Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy 2009 - 2014

Program CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

Projekt:                                     Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)
Věcný gestor:                           Ředitelství služby cizinecké policie
Ředitel projektu:                       plk. Mgr. Milan Majer
Vedoucí projektu:                     plk. Mgr. Petr Malovec
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:                € 2 300 000, tj. 60 950 000 CZK
 

Popis projektu (cíl): Cílem projektu je rozvoj nových pracovních metod, logistických opatření a nejmodernějších technologií k posílení systematických kontrol osob na vstupu a výstupu na hraničních přechodech. Nárůst objemu informací o držitelích "e-cestovních dokladů" (využívající biometrická data) včetně počtu biometrických údajů dokladů však z bezpečnostního hlediska zpomaluje výkon kontroly cestovních pasů. Modernizací stávající informační a komunikační technologie využívané na letištích se statutem mezinárodního letiště s vnější hranicí a použitím moderního technického vybavení, lze tento výkon podstatně zjednodušit a zrychlit. Na letištích schengenského typu se jedná o systém, který umožní automatizované samoobslužné odbavení.

Komplexní systém se skládá z koncových zařízení na letišti a centrálního systému letiště. Koncová zařízení se skládají ze čtecího zařízení, digitální kamery (umí se přizpůsobit výšce cestujícího), LCD monitoru, na kterém jsou zobrazovány potřebné informace a instrukce, dvou párů výsuvných bran – první se automaticky otevře po korektním načtení strojově čitelné zóny e-pasu (Basic Access Control), druhá se automaticky otevře po souhlasném vyhodnocení fotografie z čipu s právě pořízeným snímkem cestujícího. Po načtení strojově čitelné zóny dokladu se automaticky prověřují identifikační údaje o cestujícím v policejních databázích. 
 
Z tohoto důvodu je hlavním předmětem projektu pořízení technologie, která je označována jako eGate nebo automatická brána či také ABC (Automated Border Control), a čtecích zařízení umožňujících celostránkové načtení dokladů ve třech spektrech světla s optickou a elektronickou kontrolou.
Automatizovaný systém odbavování na vnějších hranicích by měl být mimo jiné vybaven odpovídající verifikační technologií, která vychází z mezinárodních standardů tak, aby byla zajištěna interoperabilita v rámci EU.
 
Další informace o projektu na stránkách http://www.abceasygo.cz/.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 
Praha 23. listopadu 2015
Projekt získal ocenění

Magazín Egoverment každoročně vyhlašuje soutěž v oblasti nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Letos proběhlo desáté kolo soutěže. Jeho slavnostní vyhlášení proběhlo dne 23. listopadu 2015 v Obecním domě.
Projekt Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) se v kategorii centrální projekty umístil na 3. místě. Záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký, který se galavečera zúčastnil a ceny vítězům osobně předával.
 
 
srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
 
 
21. července 2015, Letiště Václava Havla Praha
Letiště Václava Havla Praha využívá od tohoto měsíce nové e-Gaty
 
První generaci bran automatického odbavení, takzvané eGate, využívali cestující na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha od roku 2012. V pondělí 20. července 2015 spustili zástupci policie a letiště brány druhé generace, které využívají například ve Spolkové republice Německo.
Nové eGaty jsou určené pro občany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, starší 15 let, vlastnící pas s biometrickými údaji a cestující mimo Schengenský prostor. Způsob použití eGatů je uživatelky přívětivý. Cestující vloží cestovní doklad do čtecího zařízení umístěného u prosklených dvířek brány. Snímaná data projdou kontrolou. Následně se dvířka brány otevřou a cestující vstoupí do prostoru eGatu, kde se postaví na viditelně označené místo. V tomto okamžiku snímá pohyblivá biometrická kamera jeho obličej. Celý proces již sleduje policista prostřednictvím kamery . V průběhu několika málo vteřin dojde k porovnání biometrických údajů z pasu s podobou jeho majitele. Pokud jsou data shodná, otevřou se výstupní dvířka eGatu a cestující může překročit hranici. Pokud nedojde ke shodě, řeší nesrovnalosti dohlížející policista. Odbavení cestujícího pomocí nových eGatů trvá okolo 10 sekund.
Vedoucí Národního situačního centra ochrany hranic služby cizinecké policie plk. Mgr. Petr Malovec nové eGaty vítá a dodává: „Využívání tohoto biometrického systému umožňuje zefektivnit a zrychlit proces hraniční kontroly při zachování či dokonce zvýšení všech bezpečnostních standardů.“
 
FOTOGALERIE
 
Instruktážní video pro cestující k používání eGatů
 
Partnerské servery
http://www.abceasygo.cz/
Ředitelství služby cizinecké policie
 
Napsali o nás
česká média
Pražský denik
Metro
www.idnes.cz
zahraniční média
www.biometricupdate.com
www.flightit.net 
www.airport-suppliers.com
www.planetbiometrics.com/
www.airport-world.com
www.passengerselfservice.com/
www.securitydocumentworld.com/
www.smartsuite.in/
findbiometrics.com/
www.biometrics.infrastructurenews.org/
www.airportsinternational.com/
www.futuretravelexperience.com/


20. května 2015, Ředitelství služby cizinecké policie
Vysoutěžení dodavatele e-Gatů a čtecích zařízení na Letiště Václava Havla Praha

Dne 6. května 2015 podepsala Policie České republiky smlouvu s dodavatelem e-Gatů a čtecích zařízení na Letiště Václava Havla Praha. Výběrové řízení vyhrála firma Vítkovice IT Solutions a.s., která nabídla nejvýhodnější řešení vzhledem k zadání veřejné zakázky.

Uvedená firma představila svůj projekt pracovní skupině projektu PDP3 na první společné poradě dne 20. května. Seznámila přítomné ústy projektové manažerky Zuzany Novákové s podobou e-Gatů, kterých bude dodáno 10 kusů, čtecích zařízení, kterých bude dodáno 90 kusů, a s harmonogramem činností, který byl již schválen Policií České republiky a Letištěm Václava Havla Praha.

Stavební a technické úpravy byly na letišti již zahájeny. Instalace prvních e-Gatů začne již v červnu v příletové zóně Terminálu 1 letiště. Průběh činností, které zahrnují kromě uvedeného také vzdělávání policistů obsluhujících e-Gaty a čtecí zřízení, bude kromě stávajících webových stránek policie zveřejňován také na nově vzniklých stránkách http://www.abceasygo.cz/.

FOTOGALERIE

 

6. března 2015
Zahájení projektu

V roce 2014 padělalo nebo zneužilo cestovní doklad při hraniční kontrole téměř 11 tis osob (zdroj evropská agentura Frontex, pro srovnání v roce 2013 to bylo 9800 případů). Pokusy o nelegální překročení hranic, kdy je zneužívána podoba oproti podobě oprávněného držitele nebo cestovní doklad je padělán, jsou jedním z největších současných rizik při ochraně vnějších hranic České republiky. Čelit tomuto negativnímu trendu by měla pomoci realizace projektu Policie České republiky Ředitelství služby cizinecké policie. Tento projekt, který bude realizovaný v roce 2015 a 2016, spočívá ve významném rozšíření a modernizaci automatizované biometrické kontroly (eGate) na mezinárodním hraničním přechodu Praha Ruzyně a zavedení moderních zařízení pro čtení cestovních dokladů.
 
Tři biometrické brány systému eGate jsou již od konce roku 2011 úspěšně provozovány v příletové hale Letiště Václava Havla v Praze a měsíčně je v průměru využije 40 tis cestujících. Systém však již kapacitně nedostačuje zvyšující se oblibě jeho využívání a navíc nové technologie nabízejí vyšší standard bezpečnosti. Z těchto důvodů projekt zahrnuje renovaci stávajících systému, rozšíření systému o 7 nových bran s rozšířením i do odletové haly. Druhá část projektu zahrnuje vybavení odbavovacích stanovišť hraniční kontroly na veřejných mezinárodních letištích moderními celostránkovými čtečkami cestovních dokladů. Tyto čtečky umožní vyhodnotit vybrané optické zabezpečení cestovního dokladu ve třech spektrech světla vůči rozsáhlé databázi dokladů a dále vyčíst a ověřit pravost elektronické části dokladu. 
 
Autor: kpt. Petr Malovec

 

6. ledna 2015
Zahajovací porada projektů PDP 2 a PDP 3

Dne 6. ledna 2015 v budově Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen ŘSCP) proběhla porada pracovního týmu, kterou byla zahájena realizace projektů PDP 2 a PDP 3. Zúčastnili se ho pracovníci ŘSCP kpt. Mgr. Petr Malovec, projektový manažer, plk. Ing. Vladimír Tomíšek, kpt. Ing. Tomáš Kirchhof, kpt. Mgr. Eva Píglová, kpt. Mgr. Milan Dufek, Milan Frydrych, dále Ing. Jaroslav Škrábal, koordinátor projektu a pracovník kanceláře projektů evropských fondů Policejního prezidia ČR a Mgr. Pavlína Bulínová, koordinátorka publicity projektu a pracovnice oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR.

Programem jednání mimo jiné bylo seznámení členů týmu s rolemi jeho jednolivých členů, s informacemi o projektech a s hlavními úkoly projektů. Dalšími body programu bylo nastavení způsobu vedení, zveřejňování a uchovávání dokumentace. Účastníci jednání byli informováni o podmínkách udržitelnosti projektů a stanovili systém a pravidla komunikace v souladu s grafickým manuálem programu.

vytisknout  e-mailem