Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní normativní akty

Žadatel požadoval informace o všech interních normativních aktech v rámci Policie ČR; o to, kdo má oprávnění je vydávat a o interní normativní akty vztahující se k plnění úkolů Policie ČR v oblasti trestního řízení. 

Policie České republiky obdržela dne 2. ledna 2012 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:
1) Seznam všech interních normativních aktů závazných v rámci Policie ČR, zejména závazných pokynů policejního prezidenta, platných a účinných ke dni 2. ledna 2012.
2) Kdo v rámci Policie ČR, kromě policejního prezidenta, je oprávněn vydávat interní normativní akty, za jakých podmínek a jakým postupem?
3) Žádám o poskytnutí platného a účinného znění všech interních normativních aktů vztahujících se k plnění úkolů Policie ČR v oblasti trestního řízení.
 
Žádost byla v průběhu telefonického rozhovoru dne 11. ledna 2012 upřesněna (omezena) tak, že výše uvedené body 1) a 3) se budou vztahovat pouze na interní akty řízení policejního prezidenta (rozkazy a závazné pokyny).
 
Seznam platných interních aktů řízení policejního prezidenta zasíláme v příloze.
V příloze rovněž zasíláme závazné pokyny policejního prezidenta k plnění úkolů v trestním řízení, konkrétně:
a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009,včetně přílohy,
b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 150/2009,
c) závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2010,
d) závazný pokyn policejního prezidenta č. 140/2011,
e) závazný pokyn policejního prezidenta č. 174/2011, včetně příloh č. 1 a č. 2.
 
K bodu č. 2) Vaší žádosti sdělujeme, že věcná příslušnost ke zpracování interního aktu řízení vyplývá z působnosti vymezené organizačním řádem. Interní akty řízení vydává policejní prezident a vedoucí pracovníci. Interní akty říze uveřejňují ve své sbírce interních aktů řízení.
 
Vedoucími pracovníky jsou náměstkové policejního prezidenta, ředitelé a vedoucí útvarů Policie ČR a organizačních článků (např. odbory, oddělení) a náměstkové ředitelů krajských ředitelství policie.
 
Interní akty řízení vydává policejní prezident a vedoucí pracovník, kterému
a) jsou podřízeny útvary a organizační články, jejichž činnost je interním aktem řízení upravována,
b) nejsou podřízeny všechny útvary a organizační články, jejichž činnost je interním aktem řízení upravována, pokud zmocnění k vydání vyplývá z organizačního řádu nebo interního aktu řízení vyšší právní síly.
 
Interními akty řízení jsou
a) závazný pokyn policejního prezidenta,
b) rozkaz policejního prezidenta,
c) pokyn vedoucího pracovníka,
d) rozkaz vedoucího pracovníka.
 
Zároveň upozorňujeme,že pro Policii ČR jsou závazné interníakty řízení ministra vnitra (pokyny ministra vnitra a nařízení Ministerstva vnitra).


27. 1. 2012

vytisknout  e-mailem