Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

KAMION TÝM

KRAJ - Předávání poznatků a zkušeností napříč evropskými zeměmi. 

V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve snaze snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti a přetrvávající nekázeň řidičů, a v souladu s plánem mezinárodní dohody k ujednocení kontrolních postupů, vyhlásil ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu nákladní dopravy. Akce proběhla v týdnu od 26. do 29. května 2015.
 
Zaměřena byla především na:
 
- dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí podle dohody ADR zejména v oblasti kusové přepravy,
 
- na kontrolní vážení a kontrolu dodržování zákona č. 111/1994 Sb. včetně dodržování tzv. sociálních předpisů, dob řízení, přestávek a dob odpočinku a na neoprávněnou manipulaci se záznamovým zařízením
 
- na kontrolu technického stavu vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2010/47/EU
 
- na kontrolu upevňování přepravovaného nákladu
 
- a dodržování obecně platných ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 
Hlídky policistů se zaměřily také na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, věcech, drogách, odcizených vozidlech a na pátrání po osobách, které se neoprávněně zdržují na území ČR. Akce se proto účastnili nejen policisté služby dopravní a pořádkové policie, ale také policisté z odboru cizinecké policie a oddělení služební kynologie. Hlavním a nepostradatelným partnerem celé dopravní akce bylo Centrum služeb pro silniční dopravu, příspěvková organizace Ministerstva dopravy. Na některých stanovištích byli přítomni i příslušníci Celní správy.
 
Během čtyřech dnů bylo zkontrolováno celkem 240 vozidel, kdy u 129 z nich bylo shledáno porušení některého ze zákonů. Ze 129 přestupků jich policisté vyřešili 69 na místě uložením blokové pokuty v celkové výši 52.600 korun. Ostatní přestupky byly oznámeny správním orgánům. Nejčastějším porušením předpisů byl nevyhovující technický stav vozidel - 34 případů, porušení dohody AETR (dodržování přestávek při řízení apod.) - 11 případů a překročení povolené hmotnosti vozidla - 47 případů. Právě přetížená vozidla jsou jedním z nejvážnějších porušení, neboť tato vozidla, zvláště v létě při vysokých teplotách, deformují asfalt na vozovkách. Během akce byly vybrány i dvě kauce v celkové výši 80.000 korun. A jak o kaucích hovoří zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě?
 
 
§ 35c
 
Vybírání kaucí
 
                (1) Orgány Policie České republiky nebo celní úřady jsou při provádění kontroly a státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávněny vybírat kauci v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání správního deliktu podle tohoto zákona, a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.
 
 
Za zmínku jistě stojí i případ, kdy hlídka krajských dopraváků, která se přesouvala na kontrolní stanoviště nákladních vozidel, zastavila mezi Opatovicemi a Vysokou nad Labem vozidlo Peugeot. Jeho řidič, 58letý muž, policistům při provedené dechové zkoušce nadýchal přes dvě promile alkoholu. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz a převezli ho na záchytku. Nyní je řidič podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
 
Policisté z odboru cizinecké policie zase kontrolovali na silnici I/35 řidiče dodávkového vozidla, který předložil ke kontrole cestovní doklad Ukrajiny. Policisté zjistili, že řidič má v dokladu vyznačeno Schengenské krátkodobé vízum vydané Maďarskem, které je však již neplatné. Bylo totiž vydáno na dobu 90 dnů, které již uplynuly. Proto bylo s řidičem zahájeno řízení o správním vyhoštění, neboť cizinec pobýval na území České republiky bez platného povolení k pobytu.
 
Plukovník Mgr. Petr Sehnoutka, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, při zahájení akce pohovořil o důležitosti pořádání těchto akcí a mimo jiné přivítal i ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia plukovníka Ing. Tomáše Lercha, který mimo jiné uvedl: „Takovéto akce, nejen pro odhalení neukázněných řidičů a jejich vozidel nezpůsobilých provozu, ale i pro výměnu zkušeností se zahraničními kolegy velmi vítám, neboť téma bezpečnosti na silnicích je společné v rámci celé Evropy.“ I proto se akce účastnili i zástupci jednotlivých úřadů pro silniční dopravu z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a slovinští policisté, kteří se podíleli na kontrolách, předávali si s našimi policisty své zkušenosti a konzultovali kontrolní postupy. Poděkování patří i policejním veteránům pánům Imrichovi Hajdú a Miroslavu Hánovi, kteří nám celé čtyři dny vydatně pomáhali s organizací, zvláště s tlumočením a fotografováním.
 
1. června 2015
por. Bc. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
 

 

Odkazy do noveho okna

administrativní kontrola

administrativní kontrola 

Detailní náhled

detail kontrola digi tachografu

detail kontrola digi tachografu 

Detailní náhled

kontrola vozidla

kontrola vozidla 

Detailní náhled

kontrola vozidla 2

kontrola vozidla 2 

Detailní náhled

policista při kontrole

policista při kontrole 

Detailní náhled

rozložené váhy

rozložené váhy 

Detailní náhled

společné foto

společné foto 

Detailní náhled

úvdní slovo plk. Lerch

úvdní slovo plk. Lerch 

Detailní náhled

zahájení

zahájení 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem