Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Zemské dopravní oddělení (LVA) je organizační složkou Zemského policejního ředitelství a v podstatě zodpovídá za činnosti dopravní policie a za provádění úkonů podle silničního dopravního řádu (Straßenverkehrsordnung - StVO) a podle ustanovení pro motorovou dopravu. Odpovídá za koordinaci a řízení nadregionálních zemských dopravních služeb (stěžejní akce). Činnost LVA se skládá z mobilní a stacionární radarové kontroly a vyhodnocení radarových dat, z monitorování a řešení stížností v rámci nákladní přepravy v celé spolkové zemi.


Protože Horní Rakousko má rozsáhlou síť dálnic, jsou zde čtyři dálniční inspektoráty (API), které přímo podléhají Zemskému dopravnímu oddělení LVA. Mezi oblast jejich úkolů patří záznam a zpracování dopravních nehod, silniční kontroly a všechna oznámená trestná jednání. I jejich kompetence se vztahuje na celou spolkovou zemi Horní Rakousko.


Na okresní úrovni operují policejní úředníci, kteří se specializují na „dopravní službu“ a jsou koordinováni okresními policejními komandy. Provádějí podpůrné činnosti pro Zemské dopravní oddělení v rámci silničních kontrol nákladní dopravy, měření laserem, kontrol na požití alkoholu a kontrol vozidel a řidičů v příslušném okrese.
 


Die Landesverkehrsabteilung (LVA) ist eine Organisationseinheit der Landespolizeidirektion und grundsätzlich für die Handhabung der Verkehrspolizei sowie die Vollziehung der Straßenverkehrsordnung (StVO) und kraftfahrrechtlichen Bestimmungen zuständig. Sie ist für die Koordination und Steuerung von überregionalen, landesweiten Verkehrsdiensten (Schwerpunktaktionen) verantwortlich. Die Tätigkeit der LVA besteht in der mobilen und stationären Radarüberwachung und Auswertung, der Überwachung und Beanstandung des Schwerverkehrs im gesamten Bundesland.


Aufgrund des großflächigen Autobahnnetzes sind in Oberösterreich vier Autobahninspektionen (API) eingerichtet, welche direkt der LVA unterstehen. Zu deren Aufgabenbereich zählt die Aufnahme und Bearbeitung von Verkehrsunfällen, Verkehrsüberwachung und allen angezeigten strafbaren Handlungen. Auch deren Zuständigkeitsbereich bezieht sich auf das gesamte Bundesland Oberösterreich.


Auf Bezirksebene befinden sich Polizeibeamte, welche sich im Bereich „Verkehrsdienst“ spezialisiert haben und durch die Bezirkspolizeikommanden koordiniert werden. Sie führen unterstützend zu der Landesverkehrsabteilung Schwerverkehrskontrollen, Lasermessungen, Alkoholkontrollen sowie Fahrzeug- u Lenkerkontrollen im jeweiligen Bezirk durch.

 

vytisknout  e-mailem