Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace z trestního řízení

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. požádal NCOZ SKPV o následující informace:

1.„Zda povinný nebo jiný orgán veřejné moci učinil jakákoli opatření, která by zamezila opakování postupu policejního orgánu popsaného svědkem pplk. ......., kdy soudu byla předána verze trestního spisu, do které nebyla zařazena část dokumentů pořízených v průběhu trestního řízení, jako konkrétně v tomto případě např. znalecký posudek znalce ....... Opatřením má žadatel na mysli nejen všeobecné postupy, jako je vydání interního předpisu, rozkazu, metodického pokynu apod., ale i opatření v podobě kázeňských nebo jiných řízení, vedených nebo provedených s policisty odpovědnými ze zatajení části spisové dokumentace, jak byla svědkem popsána.

2.Pokud byla učiněna nějaká opatření, na které se dotazuje žadatel v bodě 1.výše, žádá o sdělení, jaká opatření byla učiněna a poskytnutí kopie dokumentů, kde jsou tato opatření zachycena.

3.…. Žadatel žádá o sdělení, na základě jakého aktu měl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu výjimku z povinného využívání systému ETŘ až do sloučení s jiným útvarem, jak to popisuje svědek pplk....... Žadatel žádá o poskytnutí kopie aktu, na základě kterého se u ÚOOZ nepoužíval systém ETŘ.“

Požadované informace byly žadateli poskytnuty.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

vytisknout  e-mailem