Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace z trestního řízení

Ve své žádosti podané v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. požadovala obhájkyně jménem svým i svého klienta tyto informace: 

„…V trestním spise vedeným povinným subjektem pod sp. zn. ……… se nachází listina s č.j. …… ze dne …….. adresovaná povinným subjektem Ministerstvu zahraničních věcí nazvaná jako Žádost  o poskytnutí součinnosti dle § 8 odst. 1 tr. řádu, v níž je uvedeno, že mezi pracovníky MZV ČR a PČR, NCOZ proběhlo osobní jednání, kdy byly pracovníci MZV seznámeni v obecné rovině s prověřovanou trestnou činností a měla být dohodnuta patřičná vzájemná součinnost.

Žadatelka se s uvedenou listinou seznámila v postavení obhájkyně pana ……., obviněného v uvedené trestní věci. Vzhledem k tomu, že výše uvedené jednání nebylo dle písemného sdělení povinného subjektu úkonem trestního řízení, nebrání žádná okolnost v poskytnutí níže požadovaných informací, kdy žadatelka žádá o sdělení:

-           o jaký konkrétní úkon a podle jakého zákonného ustanovení se jednalo

-           od kdy do kdy a v jaký den, měsíc a rok uvedené jednání proběhlo – a v jakých   místech

-           jaké všechny osoby se tohoto jednání zúčastnily

-           co bylo konkrétním obsahem uvedeného jednání.“

Povinný subjekt poskytl tyto informace:

V trestní věci vedené na NCOZ SKPV pod č.j……. bylo mimo jiné pod č.j. …… zaevidováno dožádání o součinnost dle § 8 odst.1 trestního řádu ze dne….., které provedl policejní orgán písemnou cestou a adresoval jej Ministerstvu zahraničních věcí. Obsah jednání je zcela zřejmý z obsahu tohoto dokumentu, s kterým se žadatelka již seznámila v postavení obhájkyně obviněného.

Povinný subjekt více informací nemohl žadatelce poskytnout, neboť nebyly zaznamenány (§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.).

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

5.9.2019

vytisknout  e-mailem