Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí informací „týkajících se závazných pokynů policejního prezidenta k pořizování a uchovávání stejnopisů v trestním řízení. Zejména pak těch, které upravují povinnost policie uchovávat kopie důkazů uložených na datových nosičích, jako jsou CD, DVD, Blue-ray Disc atd.“ Konkrétně žádá „o zaslání všech pokynů, týkajících se výše uvedené věci, které byly platné v době od 1. 1. 2016 až doposud“.

Policie České republiky konstatovala, že tvorbu trestního spisu upravují následující interní akty řízení: pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, a pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád. Oba tyto interní akty řízení, poskytla žadateli v platném a účinném znění, včetně příloh č. 4, 7 a 8 k pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, jež se vztahují k předmětu jeho zájmu.

PhDr. Jiří Vokuš, 15. srpna 2019

vytisknout  e-mailem