Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

K problematice přechodů

informuje por. Ing. Vafek. 

V České republice ve srovnání s vyspělou Evropou je poměrně vysoká dopravní nehodovost na přechodech pro chodce. Navíc tyto dopravní nehody vykazují vysokou nebezpečnost - srážka vozidla s chodcem. Vybavenost přechodů celorepublikově je oproti vyspělé Evropě spíše žalostná. Proto Ředitelství dopravní Policie Policejního prezidia zadalo úkol podřízeným složkám prověřit vhodnost stávajících přechodů, navrhnout úpravy případně i zrušení některých přechodů. Na základě uvedeného úkolu jsme v současné době podali několik návrhů na zrušení přechodů pro chodce a velmi mnoho návrhů na úpravu stávajících přechodů. O zrušení přechodů rozhoduje příslušný silniční úřad. A nejsme samotní, tak, jak tvrdí některé sdělovací prostředky. Například jsou navrženy ke zrušení přechody na Olomoucku ve Slavíně, 2 přechody v Nové Vsi, v Olomouci např. na ul. Rolsberské, U podjezdu a podobně. Zajistit bezpečný přechod pro chodce není jen provést vodorovné značení, případně svislé značení jak si myslí mnozí laici a přechod je bezpečný, ale je mnoho dalších faktorů, které je nutno dodržet. Je lepší mít méně přechodů a dokonale vybavených, než více přechodů a špatně zajištěných. Nevhodně či nedostatečně provedený přechod podstatně zhoršuje bezpečnost silničního provozu. Nejzákladnější dopravně-inženýrské body k zajištění bezpečného přechodu jsou následující:

  • Přechody se zásadně zřizují na silnicích s rychlostí 50kmh-1 a menší. Se zvětšující se rychlostí se zvětšuje i brzdní dráha a to s kvadrantem rychlosti. Pokud řidič jede rychlosti 50kmh-1 brzdí a zastaví těsně před přechodem, tak pokud ze stejného místa začne brzdit další řidič při rychlosti 60kmh-1, projíždí přes přechod rychlostí 40kmh-1. Při rychlosti 70kmh-1 již řidič není schopen jakýmkoliv způsobem reagovat na chování chodce na přechodu.

  • Přechod musí vést od někud někam. Musí být zajištěna návaznost pěší dopravy. Občas vidíme, že přechody končí v příkopě, na nezpevněné krajnici a podobně.

  • Ke zřízení přechodu pro chodce musí být důvod. Přechod musí být dostatečně zatížen jak pěší, tak motorovou dopravou. Jako pomůcka se užívá čísla min. 50 chodců/hodina a zároveň minimální intenzita motorové dopravy 200 vozidel/hodina

  • Každý přechod musí mít vybudovánu dostatečnou nástupní plochu. Před každým přechodem musí být vybudována dostatečná nástupní plocha, kde se shromáždí pěší před přejitím přechodu.

  • Na nástupní plochu musí být zajištěn dostatečný rozhled. Každý řidič musí vidět, co se děje na nástupní ploše přechodu,aby mohl reagovat na chování chodců a chodec musí mít dobrý výhled na přijíždějící vozidlo.

  • Přechod nesmí být moc dlouhý. Se zvětšující se délkou přechodu se zvětšuje doba, kterou chodec tráví v nebezpečném pásu přechodu ( na vozovce). Delší přechody (délka větší jako 7m) je vhodné rozdělovat dělícími ostrůvky. Pokud jsou komunikace silně zatíženy motorovou dopravou, doporučuje se řídit přechod pro chodce přechodovým světelným signalizačním zařízení nebo přechod rozdělit dělícím ostrůvkem, případně kombinaci obou opatření.

  • Přechod pro chodce musí být řádně nasvětlen veřejným osvětlením. Používá se doplňkové veřejné osvětlení pro přechody pro chodce. Na nástupní ploše, ale i na přechodu pro chodce musí řidič za snížené viditelnosti vidět jasně chodce a to i tmavě oděného tak, aby na jeho pohyb mohl včas reagovat.

  • Přechod pro chodce musí být zřetelný. Řidič musí zřetelně vidět, že najíždí k přechodu pro chodce. Často se právě setkáváme s částečně vymazaným přechodem pro chodce vybavený pouze vpravo značkami „Přechod pro chodce“. Takto vyznačený přechod může být řidičem přehlédnut a může dojít k tragédii. Odborné organizace např. doporučují osazení značky „Přechod pro chodce“ nejen vpravo vedle vozovky, ale i nad vozovku.

Existují ještě další body týkající se přechodů pro chodce, ale vyjmenoval jsem nejzákladnější dopravně-inženýrské body ke zřízení či zachování přechodu. Musím podotknout, že tyto body nejsou mým výmyslem, ale vycházel jsem při jejich citaci z odborné literatury týkající se dopravního inženýrství. Z výše uvedeného je zřejmé, že mnohé stávající přechody nevyhoví uvedeným základním podmínkám a proto je podán návrh na jejich doplnění případně zrušení.


 

por. Ing. Michael Vafek
Dopravní inspektorát Prostějov
tel.: 974 781 258

vytisknout  e-mailem