Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

- pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie ČR v trestním řízení;

- pokyn policejního prezidenta č. 66/2014, o informačním systému ETŘ;

- pokyn policejního prezidenta č. 1/2014, kterým se upravuje profesní vzdělávání;

- důvodovou zprávu k PPP č. 313/2017;

- PŘŘSPP č. 9/2009, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie;

- PŘŘSPP č. 119/2017, kterým se upravuje provádění služební kynologie;

včetně příloh.„

Policejní prezidium České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudil a poskytl žadateli pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, pokyn policejního prezidenta č. 66/2014, o informačním systému ETŘ, zrušený pokyn policejního prezidenta č. 1/2014, kterým se upravuje profesní vzdělávání (tento pokyn byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 316/2017, o profesním vzdělávání, který rovněž naleznete v příloze), pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie a pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 119/2017, kterým se upravuje provádění služební kynologie.

Ve vztahu k požadované důvodové zprávě k pokynu policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob, povinný subjekt konstatuje, že tyto zprávy jsou dvě. Obě tyto důvodové zprávy byly žadateli rovněž poskytnuty.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem