Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Horní Rakousko s hlavním městem Lincem je jednou z devíti spolkových zemí Rakouské republiky. Horní Rakousko je se svou plochou 11.982 kilometrů čtverečních čtvrtou největší a s počtem obyvatel 1,4 milionu třetí nejlidnatější spolkovou zemí. Hraničí s Bavorskem (Německo), Jihočeským krajem a s rakouskými spolkovými zeměmi Dolní Rakousko, Štýrsko Salzburg.
Horní Rakousko se tradičně rozděluje na čtyři oblasti: Hausruckviertel, Innviertel, Mühlviertel a Traunviertel. Území mezi městy Linec, Eferding, Wels, Steyr a Enns je nazývá „pátým viertlem“ – centrální oblastí.

Hornorakouská zemská ústava definuje Horní Rakousko jako samostatnou spolkovou zemi v rámci demokratické republiky Rakousko. Horní Rakousko se hlásí ve své ústavě ke sjednocené Evropě, která se zavazuje k demokratickým, státoprávním, sociálním a zemským principům a k zásadě subsidiarity, která chrání svébytnost regionů a zajišťuje jejich spoluúčast na celoevropských rozhodovacích procesech. Horní Rakousko definuje v zemské ústavě své postavení v Evropě jako svébytný, do budoucna orientovaný a sebevědomý region, který se sám spolupodílí na dalším rozvoji sjednocené Evropy.
Zemskými symboly jsou barvy (prapor a vlajka) spolkové země Horní Rakousko, zemský znak, zemská pečeť a zemská hymna.
Hornorakouský znak se skládá z rozděleného štítu korunovaného korunou rakouského arcivévody. Štít ukazuje a heraldicky vlevo jsou tři stříbrné a tři červené pruhy. Zemský znak může být znázorněn v barvě nebo černo-bílý. Znak byl přijat v roce 1930 a vychází ze znaku pánů von Machland. Vlajka byla oficiálně zavedena 25.dubna 1949.

 Horní Rakousko mapa.jpg

Oberösterreich mit der Landeshauptstadt Linz ist eines von neuen Bundesländern der Republik Österreich. Oberösterreich ist mit einer Fläche von 11.982 Quadratkilometer das viertgrößte und mit 1,4 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig das drittgrößte Bundesland. Es grenzt an Bayern (Deutschland), Südböhmen sowie an die Bundesländer Niederösterreich, die Steiermark und das Land Salzburg.
Oberösterreich wird traditionell in vier Teile eingeteilt, das Hausruckviertel, das Innviertel, das Mühlviertel und das Traunviertel. Der Bereich zwischen den Städten Linz, Eferding, Wels, Steyr und Enns wird als „fünftes Viertel“ – Zentralraum genannt.

Die Oberösterreichische Landesverfassung definiert Oberösterreich als ein selbständiges Bundesland der demokratischen Republik Österreich. Oberösterreich bekennt sich in seiner Verfassung zudem zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und bundesstaatlichen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an Europäischen Entscheidungen sichert. Oberösterreich definiert seine Stellung in Europa in der Landesverfassung als eigenständige, zukunftsorientierte und selbstbewusste Region, die an der Weiterentwicklung eines geeinten Europas selbst mitwirkt.
Landessymbole sind die Farben (Fahne und Flagge) des Landes Oberösterreich, das Landeswappen, das Landessiegel und die Landeshymne. Znak Horní Rakousko.png
Das Oberösterreichische Wappen besteht aus einem, mit dem österreichischen Erzherzogshut gekrönten, gespaltenen Schild. Der Schild zeigt heraldisch rechts einen goldenen Adler mit roter Zunge und roten Krallen auf schwarzem Grund und ist heraldisch links dreimal von Silber und Rot gespalten. Das Landeswappen kann in Farbe oder Schwarz-Weiß dargestellt werden. Das Wappen wurde 1930 festgelegt und geht auf das Wappen der Herren von Machland zurück. Die Flagge wurde offiziell am 25. April 1949 eingeführt.
 

vytisknout  e-mailem