Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

2)…ve kterém dokumentu jsou definovány podmínky přezkoušení pro psa, aby získal atest kategorie MPI a mohl tak být užit pro KTČ-MPI práci.

3) Ačkoliv již ZPPP č. 80/2009 není aktuální, tak žádám o jeho poskytnutí“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Ad. 2) Informace týkající se podmínek zadávání atestu k výkonu MPI jsou díky předchozím novelizacím uvedeny v pokynu ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie a v pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 45/2014, kterým se podrobněji upravuje činnost služební kynologie. Oba tyto pokyny jsou v režimu „pro vnitřní potřebu“.

Ad 3.) Zrušený pokyn policejního prezidenta č. 80/2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie, povinný subjekt žadateli poskytl.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 28. 11. 2017

vytisknout  e-mailem