Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém KEP

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

1) Jaká porušení dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů jsou statisticky vykazována v systému policie IS KEP příslušníky služby dopravní policie.
2) Uvedení případného dálkového přístupu k těmto datům za rok 2021.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli k jednotlivým dotazům sdělila:

ad 1) Služba dopravní policie eviduje v informačním systému KEP tyto údaje: rychlost, předjíždění, přednost, způsob jízdy, zákonné pojištění, chodci, cyklisté, jiní účastníci, motocyklisté, komunikační závady, počet pachatelů, hledané osoby, odcizená vozidla, dopravní nehody mimo systém Lotus, řízení bez řidičského oprávnění, kontrola nadřízeného, měření hodin měřícím zařízením, alkohol, návykové látky, podněty k přezkumnému řízení, obnova řízení, počet autoremedur, dopravně bezpečnostní akce, doprovody delegací, doprovody u sportovních a kulturních akcí, doprovody nadměrných nákladů, řízení provozu, dálniční poplatky, technické silniční kontroly, omezení jízdy některých vozidel, botičky, zastavovací pás, nepoužití zádržného systému, nález drog ve vozidle, nelegální migranti, držení hovorového zařízení, železniční přejezdy, zadržené řidičské průkazy, příspěvky v médiích, prevence, přednášky, zadržené osvědčení o registraci vozidla, počet dlužníků s neuhrazeným nedoplatkem za pokuty v dopravě, zadržené registrační značky, kontrola vozidel, jízda v jízdních pruzích, kontrola nákladní dopravy, sociální předpisy, kontrola ADR (přeprava nebezpečných věcí), kontrola hmotnosti (vážení), počty policistů, kauce podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kauce podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kauce podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

ad 2) Dálkový přístup k těmto datům není. Dále Policie České republiky žadateli poskytla přehled o činnosti služby dopravní policie za rok 2021 (viz. příloha).

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 21. 12. 2022

vytisknout  e-mailem