Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak zajistit bezpečí pro děti

Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti samy pro své bezpečí? 

 

DÍTĚ MUSÍ VYRŮSTAT S POCITEM BEZPEČÍ!

Rodiče a nejbližší

 • Nikdo by neměl lépe znát své dítě než rodiče a prarodiče,
 • naslouchejte dítěti a zajímejte se jeho starosti a problémy,
 • buďte dítěti oporou, snažte se, aby se svěřovalo právě vám,
 • všímejte si chování svých dětí, pátrejte po příčině případných změn,
 • využijte každé vhodné příležitosti a učte dítě rozeznávat, co je správné a co ne,
 • vytvořte v rodině atmosféru důvěry a vzájemného respektu.

DĚTI, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ RADY!

Když je nutné být doma sám:

 • Dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené,
 • u telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, záchranná služba),
 • zaměstnej se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, práce na PC, pohodový pořad v TV)
 • neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist, s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,
 • otevři dveře pouze osobě důvěrně známé,
 • nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů.

Bezpečně na cestě do a ze školy:

 • Klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě,
 • při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře,
 • do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší,
 • vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům,
 • nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich auta,
 • do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá,
 • nikdy nejezdi autostopem,
 • nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber,
 • když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, udržuj si bezpečnou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních obranných prostředků (sprej, alarm apod.).
 • pokud se ocitněš v nouzi, požádej o pomoc - v naléhavých případech, kdy je například ohrožen život nebo zdraví, se neboj volat na tísňovou linku Policie České republiky 158 
 • pokud se ztratíš, požádej o pomoc - oslov například prodavače v blízkém obchodě, obsluhu benzínové stanice apod., můžeš zavolat také tísňovou linku Policie České republiky 158 nebo městské policie 156.
   

vytisknout  e-mailem