Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

XIX. ročník Policejního mistrovství České republiky psovodů se služebními psy

Po čtyřech napínavých dnech soutěže se uzavřel další ročník policejního mistrovství psovodů se služebními psy, který se konal v Dobroticích. 

Tato prestižní událost, pořádaná pod záštitou Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, přivedla do Dobrotic čtyři desítky nejlepších psovodů z různých bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České republiky.

Soutěžní klání probíhalo ve dvou hlavních kategoriích, a to ve vyhledávání výbušnin a vyhledávání omamných a psychotropních látek. Psovodi a jejich psi museli prokázat nejen schopnost detekce těchto nebezpečných látek, ale také svou ovladatelnost a obratnost při práci se svým čtyřnohým kolegou.

Výjimečným rysem letošního mistrovství bylo zapojení nejen policistů, ale také kolegů z Armády ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a Vojenské policie. Přáním pořadatelů byla také účast zahraničních psovodů, což se v letošním ročníku vyplnilo. Do soutěže se zapojili kolegové ze zahraničí, konkrétně z Polska, Slovenska a Rakouska, což dodalo soutěži mezinárodní rozměr a přispělo k bohatství různorodých přístupů a metod v práci se služebními psy.

Mistrovské klání se tak stalo ještě náročnější a nabídlo větší konkurenci, což podtrhlo profesionální úroveň účastníků a udělalo ze závodu mimořádný a důležitý přínos pro celý bezpečnostní sektor České republiky.

V průběhu čtyřdenního klání se nejednalo pouze o souboj o vítězství, ale také o výměnu cenných zkušeností mezi psovody různých bezpečnostních složek a navázání nových vztahů mezi jednotlivými rezorty. Tato spolupráce a výměna poznatků přispívá k posílení celkové bezpečnosti a efektivity práce všech zúčastněných složek.

XIX. ročník policejního mistrovství psovodů se služebními psy v Dobroticích tak nejenom oslavil dovednosti a schopnosti těchto výjimečných týmů, ale také poskytl prostor pro učení, sdílení zkušeností a posílení spolupráce mezi bezpečnostními složkami nejenom v České republice, ale i za jejími hranicemi.

Výsledky:

Nejlepší poslušnost: nprap. Michaela Stejskalová se psem Uther

Kategorie specialista výbušniny: mjr. Jiří Gregovský s fenkou Viola

Hosté SV: prap. Martin Pech se psem Baddy( Vojenská policie)

Kategorie specialista drogy: prap. Olga Švarcová se psem Chiki (Vězeňská služba)

Hosté SD: prap. Olga Švarcová se psem Chiki (Vězeňská služba)

Nejlepší družstvo Policie ČR: KŘP Zlínského kraje

 Vítězné družstvo také získalo  „Putovní pohár policejního prezidenta“, který má svou tradici již 28 let.

Poděkování patří všem, kteří se mistrovství zúčastnili a podíleli na jeho uskutečnění!

Prosba pro pána
Můj život trvá 10 – 15 let, proto každé odloučení od tebe,
pro mne znamená utrpení – mysli na to než si mne koupíš!!
Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mne žádáš.
Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život smysl.
Nikdy se na mne nehněvej příliš dlouho, a nikam mne nezavírej.
Ty máš práci, zábavu, přátele, ale já mám jen a jen tebe.
Často si se mnou povídej, a i když všemu nerozumím.
Budu tvůj hlas rád poslouchat.
Pamatuj – nikdy nezapomenu, jak se mnou zacházíš, mysli na to až mne budeš chtít udeřit, protože mými ostrými zuby bych ti mohl ublížit, ale já je nechci proti tobě nikdy použít.
Opatruj mne, až zestárnu, i tobě se to jednou stane.
Pomoz mi ve stáří prožít každý hezký den, protože s tebou překonám vše lehčeji.
Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou.
S tebou je pro mne všechno lehčí.
Až se můj čas naplní, nenech mne trpět, a v případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen tě prosím zůstaň v té chvíli se mnou.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
18. září 2023

vytisknout  e-mailem