Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace z trestního řízení ÚOKFK SKPV

Žadatel požádal o informace o průběhu řízení č.j. OKFK-4415/TČ-2014 a to v následujícím rozsahu: datum zahájení trestního řízení; datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob; počet stíhaných/prověřovaných osob; typ stíhané/prověřované osoby; jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu; název dozorujícího státního zastupitelství; jméno a příjmení dozorujícího státního zástupce; právní kvalifikace posuzovaného skutku; datum zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání; datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu; jméno a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal; název soudu, kterému byla obžaloba podána; datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci; výsledek trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu; datum pravomocného ukončení věci.  

Informace byly žadateli poskytnuty.

vytisknout  e-mailem