Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

IT kriminalita

Žadatel se domáhal statistických dat týkajících se trestných činů podle § 230, § 231 a § 232 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), a § 209 téhož zákona u skutků označených jako IT kriminalita za období let 2011, 2012 a 2013. Žadatel se konkrétně dožadoval sdělení: 

1. Počtu trestných činů dle jednotlivých uvedených paragrafů, jejich objasněnosti a způsobené škody u skutků, kde je způsobení škody vyžadováno. Dále, pokud je to možné, i rozdělení do věkových kategorií u pachatelů a jejich pohlaví.

2. Informací k viru „Policie“ (Ransomware), kolik dílčích oznámení bylo přijato, kým bylo oznámení prověřováno a s jakou právní kvalifikací, s jakým výsledkem bylo šetření ukončeno, jaká zde hrozila škoda a jaká byla skutečně způsobená škoda.

3. Informací k Phishingu, kterým byli postiženi klienti České spořitelny a.s., kolik dílčích oznámení bylo přijato, kým bylo oznámení prověřováno a s jakou právní kvalifikací, s jakým výsledkem bylo šetření ukončeno, jaká byla způsobena škoda (je mi známo, že se jednalo o opakované útoky, kdy pokud jsou šetřeny zvlášť, žádám o upřesnění, o kterých z nich je mi poskytována informace, abych mohl data srovnat s tiskovými zprávami ČS a.s.).

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

1. V příloze 3 soubory MS Excel obsahující požadované statistické údaje ohledně IT kriminality v letech 2011, 2012 a 2013. List č. 1 každého souboru vykazuje všechny případy IT kriminality kvalifikované v daném roce podle § 230, § 231, § 232 a § 209 zákona č. 40/2009 Sb., list č. 2 všechny případy IT kriminality kvalifikované v daném roce podle § 230, § 231, § 232 a § 209 zákona č. 40/2009 Sb., kde podezřelou, respektive obviněnou osobou byl muž, a list č. 3 všechny případy IT kriminality kvalifikované v daném roce podle § 230, § 231, § 232 a § 209 zákona č. 40/2009 Sb., kde podezřelou, respektive obviněnou osobou byla žena.

Vysvětlivky
 

 
Sloupec
Obsah
Značky
A
Rok, kdy se uskutečnila nebo začala trestná činnost
 
B
Stádium trestné činnosti
2 – pokus
3 – dokonaný trestný čin
C
Druh trestného činu
R – přečin
B – zločin
2 – kvalifikován podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
F
Způsobená škoda
Údaj ve stovkách Kč
G
Ustanovení zákona č. 40/2009 Sb.
 
I
Stav trestní věci
1 – zjištěn možný pachatel
5 – odloženo
8 – zahájeno trestní stíhání
9 – amnestováno
Bez značky – neobjasněno
J
Rok narození podezřelé, obviněné osoby
Poslední dvojčíslí letopočtu
2. Jednotlivé případy výskytu Ransomware „Policie“ byly zaznamenány útvary Policie České republiky na celém území státu. Informační systémy Policie České republiky evidují celkem 871 oznámení tohoto druhu. Policie České republiky nedisponuje souhrnnými statistickými údaji ohledně trestné činnosti související s uvedeným malware, tj. ani údaji o celkové způsobené škodě. Škodu hrozící v souvislosti s uvedeným malware nelze kvalifikovaně odhadnout, neboť velká část případů výskytu Ransomware „Policie“ zřejmě nebyla Policii České republiky oznámena.

3. Jednotlivé případy Phishingu byly rovněž zaznamenány útvary Policie České republiky na celém území státu. V informačních systémech Policie České republiky nelze jednoznačně odlišit útoky tohoto druhu vedené vůči klientům České spořitelny od útoků vedených proti klientům jiných bank. Určitě lze identifikovat 47 případů Phishingu týkajících se klientů České spořitelny se škodou asi 3.758.000 Kč. Tato čísla však nemusí vyjadřovat úplný rozsah útoků využívajících tuto podvodnou techniku vůči klientům České spořitelny. Policie České republiky nedisponuje souhrnnými statistickými údaji ohledně uvedené formy trestné činnosti.

PhDr. Jiří Vokuš, 30. 12. 2014
 

vytisknout  e-mailem