Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jiná výdělečná činnost příslušníků Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících informací:

„1. Kolik příslušníků Policie České republiky ve Vašem útvaru žádalo v letech 2019 – 2022 o udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Služební zákon“)?

2. Kolika příslušníkům Policie České republiky ve Vašem útvaru byl v letech 2019 – 2022 udělen souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 Služebního zákona?

3. K jakým výdělečným činnostem v letech 2019 – 2022 byl udělen souhlas ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 Služebního zákona?“

Policie České republiky poskytla žadatelce požadované informace v následujících tabulkách:

Ad 1, 2 Žádosti o udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti podle § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2019-2022

Krajské ředitelství policie

Počet žádostí

Neudělení souhlasu

Udělení souhlasu

Středočeského kraje

246

15

231

Jihočeského kraje

118

7

111

Plzeňského kraje

148

12

136

Ústeckého kraje

178

6

172

Královéhradeckého kraje

74

16

58

Jihomoravského kraje

199

7

192

Moravskoslezského kraje

200

0

200

hl. m. Prahy

283

32

251

Karlovarského kraje

37

3

34

Libereckého kraje

0

0

0

Pardubického kraje

77

6

71

kraje Vysočina

43

0

43

Zlínského kraje

43

1

42

Olomouckého kraje

42

0

42

 Celkem

1 688

105

1 583

Ad 3 Druhy jiné výdělečné činnosti, k nimž byl udělen souhlas podle § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Druh činnosti

 2019

 2020

 2021

 2022

Celkem

Udělení souhlasu

Udělení souhlasu

Udělení souhlasu

Udělení souhlasu

Administrativní práce

7

4

17

11

39

Činnosti spojené s ochranou přírody

1

1

1

1

4

Činnosti v oblasti IT

3

7

11

21

Členství v SDH, požární hlídky

9

3

4

2

18

Dispečer

3

1

4

Drobné práce pro SVJ

7

1

6

7

21

Finanční poradenství, realitní činnost

5

8

7

11

31

Chovatelská činnost

9

6

3

11

29

Jednatel

3

2

5

Jiné činnosti spojené se sportem

77

16

32

20

145

Lesnictví, myslivost a rybářství

4

2

1

7

Obsluha

6

7

8

5

26

Odborné činnosti pro státní a neziskový sektor

24

10

2

14

50

Organizace akcí a výpomoc na nich

8

8

1

3

20

Ostatní

7

8

16

37

68

Plavčík

8

3

7

9

27

Poskytování služeb

4

30

32

31

97

Práce s potravinami

3

1

6

10

Pronájem nemovitosti

35

2

3

3

43

Průvodce

1

1

3

2

7

Řemeslné stavební činnosti

4

12

12

12

40

Řidič

5

11

6

17

39

Skladník, příprava a inventura zboží

8

9

5

4

26

Sportovec

6

6

6

1

19

Trenér, instruktor sportu

136

78

52

45

311

Údržbářské a opravářské činnosti a montáže

20

15

36

39

110

Umělecká a publicistická činnost

12

9

5

10

36

Výroba a prodej

6

8

7

9

30

Výroba elektřiny (provoz FVE, apod.)

14

1

4

19

Výuková činnost

43

22

11

36

112

Zdravotnická činnost

13

8

11

4

36

Zemědělská činnost

2

2

1

7

12

Zkušební komisař

29

3

1

1

34

Znalecká a tlumočnická činnost

15

3

6

2

26

Zpracování posudků a odborný dozor

2

4

3

 0

9

Zprostředkování obchodu a služeb

13

10

5

24

52

Celkem

545

318

320

400

1583

PhDr. Jiří Vokuš, 31. května 2023

vytisknout  e-mailem