Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

žádám o poskytnutí informací o činnosti všech policejních orgánu působících jako orgány činné v trestím řízení ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb. Pro účely mé diplomové práce bych potřeboval vědět, zda jsou jmenované orgány vázány metodikou, případně je jim doporučen postup, nebo existují nějaké pokyny (bez ohledu na jejich název), které se týkají obstarávání důkazů v trestním řízení. A pokud existují, jestli je můžu obdržet, případně za jakých podmínek bych mohl. Obstaráváním důkazů mám na mysli celý proces získávání důkazů, včetně operativně pátrací činnosti, a všech jiných postupů i mimo trestní řízení, jejichž výsledkem je potenciální získání důkazu pro trestní řízení.

Policie České republiky žadateli v plném znění poskytla: pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení; pokyn policejního prezidenta č. 270/2013, o postupech policejních orgánů v některých oblastech mezinárodní spolupráce ve věcech trestních; pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob a pokyn policejního prezidenta č. 268/2020, o činnosti na úseku dětí.
Dále žadateli poskytla po vyloučení těch informací, na které dopadají důvody pro neposkytnutí informace podle příslušných zákonných ustanovení, tedy částečně znečitelněné: závazný pokyn policejního prezidenta č. 209/2008, kterým se upravuje postup při vyžadování sledování osob a věcí pro účely trestního řízení; závazný pokyn policejního prezidenta č. 186/2011, o vyžadování odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu a pokyn policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činosti.

A zároveň Policie České republiky žadateli sdělila, že v žádosti popsané charakteristice odpovídají také následující interní akty řízení: pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin a závazný pokyn policejního prezidenta č. 174/2011, k provádění finančního šetření v trestním řízení, které však nemohou být ze zákonných důvodů žadateli poskytnuty.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 20. 10. 2023

vytisknout  e-mailem