Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace z řízení NCOZ

Žadatel se domáhal poskytnutí informací z řízení NCOZ SKPV (doslovný přepis): 

„…1.1-Zda byli příslušníci, útvaru NCOZ -SKPV, ze strany , Policie ČR, Libereckého kraje, Obvodního oddělení, informování byl jim poskytnut důkaz, že u Okresního soudu v Semilech ve věci vypořádání BSM , pod čj. 4C 148/87, od 21.11.2003, vyhlášení rozsudku ,do dnešní doby zákonným způsobem neukončen, bylo soudkyní......, na základě porušení zákona 99/1963Sb. vedeno ve věci BSM, nové řízení soudní pod čj. 3C 148/87, kde byl při, porušení čl. 96 odst. 2 zákona č. l/1993Sb. Ústavy ČR, bez jeho veřejného a ústního vyhlášení rozsudku , při zneužití moci úřední, vydán v písemné podobě, rozsudek pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003- kde se do současné doby, jedná o padělanou a pozměněnou listinu o které rozhodoval, některý z příslušníků tohoto útvaru.

1.2-Žádost o poskytnutí informace která úřední osoba činná u NCOZ s uvedením ,hodnosti, titulu , jména, příjmení, pracovní zařazení , osvědčila, nepravdivé skutečnosti a nadržovala, pachatelce, závažné trestné činnosti, při zneužití noci úřední, soudkyní ........ z Okresního soudu v Semilech a poskytnutí, kopie , tohoto podání kdy Policejní orgán NCOZ SKPV teda konstatuje, že jednáním soudkyně ....... nedošlo k žádnému padělání či pozměňování veřejné listiny, tak jak se domnívá podatel, kde již, samotná spisová, značka KRPL-13284/ČJ-2016-181114, prokazuje, že tento spis, vedený pod „ČJ", nemohl ze zákona , dozorovat státní zástupce a zřejmě k posuzování zaslaný k součásti NCOZ SKPV, neobsahoval, důkazy, jako je , spis čj. 4C 148/87 neskončené řízení a spis 3C 148/87 kde , bylo zatajeno, že e jednalo o nařízené nové, jednání a, že k posuzování k rozsudku čj. 3C 148/87-595 , byl podvodně předložen , při zneužití moci úřední , policistů Obvodního oddělení Semily, jako podklad k vydání rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, podvodně protokol z jiného občanskoprávního řízení vedeného u Okresního soudu v Semilech a to protokol z řízení 4C 148/87 ve věci zániku BSM, pod čj. 4C 148/87- čl. 592- 293, přesto , že policisté věděli z úřední povinnosti a na základě své odbornosti v Semilech, že se jedná o nezákonnost, svoji činností a nečinností, nadržují do současné doby , pachatelce trestné činnosti, kde je padělaný a pozměněný, rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 2+.11.2003, používán k vydírání do současné doby , občana ......., kde někteří Policisté činní u Policie ČR, KŘP LK, vytvořily nezákonný systém nadržování pachatelům trestné činnosti k vydírání , při zneužití moci úřední, oznamovatelů trestné činnosti a poškozených a legalizaci výnosu z trestné činnosti, prostřednictvím padělaných a pozměněných , veřejných listin.

1.3-Jaká byla učiněná ze strany vedoucích, pracovníků NCOZ a zda byli odstraněny, nesprávné úřední postupy,, některých úředních osob činných u NCOZ, který osvědčily, že se u soudkyně....... , nejedná o trestnou činnost. Kde se o toto , podání, ke zmaření, prověřování opírají příslušníci Policie ČR, PČR KŘP LK ........ a nadržují, pachatelce trestné činnosti aby unikla, trestnímu stíhání…“

Žadateli byly poskytnuty informace:

Ad 1.1 Policejní orgán tehdejšího ÚOKFK SKPV Policie ČR (předchůdce dnešního NCOZ SKPV) obdržel z Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech spisový materiál (kopie různých listin) obsahující rovněž sporné listiny, které měly být podle podatele padělány či pozměněny výše uvedenou soudkyní. Policejní orgán po vyhodnocení obou sporných listin konstatoval, že listiny jsou po obsahové stránce shodné (včetně rozhodnutí o právech a povinnostech žalobce a žalované, popřípadě znalce), a shledal nesoulad v číslování odstavců obou dokumentů. Při tomto vyhodnocení nebyly shledány konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly úmyslnému padělání či pozměňování listin. Z tohoto důvodu nebylo ze strany policejního orgánu shledáno podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku, kterého by se navíc dopustila soudkyně.  Současně byla vyhodnocena věcná příslušnost policejního orgánu pro další šetření a podání bylo vráceno zpět na Obvodní oddělení v Semilech. Jak bylo šetření podání Obvodním oddělením policie v Semilech ukončeno, nám není známo.

Ad 1.2 Ze strany policejního orgánu NCOZ SKPV Policie ČR nedošlo při vyhodnocování podání a rozhodnutí o jeho vrácení zpět policejnímu orgánu Obvodního oddělení v Semilech k žádnému „osvědčení nepravdivých skutečností“ či k „nadržování pachatelce závažné trestné činnosti při zneužití moci úřední…“. Policejní orgán se zabýval (tak jak již bylo odpovězeno v bodě 1.1) posouzením skutkové podstaty trestného činu podle § 348 trestního zákoníku, a to především jeho objektivní stránky, a neshledal v jednání výše uvedené soudkyně naplnění všech obligatorních znaků této skutkové podstaty ve smyslu trestního zákoníku.

Ad 1.3 Ze strany vedoucích pracovníků NCOZ SKPV nebyly při vyhodnocování postoupeného podání a při odůvodnění jeho vrácení zpět na Obvodní oddělení v Semilech shledány „nesprávné úřední postupy“ pracovníků činných u NCOZ SKPV.

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej 

vytisknout  e-mailem