Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akt řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

„…kterým interním předpisem se ke dni 1. prosince 2015 řídil postup Policie České republiky při nakládání se vzorky krve odebranými osobě podezřelé z přestupku, zejména z hlediska jejich zabezpečení proti neoprávněné manipulaci, včetně úplného znění tohoto předpisu, a pokud v příslušné části došlo od uvedeného data k jakékoli změně, rovněž jeho znění, které je účinné v současné době.

Policie České republiky sdělila žadateli, že interní úprava je přijata na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pokynem policejního prezidenta č. 160/2009 Sb., kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Policie České republiky tento pokyn policejního prezidenta ve znění účinném od 21. 4. 2015 do 31. 3. 2016 žadateli poskytla s informací, že v žádosti specifikované problematiky se dotýká část šestá „Kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek“ tohoto pokynu, v rámci které došlo v období od 1. 12. 2015 do současné doby k novelizaci. Z tohoto důvodu poskytla Policie České republiky žadateli tento pokyn také v posledním platném a účinném znění.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 17. 7. 2019

vytisknout  e-mailem