Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení koordinace evropských fondů

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 821 111
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
 

Oddělení koordinace evropských fondů (OKEF) ve spolupráci s určenými policejními útvary odpovídá za přípravu projektů Policie České republiky (dále jen PČR) spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanismů a jiných mimorozpočtových zdrojů a na přípravě a realizaci projektů financovaných z národních programů podpory bezpečnostního výzkumu. Poskytuje útvarům PČR metodickou pomoc při  přípravě a realizaci financovaných projektů, koordinuje rozsáhlé projekty, realizované více útvary PČR a  zabezpečuje certifikaci metodik – výsledků projektů výzkumu a vývoje, věcně spadající do působnosti PČR.

Policie České republiky v připravuje a realizuje projekty spolufinancované z těchto zdrojů:

Integrovaný regionální operační program
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Program Švýcarsko – české spolupráce

Informace o připravovaných a realizovaných projektech jsou uvedeny na webových stránkách útvarů Policie České republiky s územní působností a útvarů Policie České republiky s celostátní působností.

vytisknout  e-mailem