Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Josef VAŇÁSEK

Šéf prvního specializovaného útvaru na úseku boje proti drogám v naší republice. Vrchní policejní rada, se narodil 1. listopadu 1877 v pražské části Holešovice Velké. 

V šesti letech v roce 1883 začal navštěvovat Českou obecnou školu chlapeckou na Smíchově. Protože byl výborným žákem, rozhodl se pokračovat ve studiu na c.k. reálném gymnáziu na Smíchově. Studoval tam do roku 1892. V tomto roce, po ukončení čtvrté třídy na c.k. reálném gymnáziu na Smíchově přestoupil s hodnocením: mravní chování – chvalitebné, pilnost – vytrvalá, vysvědčení – s vyznamenáním, na c.k. státní českou střední školu v Praze na Malé Straně.

Po maturitní zkoušce, kterou vykonal v sobotu 11. července 1896, byl uznán dospělým s vyznamenáním. To mu umožnilo zapsat se na právnickou fakultu c.k. České univerzity Karlo-Ferdinandské v Praze. Imatrikulován byl v zimním semestru 1896/1897.

Pokud student nechtěl vykonávat advokacii, pro kterou byl titul JUDr. nutný, mohl studium řádně ukončit složením státních zkoušek – absolutoria.  Absolutorium sestávalo z odposlouchání 8 semestrů, během něhož student složil na konci 4. nebo 5. semestru takzvanou historicko-právní zkoušku (právo římské, právo církevní, dějiny práva německého a rakouského). Dále na konci studia následovaly zkoušky judiciální (z práva občanského, trestního a obchodního) a na konci 8. semestru následovala státovědecká (z oborů politických věd, statistiky a veřejného práva). Jedna ze zkoušek musela být složena německy. Zkoušky byly usnesením zkušební komise (absolutní většinou hlasů) hodnoceny známkami dobře, dostatečně nebo nedostatečně.

03.jpgPo dvou letech studia složil Josef Váňásek 18. října 1898 historicko-právní zkoušku s výsledkem dobrý, /právo římské a církevní s vyznamenáním/. Zkoušku judiciální složil 26.9. 1901 s výsledkem dostatečným.

Josef Vaňásek využil možnosti branného zákona pro studenty, kteří si mohli odbýt povinnou tříletou vojenskou službu během jednoho roku, pokud se dobrovolně přihlásili před povinným odvodem. Složením dvou zkoušek na právnické fakultě bez problémů splnil podmínku na minimální úroveň vzdělání (Reálná škola) a Gymnasium. Vyhověl i podmínkám ustanovení § 21 branného zákona č.151 ze dne 5. prosince 1868. Pokračoval ve studiu a bylo mu méně než 25 let a tak si mohl zvolit posádku a rok pro výkon jednoroční služby. Pár dnů po složení judiciální zkoušky nastoupil 1. října 1901 jako jednoroční dobrovolník u 88 pěšího pluku v Praze. Do zálohy byl převeden 30. září 1902. Pokračoval ve studiu na právnické fakultě. V roce 1904 jej čekalo ukončení studia složením poslední a to státovědecké zkoušky. V posledním semestru v roce 1904 přednášel 5 hodin týdně profesor Tomáš Garyk Masaryk Obecnou filozofii.

Studium na právnické fakultě ukončil 12. července 1904 složením poslední státovědecké zkoušky s výsledkem dostatečným. Protože studoval ještě před vznikem českých komisí (historickoprávní vznikla v roce 1905, judiciální a státovědecké v roce 1918), všechny tři povinné státní zkoušky složil před německými komisemi.

Úspěšným absolutoriem na právnické fakultě si otevřel možnost nastoupit do státní služby. Do služeb pražského policejního ředitelství nastoupil 15. října 1904.

Autor textu: Miloš Vaněček, policejní historik

Fotografie zdroj:  archiv Miloše Vaněčka

vytisknout  e-mailem