Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář projektů a evropských fondů

Kancelář projektů a evropských fondů
Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 811 111
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
 

Kancelář projektů a evropských fondů (KPEF) ve spolupráci s určenými policejními útvary odpovídá za přípravu projektů Policie České republiky (dále jen PČR) spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanismů a jiných mimorozpočtových zdrojů a na přípravě a realizaci projektů financovaných z národních programů podpory bezpečnostního výzkumu. Poskytuje útvarům PČR metodickou pomoc při  přípravě a realizaci financovaných projektů, koordinuje rozsáhlé projekty, realizované více útvary PČR a  zabezpečuje certifikaci metodik – výsledků projektů výzkumu a vývoje, věcně spadající do působnosti PČR.

Programové období 2014 – 2020
Policie České republiky v současné době připravuje a realizuje projekty spolufinancované z těchto zdrojů:

Integrovaný regionální operační program
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)
Norské fondy 2014 – 2021
Finanční mechanismus EHP/Norsko (2009 - 2014)
Program Švýcarsko – české spolupráce

Informace o připravovaných a realizovaných projektech jsou uvedeny na webových stránkách útvarů Policie České republiky s územní působností a útvarů Policie České republiky s celostátní působností.

Programové období 2007 - 2013

vytisknout  e-mailem