Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal „zaslání veškerých vnitřních předpisů, metodik, pokynů či jiných podkladů se stejným či obdobným dopadem, které jsou využívány k výkladu a aplikaci § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.“ Konkrétně uvedl:

„Tj. žádám o sdělení toho, jakým způsobem je ve správní praxi posuzováno splnění či nesplnění podmínek „prokazatelně nadměrného požívání alkoholických nápojů nebo prokazatelného požívání návykových látek“ při rozhodování o splnění požadavku spolehlivosti držitele zbrojního průkazu či žadatele o vydání zbrojního průkazu.“

Policie České republiky sdělila žadateli, že žádné interní akty řízení, pokyny či jiné dokumenty, které by upravovaly postup při posuzování spolehlivosti ve smyslu § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, neexistují, a tudíž mu nemohou být poskytnuty.

Při posuzování spolehlivosti ve vztahu k požívání návykových látek je praxe taková, že ve většině případů k nesplnění podmínky spolehlivosti postačí, když je požívání takových látek jednoznačně prokázáno (např. pozitivním testem na omamné a psychotropní látky). Ve vztahu k požívání alkoholických nápojů je situace poněkud složitější, neboť musí být prokázáno nadměrné požívání. Termín „nadměrné požívání alkoholických nápojů“ však není nikde jednoznačně vymezen, proto je příslušným správním orgánem každý takový případ posuzován vždy individuálně v návaznosti na konkrétní okolnosti daného případu

PhDr. Jiří Vokuš, 30. března 2020

vytisknout  e-mailem