Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

K činnosti policistů,, zákaz stání

Žadatel zažádal o informace ke stání vozidel 

Žádost a odpověď:

Dotazy zněly, cituji:


 

  1. Mohou policisté smlouvat pokutě a dávat řidiči podmínky, že když řidič zaplatí vyšší částku, tak může zůstat stát na parkovišti a i nadále bude dle policie páchat přestupek? To už po zaplacení nikoho neomezuji?
  2. Když přijede další hlídka policie a již jsem zaplatil pokutu první hlídce a přestupek dle policie dál páchám, protože jsem se „vykoupil“ a dostal jsem k páchání přestupku souhlas, tak musím i druhé hlídce zaplatit pokutu za ten samý přestupek? Mám na mysli předmětné parkování?
  3. Mohou policisté smlouvat o pokutě a dávat řidiči podmínky, že když řidič zaplatí nižší částku, tak nemůže zůstat stát na parkovišti a bude z parkoviště odtažen?
  4. Může policie nařídit nebo požádat o odtah vozidla, které stojí na parkovišti označeném dopravní značkou IP 11a a netvoří žádnou překážku, pouze pro svou délku zabírá více místa? Jedná se vůbec o přestupek, když nikoho neomezuji? Nám říkají na školení, že ne. Jak to tedy je?
  5. Kolik přestupků eviduje policejní oddělení, kde pracují policisté, od kterých jsem dostal pokutu, že vozidla, resp. jízdní souprava stála na více místech současně za rok 2018?
  6. Musí být řidič odtahového vozidla držitelem školení ADR, když by chtěl provést odtah jízdní soupravy, která jede pod dohodou ADR?
  7. Může přepravní jednotka ADR parkovat v obydlené zástavbě a držet přestávku?
  8. Jaký měla uložená pokuta význam, když mne policisté nechali stát po zaplacení pokuty dále na místě, kde jsem svým stáním dle policie porušoval zákon? To policie přehlíží zákony? Zaplať a můžeš přestupek dále páchat? Nebo se o přestupek až tak nejednalo, když jsem nikoho neomezoval?
  9. V závěru se ptám, zdali se přítomná hlídka zabývala také vozidly, která v daném okamžiku na parkovišti parkovala v zákazu zastavení a stání, tak jak je vidět na pořízených fotografiích? Pokud ano, tak jakým způsobem byla vyřešena?“

K bodu č. 5 žádosti:

Dálniční oddělení Mankovice odboru služby dopravní policie krajského ředitelství, jehož policisté Vám uložili pokutu příkazem na místě, samostatně nevede evidenci přestupků týkajících se Vámi uváděného pojmu „stála na více místech současně“, neboť se nejedná o speciální zákonem definovanou skutkovou podstatu přestupku. Tento organizační článek eviduje za rok 2018 2 přestupky týkající se porušení zákazu státní uvedeného v § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 58 přestupků týkajících se porušení § 4 písm. c) téhož zákona a 62 přestupků pro porušení § 36 odst. 1 písm. a) téhož zákona.   

K bodu č. 6 žádosti:

Ne, vždy nemusí.

K bodu č. 7 žádosti:

Ano (samozřejmě za dodržení Dohody ADR).

K bodu č. 9 žádosti:

Předně je nutné konstatovat, že ..... ...., lze sdělit, že službu konající policisté dálničního oddělení Mankovice za dobu jejich služby v rozmezí od 18:30 hodin dne 1. dubna 2019 do 07:30 hodin dne 2. dubna 2019 uložili celkem 4 pokuty v příkazním řízení (3 pokuty ve výši 2 000 Kč a 1 pokutu ve výši 1 000 Kč), a to za porušení ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v souvislosti s porušením dopravního značení V 12c (zákaz zastavení na žluté čáře souvislé).

.....

Ke zbývajícím bodům žádosti, konkrétně k bodům č. 1, 2, 3, 4 a 8, povinný subjekt sděluje, že tyto požadované informace neexistují (nebyly vytvořeny, respektive zaznamenány) a povinný subjekt nemá zákonnou povinnost danými informacemi disponovat. Neposkytnutí těchto informací je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

vytisknout  e-mailem