Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční referent

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR - pracovní poměr 

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Správa logistického zabezpečení PP ČR
Odbor nemovitého majetku
oddělení pořizování stavebních investic a oprav (OPSIO)
pracovní pozice: investiční referent

Náplň práce (popis pracovní činnosti):
-    koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic 
a rekonstrukcí,
-    zpracování investičních záměrů u nemovitých stavebních akcí,
-    příprava a tvorba zadávacích dokumentací a podkladů pro veřejnou zakázku (na stavební práce, dodávky a služby),
-    provádění výkonu funkce technického dozoru investora, realizace akcí včetně dozorování průběhu realizace staveb,    výběr a koordinace zhotovitelů a jiných účastníků výstavby. Kontrola provádění prací, přebírání provedených a dokončených prací, vedení kontrolních dnů staveb, zajišťování odstraňování nedostatků zjištěných v průběhu realizace staveb, zpracování zápisů a protokolů (např. o předání staveniště, o předání a převzetí dokončené stavby, apod.),
-    příprava a zajištění projektové dokumentace, inženýrská činnost (pro územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení, apod.),
-    projednání projektové dokumentace s DOSS, VVDTI, apod., žádosti o UR, SP;
-    provádění kontroly úplnosti převzaté projektové dokumentace a jejího souladu  se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
-    odpovědnost za soulad průběhu prací zejména s: smlouvou o dílo, ostatními smlouvami, uzavřenými k předmětu díla, schválenou projektovou dokumentací (pro stavební povolení a pro provádění stavby), schváleným harmonogramem postupu výstavby, apod.,
-    kontrola správnosti provádění prací, přejímky dokončených prací, kontrola soupisů skutečně provedených prací, fakturace, administrace projektu; 
-    spolupráce s autorskými dozory zhotovitelů projektů,
-    spolupráce s technickými dozory investora,
-    spolupráce s koordinátory bezpečnosti práce,  
-    stanovení a organizace kontrolních dnů stavby, pořizování zápisů z KD a odpovědnost za jejich distribuci,
-    kontrola postupu prací zhotovitele,
-    příprava, realizace a kontrola stavebních akcí (rekonstrukce administrativních objektů, nová výstavba, přestavby, modernizace,...);
-    zajišťování realizace běžných stavebních oprav, údržby a investic u objektů;
-    zpracování výkazů výměr ke stavebním pracím menšího charakteru;

Nabízíme:
-    příjemné pracovní prostředí, 
-    zajímavou a odpovědnou práci v mladém kolektivu v jedné z největších organizací,
-    sociální jistotu, zázemí prestižní státní organizace a jistotu zaměstnání,
-    benefity - např. :
    25 dnů řádné dovolené, 5 dnů indispozičního volna (tzv. sick days), 
    dotovaná strava, závodní stravování (příspěvek na stravování), 
    služební telefon, služební automobil pro služební účely, 
    možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let, 
    vzdělávací kurzy,
    možnost poskytnutí bezúročné půjčky,
    příspěvek FKSP (penzijní pojištění, dovolená, kulturní a sportovní akce, půjčky na bydlení, dotované stravování, apod.),  
    možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách, 
    možnost využití rekreace v rezortních rekreačních zařízeních, ozdravné pobyty aj.,
    výborná dopravní dostupnost MHD,
    pracovní doba: PO - ČT 7:00 - 15:45 hod, PÁ 7:00 - 14:30 hod.

Požadujeme:
-    ukončené min. středoškolské (popř. vysokoškolské) vzdělání stavebního směru (v oborech např. pozemní stavitelství, příprava, realizace a provoz staveb, technické zařízení budov, apod.),
-    pečlivost a odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, schopnost komunikace, časová flexibilita,
-    schopnost individuální práce i práce v týmu,
-    logické myšlení,
-    vyjednávací a organizační schopnosti, 
-    iniciativní přístup k řešení,
-    čistý trestní rejstřík,
-    státní občanství ČR,
-    ŘP skupiny B podmínkou, aktivní řidič,
-    praktické zkušenosti v oblasti výstavby (vedení staveb, dozorování staveb (TDI), apod.), vhodné i pro čerstvé absolventy (s praxí v oboru při škole),
-    znalost organizace a činnosti státní správy (výhodou),
-    alespoň základní znalost:
    zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
    vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
    výhodou základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
    zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
    znalost práce na PC: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Platové podmínky:
-    platová třída: 12, platový stupeň 1 - 12 (23 270 Kč – 34 970 Kč dle počtu let započitatelné uznatelné praxe v oboru) podle přílohy č. 2 k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. (pozn. bez ukončeného VŠ vzdělání se odečítá 5 let praxe),
-    + zvláštní příplatek: 2 200 Kč,
-    + osobní příplatek: lze přiznat po uplynutí 3 měsíční zkušební lhůty dle dosahovaného výkonu a výsledků.

Pracovní zařazení:
Občanský zaměstnanec - hlavní pracovní poměr. Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok). Po roce je možné prodloužení na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce:
Správa logistického zabezpečení PP ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5 Smíchov.

Termín nástupu:
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2020 nebo případně dle domluvy na osobním pohovoru (nástupy vždy k 1. případně k 15. dni v měsíci).

Požadované doklady:
-    strukturovaný životopis,
-    před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
-    před nástupem: výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců, fotografie, …). 

Kontaktní osoba:     Ing. Tomáš Nushart, 
mob. tel. +420 728 368 668, 
email: tomas.nushart@pcr.cz    

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis s uvedením požadované pracovní pozice (pracovního zařazení) na e-mailovou adresu:    tomas.nushart@pcr.cz .
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktování, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány. Případné doplňující informace je možné získat na telefonním čísle +420 728 368 668.

    
 

vytisknout  e-mailem