní složky vyjíždí hlídka složená ze dvou policistů do osady, kde sídlí cca 4000 Romů. Romský specialista na Slovensku funguje spíše jako spojenec mezi Romy a policejní složkou. Jedná klidně a situace řeší tak, aby se všichni rozešli spokojení bez použití síly. Myslím si, že přesně jako na Slovensku nemůže specialista v ČR fungovat, protože máme jiné problémy. Romové nežijí v osadách, ale jsou začleněni ve městech. Práce našich specialistů bude proto muset probíhat trochu jinak, ale myslím si, že je reálné práci specialisty u nás vykonávat. Nyní se jezdíme na Slovensko učit, realita je však taková, že i zde specialisté museli pracovat několik let, než se jejich práce dostala do této konkrétní fáze, kdy vše funguje, jak má.“
 
Poděkování za vstřícnost a profesionální organizaci patří všem zainteresovaným slovenským policistům, především však kpt. Mgr. Peteru Čajkovi, kpt. Mgr. Michaelu Valachovi a plk. Mgr. Lubomíru Kopčovi.
 
Vzdělávání českých policistů na Slovensku bude letos pokračovat dalšími dvěma stážemi. Druhé v pořadí, v termínu 12. – 17. dubna, se zúčastní policisté z Krajských ředitelství policie Ústeckého a Karlovarského kraje a třetí stáže, ve dnech 26. – 29. dubna, se zúčastní manažeři Policie České republiky.
 
Seznam účastníků
Organizátoři:
pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček, ŘSPP PP ČR, manažer uvedeného projektu
kpt. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková, odb. služby pořádkové policie KŘP-M, styčný důstojník pro menšiny Olomouckého kraje
kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, odb. služby pořádkové policie KŘP-T, styčný důstojník pro menšiny Moravskoslezského kraje
Mgr. Pavlína Bulínová, pracovník pro vztahy s veřejností, OTP PP ČR

Policejní specialisté Policie České republiky:
prap. Roman Czabe, pprap. Mgr. Roman Brázda, pprap. Jan Kubáč, pprap. Michal Beláček, prap. Vojtěch Školudík, prap. Jan Segiň, pprap. Bc. Tomáš Ondrejkovič, prap. Tomáš Macnar, prap. Zdeněk Langer, prap. Petr Osina, pprap. David Vrobel, pprap. Martin Kocián, pprap. Viktor Jež, pprap. Martin Pawlica, pprap. Bc. Jana Maroščíková, prap. Radim Zámečník, prap. Jan Hazda, nstržm. Lubomír Pavlica, prap. Daniel Szabo, prap. Marek Michelka
 
FOTOGALERIE
 


1. - 3. března 2014
Návštěva OSCE - ODIHR ve Varšavě

Ve dnech 1. až 3. března 2015 proběhl seminář OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) – ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) pro manažery a styčné důstojníky pro menšiny krajských ředitelství Policie České republiky.
 
Stěžejním tématem semináře byla policejní práce s minoritní skupinou Romů a Sintů, řešení trestných činů z nenávisti a zajišťování průběhu pokojných shromáždění občanů. Zástupci OSCE, Idaver Memedov, Larry Olomofe, Yulia Korysheva, Anita Danko, Oleksandra Zub a Natalie Mazur, se při svých přednáškách soustředili na zásady a osvědčené postupy ke zlepšení vztahů mezi policií a uvedenými komunitami. Seznámili přítomné s pozitivními i negativní případy z praxe. Ve společné diskusi pak čeští policisté osvětlili uvedeným zástupcům OSCE reálie české společnosti ve vztahu k menšinám, především Romům, seznámili je s některými známými případy s rasovým podtextem, které česká policie řešila, s policejními postupy při vyšetřování případů s rasovým motivem a prací policie při zajišťování demonstrací občanů.
 
Následující den navštívila skupina českých policistů sídlo OSCE – ODIHR ve Varšavě. Program byl zaměřen na obeznámení účastníků s působností organizace a na téma jak vnímat rasový podtext v situacích řešených policií. Lektory byli pracovníci organizace, jmenovitě: Mirjam Karoly, Tatjana Peric, Snjezana Bokulic, Omer Fisher, Nathalie Tagwerker, Tatyana Bogussevich a Cristina Finch.
 
Po oficiálním programu proběhlo jednání managementu projektu svysokou poradkyní OSCE – ODIHR pro záležitosti Romů a Sintů paní Mirjam-Angelou Karolyi, jehož předmětem bylo další rozšíření spolupráce a vzájemných návštěv a dohoda vydání manuálu OSCE – ODIHR „Police and Roma and Sinti: Good Practices in Building Trust and Understanding“ a jeho překladu do českého jazyka.
 
Českou delegaci tvořila skupina policejních manažerů: náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. Ing. Antonín Kreml, ředitelé krajských ředitelství policie Moravskoslezského a Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš KUŽEL a plk. Ing. Libor KREJČIŘÍK, náměstci ředitelů krajských ředitelství policie Karlovarského a Olomouckého kraje plk. Mgr. Jiří MATOUŠ a plk. Mgr. Bc. Petr TOMÁNEK, vedoucí odborů služby pořádkové policie krajských ředitelství policie Ústeckého, Středočeského a Moravskoslezského kraje plk. Ing. Bc. Pavel HOLZKNECHT, plk. Ing. Bc. Jan TULACH a plk. Mgr. Bc. Libor SCHEJOK, dále vedoucí Územního odboru policie v Sokolově plk. Mgr. Martin GÖTZL a zástupce vedoucího územního odboru Most plk. Ing. Jindřich BERGMANN.
 
Všechna krajská ředitelství police zastupovali styční důstojníci pro menšiny, jmenovitě: plk. Mgr. Miroslav HURT, kpt. Mgr. Dagmar DOLEŽALOVÁ, kpt. Bc. Pavla TŮMOVÁ, kpt. Mgr. Blanka BLÁHOVÁ, kpt. Mgr. Daniel KUBÍN, kpt. Mgr. Eva JANDOVÁ, kpt. Mgr. Milan KOZÁK, kpt. Mgr. Michaela SEDLÁČKOVÁ, kpt. Bc. Jan DONGRES, kpt. Mgr. Martin STRAŠÍK, kpt. Bc. Jiří KOŘÁN, kpt. Bc. Martin HEČKO, npor. Mgr. Šárka VLČKOVÁ a por. Ing. Richard VALA.
 
Organizační stránku akce měli na starosti manažer projektu pplk. JUDr. Mgr. Václav VLČEK a vedoucí projektu pplk. Mgr. Radka OVČÁČÍKOVÁ, oba z ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky. Tlumočnické služby poskytla externí tlumočnice Aneta SÜČOVÁ a publicistiku zajistila Mgr. Pavlína BULÍNOVÁ, oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky.

FOTOGALERIE
webové stránky organizace OSCE


18. - 21. listopadu 2014
Kurzy styčných důstojníků pro menšiny a členy pracovních skupin I. a II.

Prvními vzdělávacími aktivitami programu byly dva dvoudenní kurzy styčných důstojníků pro menšiny a členy pracovních skupin, které se konaly v rekreačním zařízení Vltava Ministerstva vnitra ČR v Červené nad Vltavou.

První z nich byl zahájen dne 18. listopadu a druhý, navazující kurz, dne 20. listopadu 2014. Obě akce organizovali členové pracovní skupiny programu, jmenovitě Mgr. Markéta Benešová MA., odbor bezpečnostní politiky MV ČR, pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček a pplk. Mgr. Radka Ovčáčíková, ředitelství služby pořádkové policie PP ČR.

Každého z kurzů se zúčastnilo 80 policistů a policistek, profesně se zabývajících prací s menšinami na úrovni styčných důstojníků pro menšiny krajských ředitelství policie, členů jejich pracovních skupin a budoucích policejních specialistů pro práci s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách.

Kurzy zahájil spolu s výše jmenovanými organizátory plk. Ing. Antonín Kreml, náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie PP ČR. Přednášky byly směrovány k otázkám xenofobie, rasismu, integrace, segregace, asimilace, etnocentrismu, diskriminace, extremismu, rasového profilování, migrace, principu etnické neutrality, kultury menšin, vyrovnávání se s kulturními, sociálními a náboženskými odlišnostmi v návaznosti na aspekty práce policistů při styku s menšinami (jejich odolnost vůči psychické zátěži), systém práce Policie ČR v multikulturním prostředí, činnost styčného důstojníka a jeho pracovní skupiny, příklady dobré praxe, platné legislativy a základních strategických dokumentů.

Součástí kurzu byla také řízená diskuse s policisty Romské národnosti prap. Pavlem Bánem, prap. Romanem Eröšem a prap. Ladislavem Horvátem z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Vzácnými hosty byli policisté ze Slovenska kpt. Mgr. Peter Čajka, odbor poriadkovej polície Prezidia Policajného zboru Slovenskej republiky (dále jen PPZ SR), plk. Mgr. Ĺubomír Kopčo, vedoucí odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a pplk. JUDr. Tibor Rózsár, vedoucí oddělenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície PPZ SR, kteří se s posluchači podělili o zkušenosti slovenské policie v práci s Romským etnikem.

Každý kurz byl ukončen závěrečným testem, který úspěšně splnili všichni účastníci. V závěru druhého z kurzů bylo účastníkům předáno osvědčení o absolvování kurzu.

vytisknout  e-mailem