Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jak postupovat při dopravní nehodě

Praha venkov – VÝCHOD – Několik rad a doporučení pro účastníky silničního provozu. 

 

V posledních týdnech se nejen Česká republika, ale i ostatní země potýkají s vysokými teplotami. Déle trvající teplé letní dny a následná únava řidičů může být jedním z faktorů a příčin způsobení dopravní nehody či havárie. Taková událost je pro všechny účastníky psychickou zátěží a šokem. Není od věci si připomenout, jak se v takové situaci správně zachovat. 

Důležité je:

 • nepropadnout panice,
 • obléci si reflexní vestu,
 • vypnout motor,
 • viditelně označit místo nehody či havárie výstražným trojúhelníkem a zapnout výstražná světla,
 • zjistit stav osob ve vozidle, zda jsou při vědomí a pokud jsou zranění, tak v jakém rozsahu,
 • pomoci ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a označit je reflexní vestou,
 • dostat všechny osoby do bezpečného prostoru, pokud možno mimo vozovku nebo za svodidla,
 • přivolat pomoc přes linky 155 – záchranná služba, 150 – hasiči, 158 – policie,
 • snažit se o podání stručných a jasných informací, kdy je důležité uvést: jméno a příjmení, popsat co nejpřesněji místo události, kde se nacházíte (orientační záchytné body v krajině, ulice, čísla domu a podobně),
 • poskytnout první pomoc zraněným osobám, zkontrolovat životní funkce a využít lékárničku,
 • nehýbat s osobami, u kterých je podezření na zranění páteře,
 • vyčkat do příjezdu složek IZS.

Řidič MUSÍ oznámit dopravní nehodu Policii České republiky, když:

 • dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti příslušenství pozemní komunikace - dopravní značky, nebo zařízení (např. svodidla),   
 • výjimkou je právě škoda na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škoda na věci přepravované v tomto vozidle-tedy i firemní vozidlo,  
 • zaparkované vozidlo, dům, sloup veřejného osvětlení, poškození životního prostředí,
 • nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost dopravy,
 • škoda na některém ze zúčastněných vozidel převyšuje částku 100 000 Kč,
 • je-li poškozeno zaparkované vozidlo, u kterého se nikdo nenachází, také toto se považuje za poškození třetí osoby a řidič má povinnost tuto nehodu nahlásit PČR.

Řidič NEMUSÍ oznámit dopravní nehodu Policii České republiky vždy, když:

 • je škoda menší než 100 000 Kč, mohou řidiči vyřešit nehodu mezi sebou a pojišťovnou, ale jen v případě, že nedojde k již zmíněným zraněním nebo škodám,
 • je poškozeno zaparkované vozidlo a jeho řidič je přítomen,
 • nejsou zraněné osoby,
 • nevznikla škoda na majetku třetí osobě,
 • nebylo poškozeno životní prostředí, veřejné osvětlení, svodidla, dům apod.

Máte právo

 • vypovídat o nehodě později (můžete být nehodou otřeseni),
 • uvést při výpovědi o dopravní nehodě jen to, co s jistotou víte,
 • přečíst si protokol o dopravní nehodě, pokud vám je něco nesrozumitelného,
 • zeptat se a požádat o případná doplnění, zapsání námitek apod.
 • získat pro vás potřebné informace  např. kam odvezli zraněné, zda můžete pomoci, co bude s vozidlem, jaké budou další kroky, podmínky     

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
10.8. 2018    

vytisknout  e-mailem