Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

 

„…žádám o zaslání informace o tom, podle jaké metodiky (právních předpisů, resp. interních pokynů či jiných směrnic), je Policií České republiky postupováno při silničních kontrolách pro zjištění potencionálního ovlivnění řidiče alkoholem nebo jinými návykovými látkami.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a sdělila žadateli následující informace:

Předmětná problematika je upravena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z interních aktů řízení Policie České republiky pak v závazném pokynu policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále v pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 4/2010, kterým se upravuje činnost při šetření silničních dopravních nehod. Oba zmíněné pokyny policie žadateli poskytla.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 29. 12. 2017

vytisknout  e-mailem