Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akt řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel požádal o sdělení následujících informací:

„Žádám Vás o sdělení, který interní akt řízení upravuje eskorty a umísťování osob do policejních cel. Tento interní akt v posledním znění požaduji zaslat pouze v elektronické formě na email…. Dále Vás žádám o sdělení zdali Analyticko–legislativní odbor Policejního prezidia České republiky v rámci své činnosti vydává stanoviska a právní rozbory týkající se činnosti Policie ČR v souvislosti se zákonem č. 273/2008 Sb. a minulým zákonem č. 283/1991 Sb. Sb.
Pokud Analyticko–legislativní odbor Policejního prezidia České republiky tyto stanoviska a právní rozbory vydává, tak Vás žádám o poskytnutí všech těchto stanovisek a rozborů od roku 2008 do současné doby. Stanoviska a právní rozbory požaduji případně zaslat pouze v elektronické formě na email ….“.

Policie České republiky jako povinný subjekt sdělil žadateli následující informace:

Analyticko-legislativní odbor Policejního prezidia České republiky v rámci své činnosti nevydává a nevydával stanoviska a právní rozbory týkající se činnosti Policie České republiky v souvislosti se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a neplatným zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Pro úplnost sdělujeme, že gestorem zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, není Policie České republiky, nýbrž Ministerstvo vnitra.

Dále povinný subjekt po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., zaslal žadateli závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách. Ve vztahu ke znečitelněným částem tohoto pokynu vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 11. 3. 2020

vytisknout  e-mailem