Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Intrerní akty řízení

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací: 

1) závazného pokynu policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení,

2) závazného pokynu č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České

republiky v trestním řízení 3) závazného pokynu policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky

4) závazného pokynu policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky

5) závazného pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád

6) závazného pokynu policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech

7) závazného pokynu policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech

8) závazného pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

9) seznam všech interních aktů řízení policejního prezidenta platných a účinných ke dni podání této žádosti.

U všech výše uvedených interních aktů žádám o jejich poskytnutí všech příloh.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a poskytla žadatelce požadované interní akty řízení.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 6. 2018

vytisknout  e-mailem