Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

závazného pokynu policejního prezidenta č. 11/2011, o provádění krátkodobé ochrany osob, ve znění pozdějších pokynů; závazného pokynu policejního prezidenta č. 179/2008, kterým se vydávají zásady činnosti při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, ve znění pozdějších pokynů; závazného pokynu policejního prezidenta č. 201/2008, kterým se upravuje postup policejních orgánů při provádění opatření k utajení totožnosti i podoby svědka nebo osoby podávající vysvětlení, ve znění pozdějších pokynů; a dalších metodik, stanovisek a pokynů atp. souvisejících s ochranou osob a zajištěním bezpečnosti tzv. utajených svědků, svědků a obviněných.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. žadateli po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, poskytla závazný pokyn policejního prezidenta č. 179/2008, kterým se vydávají zásady činnosti při zajišťování bezpečnosti chráněných osob a závazný pokyn policejního prezidenta č. 201/2008, kterým se upravuje postup policejních orgánů při provádění opatření k utajení totožnosti i podoby svědka nebo osoby podávající vysvětlení. Povinný subjekt žadateli zároveň sdělil, že nedisponuje žádnými metodickými či obdobnými materiály ani nevede k dané problematice žádné další analýzy či evidence.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 28. 11. 2017

vytisknout  e-mailem