Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Jihočeský kraj představuje geograficky poměrně uzavřený celek. Jádro kraje tvoří jihočeská kotlina. Na jihovýchodě je obklopena Šumavou, na severozápadě výběžky Brd, na severu Středočeskou Vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě pak Novohradskými horami. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve, Českobudějovická a Třeboňská.


Podstatnou část státní hranice tvoří hranice s Rakouskem a Německem (v celkové délce 323 km). Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti úzké spolupráce se sousedními zeměmi. Turisticky je využívána celková atraktivita kraje s nenarušenou přírodou a množstvím kulturních a historických památek.


Rozloha kraje je 10057 kilometrů čtverečních. Převážná část území leží v nadmořské výšce 400-600 m, s čímž souvisejí poněkud drsnější klimatické podmínky. Nejvyšším bodem na území Jihočeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1378 m), naopak nejnižším místem (330 m) je hladina Orlické přehrady v okrese Písek. V kraji je více než 7000 rybníků, jejichž výměra představuje více než 30.000 hektarů. Největšími z nich jsou rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 415 ha, které jsou zároveň největšími rybníky v České republice. Kromě toho, byla na území kraje vybudována vodní díla Lipno (největší vodní plocha v ČR), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a Římov, který zásobuje pitnou vodou značnou část kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín byla vybudována vodní nádrž Hněvkovice. 

 Mapa kraj.jpg

Der Kreis Südböhmen stellt geografisch ein verhältnismäßig geschlossenes Ganzes dar. Den Kern des Kreises bildet das Südböhmische Becken. Im Südosten ist er vom Böhmerwald umgeben, im Nordwesten befinden sich Ausläufer des Gebirges Brdy, im Norden grenzt er ans Mittelböhmische Hügelland, im Osten an die Böhmisch-Mährische Höhe und im Südosten ist er mit dem Novohradské Gebirge umgeben. Im südböhmischen Kessel erstrecken sich das Budweiser Becken und das Treboner Becken.

Den wesentlichen Teil der Staatsgrenze bildet die Grenze zu Österreich und zu Deutschland (in der Gesamtlänge von 323 km). Der Grenzcharakter bietet Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit mit Nachbarländern. Viele Touristen lockt die Attraktivität des Kreises mit der tadellosen Natur und vielen kulturellen und historischen Denkmälern und Sehenswürdigkeiten.

Die Fläche des Kreises beträgt 10057 Quadratkilometer. Der überwiegende Teil des Gebietes liegt 400-600 m über dem Meer, damit hängen einigermaßen raue klimatische Bedingungen zusammen. Der höchste Punkt auf dem Gebiet Südböhmens ist der Böhmerwälder Gipfel Plechý (1378 m), die niedrigste Stelle ist der Wasserspiegel vom Orlík-Stausee im Bezirk Písek (330 m). Im Kreis befinden sich über 7000 Teiche, ihr Ausmaß macht über 30.000 Hektar. Die größten davon sind Rožmberk mit der Oberfläche von 490 ha, Bezdrev mit 450 ha und Horusický mit 415 ha, es sind gleichzeitig die größten Teiche in der Tschechischen Republik. Darüber hinaus wurden in Südböhmen die Stauseen ausgebaut: Lipno (die größte Wasserfläche in Tschechien), Orlík mit ausgedehnten Erholungsgeländen und Římov, der den Großteil des Kreises mit Trinkwasser versorgt. Im Zusammenhang mit dem Aufbau des Atomkraftwerkes Temelín wurde der Wasserspeicher Hněvkovice erbaut.


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:


POLICIE 158,
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155,
HASIČI 150,
INTEGROVANNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112,
MĚSTSKÁ POLICIE 156
 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:


POLIZEI 158,
NOTARZT 155,
FEUERWEHR 150,
INTEGRIERTES RETTUNGSSYSTEM 112,
STADTPOLIZEI 156
 

vytisknout  e-mailem