Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EU podporuje Českou republiku v boji proti korupci a ekonomické kriminalitě.

Zpráva o ukončení dvouletého mezinárodního projektu. 

 

V úterý 1. července 2008 se uskuteční slavnostní ukončení twinningového projektu Transition Facility "Posílení kapacity Policie ČR v boji proti korupci a ekonomické kriminalitě", kterým se zároveň završuje desetiletá spolupráce v celkem pěti projektech mezi Policií spolkové země Bádensko – Württembersko, SRN a Policií ČR.
Cílem projektu, který byl zahájen v říjnu roku 2006, bylo poskytnout podporu mezi jinými především Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování PČR (dále jen ÚOKFK), aby mohl bojovat proti korupci a závažné ekonomické kriminalitě účinněji a efektivněji. Projekt tvořily dvě části: jednak poskytnutí technického vybavení v hodnotě 1 mil. EUR (cca 30 mil. Kč), jednak twinningová část zaměřená na vzdělávací programy v hodnotě 0,9 mil. EUR (cca 27 mil. Kč). Technická podpora zahrnovala nákup zařízení k odposlechu internetu pro Útvar zvláštních činností PČR a techniky pro forenzní analýzu dat a koordinační jednání pro ÚOKFK a Útvar speciálních činností PČR. Daný projekt probíhal formou seminářů, workshopů a zahraničních studijních pobytů a byl zaměřen na rozvoj know-how. Celkový počet vyškolených expertů dosáhl 600, z toho v rámci aktivit v ČR bylo vyškoleno 486 a v rámci stáží v zahraniční 114 pracovníků uvedených složek policie a státního zastupitelství. Vlastní realizace projektu představovala celkem 40 aktivit, z toho 29 v České republice a 11 v zahraničí. Realizace byla ze systémových důvodů rozdělena do 4 komponent :

• Skryté operace
• Operativní prostředky a technické vybavení
• Opatření v oblasti potírání korupce
• Internetová a závažná hospodářská kriminalita

Policie Bádenska-Württemberska Spolkové republiky Německo byla hlavním partnerem projektu. Stálým twinningovým poradcem (RTA) při ÚOKFK byl pan Siegfrid Nannt. Německým vedoucím projektu byl vrchní kriminální rada Ralf Rosanowski ze Zemského kriminálního úřadu Bádenska-Württemberska, vedoucí projektu za českou stranu byl policejní prezident plk. Mgr. Oldřich Martinů. Manažerem projektu na české straně a přímým partnerem RTA byl pplk. Ing. Tomáš Veselka z ÚOKFK. Českou policii a Policii spolkové země Bádensko-Württembersko spojují tradiční partnerské vztahy v rámci twinningových projektů již od roku 1999. Do této doby představují rozpočtové prostředky poskytnuté Evropskou unií vynaložené na realizaci celkem pěti projektů trvajících souhrnně 97 měsíců částku 7,4 mil. EUR (cca 220 mil. Kč). Zájem na pokračování této úspěšné a plodné spolupráce mezi Policií spolkové země Bádensko-Württembersko a Policií ČR hodlají obě strany stvrdit podpisem bilaterální dohody o spolupráci, který je plánován, stejně jako slavnostní ukončení projektu, na 1.července 2008.

kpt. Mgr. Roman Skřepek (s použitím zprávy skupiny mezinárodní spolupráce ÚOKFK SKPV)


 

vytisknout  e-mailem