Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 7. ledna 2021

Zprávy z ÚO Opava (1), z ÚO Bruntál (2) a z ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 11.12.2020 v Opavě

Policejní inspektorka Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě pprap. Silvie Meluchová nadále prošetřuje a prověřuje kolizní situaci v dopravě, která se stala již 11. prosince 2020 v centru statutárního města Opavy. V této souvislosti žádá širokou veřejnost o další svědecké informace, které by vedly k řádnému zadokumentování celé záležitosti a tyto poznatky a podněty lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní číslo opavského dopravního inspektorátu 735 788 950. Za ochotu, snahu a případnou pomoc policisté děkují.

Třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 11. prosince 2020 řídil 62letý muž jako zaměstnanec opavského Městského dopravního podniku trolejbus linky číslo 221 po ulici Horní náměstí v Opavě, a to ve směru od zastávky U Divadla k Dolnímu náměstí. Při jeho jízdě mu však měla na zdejší přechod pro chodce bezprostředně vběhnout do jízdní dráhy mu neznámá osoba, a aby zabránil střetu, tak prudce hromadný dopravní prostředek zabrzdil. V tomto okamžiku došlo k pádu na podlahu trolejbusu stojícího 85letého muže z Opavy a k vymrštění 81leté sedící ženy z Opavy ze sedadla na zem. Oba výše uvedení cestující utrpěli zranění lehčích charakterů s nutností jejich lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, škoda na majetku způsobena nebyla a orientační dechové zkoušky vyzněly u řidiče i obou pasažérů negativně. Neznámá osoba, s největší pravděpodobností se jedná o mladíka, odběhla neznámo kam a její výslech a sdělené informace k celé situaci jsou velmi důležité pro ukončení spisového materiálu.

BRUNTÁLSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti na Bruntálsku v souvislosti s padělky cigaret a tabáku

Na sklonku loňského roku a začátkem roku letošního komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil trestní stíhání 46letého muže z Bruntálska jako obviněného z přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a z přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením, neboť na základě všech doposud zjištěných skutečností je zcela zřejmé, že nejméně v období od ledna do prosince roku 2020 si různými způsoby a za pomocí různých lidí zajišťoval dodávky cigaret a sypaného nekolkovaného tabáku, kdy toto zboží nebylo opatřeno platnou tabákovou nálepkou České republiky. Vše poté skladoval v rodinném domě v místě svého bydliště a také ve své prodejně na Bruntálsku a následně distribuoval řízeným prodejem koncovým zákazníkům ve výši od 65 do 70 korun za krabičku cigaret a kilogram sypaného tabáku nabízel a prodával za částku okolo jednoho tisíce korun. Takto prodal doposud blíže neuvedené množství kartónů s krabičkami cigaret, přesně neustanovený počet samotných krabiček cigaret a přesně nezjištěná kila sypaného tabáku, a to s úmyslným únikem získaných finančních prostředků na spotřební dani.

Obdobného protiprávního jednání podle trestního zákoníku se záměrem vyhnout se platbě spotřební daně a tímto získat neoprávněný majetkový prospěch se dopustili i dva muži ve věku 48 a 53 let a taktéž 58letá žena, všichni z Bruntálska. Všichni shora uvedení v rozporu s ustanovením o spotřební dani, o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků a o ochranných známkách padělky porušující duševní právo k jednotlivým ochranným známkám obstarávali, skladovali, přechovávali, distribuovali, nabízeli a prodávali dalším zákazníkům.

Při soudně nařízených domovních prohlídkách a při prohlídkách i jiných prostor v prosinci loňského roku bruntálští policisté a kriminalisté zajistili u výše uvedených obviněných osob nejméně 6.600 kusů cigaret v nekolkovaných krabičkách a téměř 5 a půl kilogramů sušeného řezaného nekolkovaného tabáku. Svou rozsáhlou trestnou činností při neodvádění spotřební daně způsobili různým fyzickým, právnickým i státním osobám, orgánům a organizacím celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši zcela zřejmě přesahující 776 tisíc korun. Na základě příkazu Okresního soudu v Bruntále byly při procesních úkonech zajištěny nejen cigarety a tabák, ale také mobilní telefony, soukromý automobil, výrobna lihu a větší množství čiré tekutiny. Všechny čtyři obviněné osoby byly zadrženy, umístěny v policejních celách bruntálské Policie České republiky a po provedených procesních úkonech byly propuštěny na svobodu. Celá záležitost je nadále bruntálskými policisty a kriminalisty vyšetřována na jejich svobodě.

Už v druhé polovině prosince loňského roku byla zaslána tiskový zpráva s objasněním majetkové trestné činnosti na Bruntálsku, která se rovněž týkala padělků zboží. V tomto případě se jednalo o obvinění 38letého muže z Krnova, který si obstaral a následně nabízel k prodeji padělky hodinek různých značek. Níže Vám opětovně poskytuji informace k dané záležitosti.

Objasnění hospodářské trestné činnosti 38letého muže z Krnova

V polovině prosince 2020 komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil trestní stíhání 38letého muže z Krnova, okres Bruntál jako obviněného ze spáchání přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Jak bylo dosavadním prověřováním, následným vyšetřováním a dalšími procesními úkony ze strany krnovských a bruntálských policistů a kriminalistů zjištěno, tak obviněný muž nejméně od konce měsíce října 2019 do současné doby jako fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona a současně jako dovozce registrovaný u Celní správy České republiky zakoupil převážně v Čínské lidové republice dosud zcela přesně neustanovené množství padělků zboží, a to hodinek renomovaných značek. Takto získané a opatřené neoriginální zboží neznámé výroby a vydávané za značky s ochrannou známkou Daniel Wellington, Emporio Armani, Diesel, Michael Kors a další uváděl do volného oběhu prodejem prostřednictvím e-shopu na svých internetových stránkách různým zákazníkům zejména po celé České republice, kterým je distribuoval různými zásilkovými službami. Tímto způsobem tak obviněný muž dovezl, přechovával a nabízel do oběhu výrobky neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jiným právnickým či fyzickým osobám a tuto skutečnost činil i přes skutečnost, že již v minulosti byl na své protiprávní jednání upozorněn příslušným Celním úřadem. Výše způsobené škody je předmětem dalšího vyšetřování a obviněný 38letý muž může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Na objasnění výše uvedené trestné činnosti úzce spolupracovali krnovští a bruntálští policisté a kriminalisté s příslušníky Oddělení odhalování celních podvodů Generálního ředitelství cel v Ostravě. V místě trvalého bydliště obviněného muže byla na základě příkazu Okresního soudu v Bruntále provedena domovní prohlídka, přičemž v jeho krnovském bytě, ve sklepních prostorách domu a v motorovém vozidle bylo nalezeno a zajištěno 108 kusů hodinek s označením padělků značek Armani, Boss, Diesel, Timex, Casio, Festina a dále 123 kusů krabiček k těmto hodinkám a také různé množství a druhů dárkových taštiček označených stejnými značkami zboží. Zakročující strážci zákona zajistili rovněž i různé účetní doklady a stolní počítač pro účely dalšího vyšetřování a k provádění různých expertíz, zkoumání a posudků. Na závěr všech shora uvedených skutečností lze rovněž sdělit, že obviněnému 38letému muži byla zablokována jeho internetová doména, tedy jeho webové www stránky spolu s jeho e-shopem, přes které páchal trestnou činnost, aby již v tom nemohl nadále pokračovat. Vše je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany bruntálských kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění krádeže tříkolky z kolárny domu na ulici Luční v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k objasnění a k prověření všech skutečností, které nasvědčují tomu, že se 35letý muž z Nového Jičína mohl dopustit zločinu krádeže. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno, tak výše uvedený 35letý podezřelý muž měl v brzkých ranních hodinách 5. ledna 2021 neoprávněně vstoupit do sklepních prostor jednoho z panelových domů na ulici Luční v Novém Jičíně a z řádně neuzamčené kolárny odcizit zde odstavenou dětskou motorovou tříkolku, čímž poškozené 39leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 11 tisíc korun. Po vynesení tříkolky ze skleních prostor domu s ní sjel setrvačností po ulici Luční k nedaleké prodejně potravin, zde ji zanechal, do místa svého bydliště si došel pro dvoukolový vozík a jakmile tříkolku na vozík naložil a převážel ji po ulici Riegrové v Novém Jičíně, tak byl zastaven a kontrolován službu konající hlídkou strážníků novojičínské Městské Policie. Pro důvodné podezření z majetkové trestné činnosti byl následně předán policistům Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně k provedení dalších nutných procesních úkonů. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 7. ledna 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem