Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti)

Dne 24. března 2010 vydalo nakladelství X. Y. Z ve spolupráci s ÚDV SKPV přetisk knihy Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti), autoři Lubomír Roháč, Jan Kalous, Jiří Kocian, Josef Lesák, Ilja Pravda, Antonín Sum, Zdeněk F. Šedivý. 

Desátého března 1948 byl český diplomat Jan Masaryk nalezen mrtev pod oknem svého bytu. Jeho smrt je dodnes zahalena tajemstvím. Podle některých šlo o politickou vraždu, podle jiných Masaryk z okna sám vyskočil.... Po roce 1990 se k jeho tragickému konci vrátil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), který obdržel řadu podnětů občanů i institucí a znovu prověřil všechny možnosti spjaté s úmrtím významného politika. Ve spolupráci s úřadem vychází výjimečná publikace, obsáhlý sborník statí sedmi autorů, mezi nimiž jsou pracovníci úřadu, historici i pamětníci.

Úvodem:

        Od jisté doby se traduje, že národ bez minulosti je národem bez budoucnosti. V historii československého státu bylo nemálo žen a mužů, kteří svoji vlast spoluvytvářeli a hýčkali, a stejně nemálo těch, kteří pro její budoucnost i zemřeli. Přirozenost těchto lidí je, že milují svůj národ, někdy víc než vlastní život. nejen pro toto své v pravdě člověčí kouzlo vstoupí do srdcí a myslí svých spoluobčanů. A to už je jen krůček ke zrodu nekonečného příběhu, který zdánlivě mimoděk – ve snaze vypátrat a odhalit určitou pravdu – odhalí že jde o nesmrtelné téma, stejně jako je nesmrtelná vzpomínka na všechny ty ženy a muže.

        Jan Masaryk patřil a patří mezi ně. I on náleží minulosti a zároveň budoucnosti českého a slovenského národa.

        O něm samotném byla, a určité ještě bude, napsána nejedna kniha, novinová stať, natočen nejeden film a hlavně vysloveno přemnoho protikladných názorů. Jejich společným jmenovatelem je i jeho (po 62 letech) ne zcela vyjasněná smrt. Postupem doby tak vznikla na dané téma přebohatá mozaika v podbě samostatných a vzájemně protichůdných úvah, které vytvořily několik spíše citových pravd, jež jsou vlastní jejich samotným autorům. Tím však případ ještě více zamotávají a znepřehledňují.

        I proto se ÚDV rozhodl oslovit nejen historiky, kteří o Janu Masarykovi publikovali a dosud publikují, a zařadit v jedné knize vedle sebe ucelený přehled těchto jejich názorů, ale i postojů, stanovisek a úvah.

        Cílem této knihy není zjistit pravdu o smrti Jana Masaryka ani sejmout břemeno odpovědnosti zodpovědných osob a úřadů, prolomit neveřejnost vyšetřování či učinit jakousi definitivní tečku za kauzou „Jan Masaryk“. Cílem je nabídnout případným čtenářům knihu, která je především vzpomínkou na jednoho výjimečného muže, na lidi, dobu a zem, v níž žil a zemřel. A to prostřednictvím těch, kteří Jana Masaryka osobně znali nebo kteří osobně poznali lidi a dobu, v níž žil a která tím či oním způsobem přispěla k jeho tragickému konci a zároveň na dlouhá léta i ke konci demokracie v Československu.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu službykriminální policie a vyšetřování (ÚDV SKPV) 

        Policie České republiky Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování. Tak zní plný název ÚDV SKPV. Jeho historie se datuje od 1. 1. 1995. Vznikl sloučením Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB (součásti Ministerstva vnitra ČR) a Střediska dokumentace protiprávnosti komunistického režimu (součásti Generální prokuratury ČR).

         Právním důvodem jeho vzniku byla politická persekuce občanů z let 1948 až 1989. V této době bylo komunistickým režimem v Československu odsouzeno a vězněno z politických důvodů 205 486 osob.

  • Z politických důvodů bylo popraveno 248 osob (z toho 247 mužů a 1 žena).
  • Ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu zemřelo nejméně 4 500 osob.
  • Při pokusu o překročení státní hranice zahynulo 327 osob (185 zastřeleno, 91 usmrceno elektrickým proudem, 5 zemřelo po výbuchu miny, 16 utonulo, 16 spáchalo sebevraždu a zbývajících 14 osob zahynulo jiným způsobem).
  • Do zahraničí emigrovalo 170 938 občanů.
  • Statisíce osob byly postiženy mimosoudně (nucené práce, nedobrovolná emigrace, vystěhování, vyvlastnění majetku, zákaz studia a výkonu povolání, úřední diskriminace).

        Po roce 1990 bylo soudně rehabilitováno 207 697 osob. Výčet všech těchto skutečností se promítl i do kompetencí ÚDV SKPV, mezi něž náleží zejména vyšetřování těch trestných činů, ke kterým došlo v uvedeném období, přesněji od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, a z politických důvodů nedošlo k trestnímu stíhání nebo ke zproštění obžaloby. Druhou stejně významnou činností je dokumentace v zásadě stejného období. Ta konkrétně představuje vydávání publikací, přednáškovou a výstavní činnost. Jedna z těchto publikací se nyní dostává zásluhou Nakladatelství X. Y. Z až k Vám.

        V rámci vyšetřování ÚDV SKPV dosud prověřoval celkem 1 560 věcí. V případě zájmu je výčet těchto případů k dispozici na internetových stránkách ÚDV SKPV www.policie.cz, včetně pravomocných odsuzujících nebo zprošťujících rozsudků. V rámci dokumentace jsou vydávány publikace zejména prostřednictvím Tiskárny Ministerstva vnitra a distribuovány zdarma především do celé sítě knihoven ČR, na střední a vysoké školy a případným zájemcům o tuto problematiku. Publikace jsou rozděleny do edice Svědectví, kde dosud vyšlo 10 titulů, včetně publikace „Jan Masaryk, úvahy o jeho smrti“; dále edice Sešity, kde bylo dosud vydáno 16 titulů, které jsou věnovány vězeňství, justici, zpravodajských službám a StB; a v neposlední řadě edice Securitas imperii, kde vyšlo celkem 14 sborníků (od roku 2009 došlo k převodu autorských práv na Ústav pro studium totalitních režimů).

        Ve spolupráci s Agenturou K2001 byly vydány 4 publikace se zaměřením na český a slovenský exil 20. století, okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy či historii Židů v Čechách a na Moravě. Dále ve spolupráci s Nakladatelstvím Vyšehrad byly vydány 3 publikace – „Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých politických vězňů“, „Život a doba ministra Rudolfa Baráka“ a „Hoří déšť“, věnovaný likvidaci mužských řádů v 50. letech minulého století.

        V oblasti spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, se ÚDV SKPV podílel na přípravě dokumentárních seriálů „Československo ve zvláštních službách“, „Příběhy Železné opony“, „Tajné akce StB“, „Zašlapané projekty“ a „Přísně tajné vraždy“.

        Výstavní činnost zahrnuje několik expozic uspořádaných jak v České republice, tak v zahraničí. Dovoluji si připomenout výstavu s názvem „Nejen stěny měly uši“, věnovanou operativní technice, „Pražské jaro 1968“, „Český a slovenský exil 20. století“, „Samizdat z pohledu 21. století“ a „Cesta za svobodou“ (exodus občanů NDR v roce 1989) a „Zpráva o Akci K“.

        V průběhu roku 2007 došlo z rozhodnutí ministra vnitra k organizačním změnám v systemizaci a organizaci ÚDV SKPV, jejichž důsledkem bylo i zrušení úseku dokumentace, a to v souvislosti se vznikem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nicméně i přes uvedené skutečnosti ÚDV SKPV nadále vyvíjí vlastní dokumentační činnost. Při této příležitosti vyslovuji poděkování Nakladatelství XYZ, jehož zásluhou se ke čtenářům dostává kniha o Janu Masarykovi. Kniha, která svým obsahem dokumentuje jednu z tragických kapitol našich nedávných dějin.  

                                                                                                  plk. JUDr. Pavel BRET                                                                                                              ředitel ÚDV SKPV                                                                  

Přípúadným zájemcům je kniha k dispozici v následujících prodejnách:

KNIŽNÍ DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA:        

 Euromedia Group, k.s.

 Nádražní 896/32, 150 00  Praha 5

Tel.: 296 536 111, fax: 296 536 246

Sklad: Nádražní 1161, 271 01  Nové Strašecí

e-mail:  distribuce.sd@euromedia.cz

http://www.knizniweb.cz                                                                    

 *****

PEMIC BOOKS a.s.

Vratimovská 703/101, 719 00  Ostrava – Kunčice

Tel.: 595 683 232, fax: 595 682 187

e-mail: knizni.velkoobchod@pemic.cz

http://www.pemic.cz

 *****

Kosmas s.r.o

Lublaňská 34, 120 00 Praha 2

e-mail: kosmas@kosmas.cz

Objednávky, sklad Lublaňská

Tel., fax: 222 510 749

e-mail: sklad.lublanska@kosmas.cz

Objednávky, sklad Horoměřice

Za Halami 877, 252 62 Horoměřice

Tel.: 226 519 400, Fax: 226 519 387

e-mail: sklad.horomerice@kosmas.cz

www.kosmas.cz

 *****

Nakladatelský servis s.r.o.

Kladenská 117, 252 68 Středokluky

Tel./fax.: 233 901 159, 233 900 784

email: nsdistri@mbox.vol.cz

shop@nakladatelskyservis.cz

Středisko v Brně:

Masárova 9, 628 00 Brno - Líšeň

Tel./fax.: 544 234 723 - 4

email: nsloy@volny.cz

www.nakladatelskyservis.cz

*****

Popron Média s.r.o.

Office Park Nové Butovice

Bucharova 2657/12 (budova C), 158 00 Praha 58

tel.: 227 000 227, fax.: 227 000 228

email: objednavka@popron.cz

www.popron.cz

 *****

Lidická 28, 602 00  Brno 2

Tel.: 546 122 111

www.vltava.cz

 *****

Krameriova K.D.

Vosmíkova 538, 396 01  Humpolec

Tel.: 602 171 313 (p. Prajsler), fax: 565 532 837

e-mail: krameriova@krameriova.cz

 *****

Ludmila Loukotová – OPA

Ružinovská 1227/16, 142 00  Praha

Tel.: 241 725 053; 603 415 880

 *****

KNIŽNÍ DISTRIBUCE SLOVENSKO:

 Belimex, s.r.o.

 Tel:, 033/ 642 32 90

Fax:, 033/ 640 92 60

bezplatná zákaznická linka: 088 199 019

email: info@belimex.sk

www.belimex.sk

 *****

Vltava Stores Slovakia, s.r.o.

 Tel:, 421 2 5292 5296, +421 2 5263 0021,

Fax: +421 2 5292 5296.
Zákaznícky servis Dunaj: +421 2 5292 5296

www.dunaj.sk

email: info@dunaj.sk

 *****

Knižný velkoobchod Pemic, s.r.o.

 Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava

tel.: +421 233 888 296

e-mail: knizny.velkoobchod@pemic.sk


NAKLADATELSTVÍ XYZ, Plavínová 21, 130 00, Praha 3 - Žižkov

vytisknout  e-mailem