Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak jsou trestně odpovědní státní zástupci?

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. požádala NCOZ SKPV o následující informace, citace:


„ … 1) Byli nějakým zákonem, mezinárodní smlouvou nebo jinými právními předpisy vyňati z působnosti trestního zákona státní zástupci?
2) Je zákon České republiky, takzvaný trestní zákoník, č. 40/2009 Sb. v pozdějším znění, pořád v platnosti a je policie ČR zákony České republiky vůbec vázána? Musí je dodržovat? Případně byla policie nějakým zákonem, mezinárodní smlouvou nebo jinými právními předpisy z působnosti trestního zákoníku či z působnosti ostatních zákonů vyňata?
3) Pokud tedy ani státní zástupci ani policie ČR nebyli vyňati z působnosti Českých zákonů, tak potom platí, že pokud podám na policii ČR trestní oznámení na státního zástupce, který se dopouští zjevné trestné činnosti, tak zcela určitě má policie povinnost trestné činy státního zástupce vyšetřovat. Je Vám tento logický úsudek zřejmý?
4) Proč mi tedy chodí z Policie ČR, konkrétně z Vašeho útvaru NCOZ připitomnělé zprávy, že organizovaná trestná činnost státních zástupců nespadá do kompetence Policie ČR?
5) Do kompetence jakého orgánu činného v trestním řízení tedy spadá trestná činnost státních zástupců?
6) Zaslala jsem několik trestních oznámení na státního zástupce, kdy mimo jiného tento porušuje trestní řád, dopouští se podvodného a lživého jednání za masivního zneužívání svého úřadu a zneužívá státní moc přes všechny meze !!! Státnímu zástupci není určitě ani povoleno, aby ve svém úřadě masivně lhal a podváděl !!! Kdy tedy bude tento státní zástupce XXX, který zcela zjevně pracuje ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dopustil se nejméně tuctu trestných činů vyšetřován a obviněn, obžalován a potrestán? Třeba by si to pak ten další státní zástupce mohl rozmyslet a tím by byl i naplněn veřejný zájem !!!
7) Budou podle zákona potrestáni policisté, kteří v rozporu s trestním řádem a v rozporu s ostatními zákony České republiky proti státnímu zástupci nepostupovali, přestože to byla jejich zákonná povinnost?
8) Věříte tedy svým vlastním psaníčkům anebo tato informace u Vás už zase neexistuje?
Případně existují u Vás jen ty informace, které libovůlně chcete, aby existovaly podle toho,
jak se Vám to zrovna hodí? No takové odpovědi potřebujeme právě pro ty soudy, protože od toho jsou tady soudy, aby Vám vysvětlily, že takto to v právním státě NELZE !!!“

Povinný subjekt sdělil k výše uvedeným dotazům následující:

Ad.1) NE

Ad 2) K první části otázky  - Ano.
          K druhé části otázky -  Ne

Ad 3) Ano

Ad 4) Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad 5) Policie České republiky

Ad 6) Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatelů.

Ad 7) Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatelů.
Ad 8) Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatelů.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

12.2.2021

vytisknout  e-mailem