Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Zemský kriminální úřad (LKA) je organizační složkou Zemského policejního ředitelství a je příslušný pro zpracování těžkých kriminálních činů příp. nadregionální kriminality. Je řízen centrálně a je odpovědný za koordinaci vyšetřování všech pracovišť kriminální služby dotyčné spolkové země. LKA je spojovacím článkem mezi vyšetřujícími složkami na okresní úrovni a jinými organizačními složkami v tuzemsku a zahraničí.


Zemský kriminální úřad Horní Rakousko (LKA) se dělí celkem na 10 vyšetřovacích oblastí a osm asistenčních oblastí. Ve vyšetřovacích oblastech je vyšetřování trestných skutků vedeno příslušnými specialisty a výsledky jsou poskytovány příslušným soudům. Specialisté v asistenčních oblastech jsou odpovědní za zajištění a vyhodnocení existujících stop i za objasnění a převoz pachatelů trestné činnosti.


Do oblasti městského policejního komanda Linec, Wels a Steyr jsou zahrnuty výhradně útvary, které řeší těžkou trestnou činnost, jež spadá do kompetence služeben působících v jejich oblasti působnosti, a provádějí vyšetřování až do podání oznámení.


Na úrovni okresů jsou při větších služebnách zřízeny skupiny kriminální služby, které při rozsáhlejší trestné činnosti při koordinaci s okresním policejním komandem a zemským kriminálním úřadem samy provádějí šetření, příp. jej vedou s podporou zemského kriminálního úřadu a předávají oznámení soudu.
Podle rakouského trestního řádu se každý pracovník v exekutivě, který provádí vnější výkonnou službu, označuje jako „kriminální policie“. Je povinen provádět objasňování a sledování trestných činů a musí o výsledcích svého vyšetřování informovat příslušná státní zastupitelství a soudy.

 


Das Landeskriminalamt (LKA) ist eine Organisationseinheit der Landespolizeidirektion und grundsätzlich für die Bearbeitung der Schwerkriminalität bzw. überregionaler Kriminalität zuständig. Sie wird zentral geführt und ist für die Koordination von Ermittlungen aller im Kriminaldienst tätigen Dienststellen eines Bundeslandes zuständig. Das LKA ist ein Bindeglied zwischen den ermittelnden Dienststellen auf Bezirksebene zu anderen Organisationseinheiten im In- u Ausland.


Das Landeskriminalamt Oberösterreich (LKA) ist in insgesamt 10 Ermittlungsbereiche und in acht Assistenzbereiche gegliedert. In den Ermittlungsbereichen werden die strafbaren Handlungen durch die jeweilige Spezialisten erhoben, geführt und die Ergebnisse den zuständigen Gerichten zur Anzeige gebracht. Die Spezialisten in den Assistenzbereichen sind für das Sichern und Auswerten von vorhandenen Spuren, sowie auch für die Abklärung und Überführung von Straftätern verantwortlich.


Im Bereich der Stadtpolizeikommanden Linz, Wels und Steyr sind eigens Fachbereiche eingegliedert, welche schwerwiegendere strafbare Handlungen, die durch die jeweiligen in deren Zuständigkeitsbereich befindlichen Dienststellen aufgenommen wurden, übernehmen und führen die Ermittlungen bis zur Anzeigenerstattung weiter.


Auf Bezirksebene sind bei größeren Dienststellen Kriminaldienstgruppen eingerichtet, welche bei umfangreicheren Straftaten nach Koordination mit dem Bezirkspolizeikommando und dem LKA die Erhebungen selbst, bzw mit Unterstützung des LKA weiterführen und den Gerichten zur Anzeige bringen.
Nach der Strafprozessordnung von Österreich wird jeder Exekutivbeamter, welcher exekutiven Außendienst verrichtet, als „Kriminalpolizei“ bezeichnet. Er ist zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten verpflichtet und muss seine Ermittlungsergebnisse den zuständigen Staatsanwaltschaften bzw Gerichten berichten.
 

vytisknout  e-mailem