Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 28. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Žádosti o svědecké informace ke kolizním situacím v dopravě v Kravařích a v Opavě

Pět minut před patnáctou hodinou odpolední 23. června 2023 v křižovatce ulic Novodvorská a Opavská v Kravařích přecházela 16letá místní dívka po přechodu pro chodce, a to ve směru od zdejší autobusové zastávky k cukrárenské provozovně, přičemž byla bezprostředně ohrožena zde projíždějícím doposud blíže neustanoveným osobním motorovým vozidlem hnědé barvy. Jeho dosud neznámý řidič odbočoval vlevo z ulice Novodvorské na ulici Opavskou a poté pokračoval na kravařskou místní část Kouty. V prostoru přechodu pro chodce tak došlo ke střetu přední části automobilu s levou rukou chodkyně, která utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, hmotná škoda na majetku s největší pravděpodobností způsobena nebyla a neznámý řidič vozu odejel neznámo kam. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu a zjištění doposud neznámého řidiče automobilu či přesného určení nehodového děje jsou nutné jakékoli informace případných svědků této kolizní situace v dopravě. Tyto poznatky a potřebné skutečnosti lze telefonicky sdělit policejnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Danielu Včelkovi, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950. Velmi vhodné jsou i případné videozáznamy z palubních kamer projíždějících vozidel.

Policisté z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě v současné chvíli prošetřují i další kolizní situaci v dopravě, která se stala pět minut po desáté hodině dopolední 22. června 2023 v prostoru kruhového objezdu poblíž Obchodního domu Breda v křižovatce ulic Nákladní – Oblouková – Rybářská – Kasárenská v Opavě. V té době doposud neznámý řidič blíže neupřesněného motorového vozidla (může se jednat o osobní automobil tovární značky VW Caddy šedé barvy) s největší pravděpodobností nedal přednost v jízdě řidiči osobního automobilu tovární značky Citroën a došlo k poškození tohoto vozu. V této souvislosti policejní inspektorka prap. Sabina Illíková žádá případné svědky události, aby se se svým svědectvím k předmětnému nehodovému ději ozvali telefonicky na opavské policejní číslo 974 737 259 případně, aby na nejbližší policejní služebně poskytli záznamy z palubních kamer svých vozů nebo videa ze svých mobilních telefonů. Za tyto kladné podněty policisté děkují.

Poškození skleněného přístřešku na budově opavského Obecního domu

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 24. června a šestou hodinou ranní 26. června letošního roku doposud neznámá osoba spáchala v prostoru ulic Ostrožná a Beethovenova v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že blíže nezjištěným způsobem rozbila přístřešek nad vchodem do zdejšího Art klubu, které je tvořené z dvojitého kaleného skla o rozměru 2 x 2,5 metrů a tloušťce 2 centimetry, čímž poškozené příspěvkové organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Vloupání do skladu v obci Děhylov

Mezi osmou hodinou ranní 24. června a dvanáctou hodinou polední 26. června tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Děhylov přečin krádeže tím, že se na ulici Zemědělské po odstranění visacího zámku vrat vloupal do vnitřních prostor obecního skladu, které prohledal a odcizil malotraktor značky VARI IV Global a poškodil zde umístěný dřevěný party stůl, čímž poškozené právnické osobě a organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 24 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního stroje lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Rychlá jízda následně prokázala i podnapilého řidiče osobního automobilu v Opavě

Pár minut po deváté hodině dopolední 27. června letošního roku službu konající policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Těšínské v Opavě, kdy radarem změřila rychlost zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Audi A6, které v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h jelo rychlostí 73 km/h. Po zastavení a při prováděné silniční kontrole byl 43letý muž z Opavy jako řidič tohoto automobilu vyzván k podrobení se odbornému měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty okolo 1,3 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 43letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu u obce Pusté Jakartice

Deset minut před dvacátou hodinou večerní 26. června 2023 řídila 33letá žena z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Astra po silnici ve směru od obce Pusté Jakartice k Opavě, městské části Kateřinky, přičemž na přímém úseku v místě klesání z dosud přesně nezjištěných příčin sjela do pravého silničního příkopu a následně v jízdě pokračovala přes polní cestu do přilehlého pole, kde zastavila. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěla řidička blíže neupřesněné zranění s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 60 tisíc korun. Orientační dechová zkouška nebyla u 33leté ženy s ohledem na její zranění provedena a byl u ní nařízen odběr biologického materiálu (krve) při jejím lékařském ošetření, a to ke zjištění, zda v době jízdy nebyla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehody na Bruntálsku

Dvacet minut po šestnácté hodině odpolední 27. června 2023 jela 43letá žena z Bruntálu na svém jízdním kole po chodníku podél levého okraje silnice v obci Staré Město u Bruntálu, kdy při výjezdu z dané obce ve směru na Bruntál a při vjetí na křižující se místní komunikaci se lekla zleva přijíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Mitsubishi Outlander, které řídil 46letý místní muž. Při prudkém brždění přední brzdou cyklistka přeletěla přes řídítka na zem a i vzhledem k tomu, že neměla na hlavě ochrannou helmu, utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bruntálské Podhorské nemocnici. Ke střetu mezi automobilem a jízdním kolem nedošlo, zranění nebylo způsobeno žádné jiné osobě, orientační dechové zkoušky vyzněly u shora jmenované ženy i uvedeného řidiče negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Pár minut po dvanácté hodině polední 25. června 2023 jela po ulici Opavské v Krnově místní 61letá žena na svém elektrickém kole v blízkosti vjezdu do zahrádkářské kolonie, přičemž při jízdě z mírného klesání v pravotočivé zatáčce projížděla přes mírné nerovnosti (výtluky v pozemní komunikaci), nezvládla řízení a upadla na zem. Při prováděném prošetřování ze strany přivolaných policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále bylo zjištěno a prokázáno, že cyklistka neměla při jízdě na hlavě ochrannou helmu a vzniklo jí zranění na hlavě a v obličeji lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření, ošetření a hospitalizace v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedené 61leté ženy negativně, na jejím pádu nemá podíl žádná jiná osoba případně žádné projíždějící vozidlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 5 tisíc korun.

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále nyní prověřují i další dopravní nehodu, která se stala třicet minut po desáté hodině dopolední 24. června 2023 na silnici mezi obcemi Horní Benešov a Milotice nad Opavou. V té době 23letá žena z Ostravy řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Rapid v serpentinách nad obcí Milotice nad Opavou, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala smyk, vyjela zcela za pravý okraj vozovky, sjela do hlubokého silničního příkopu, přetočila se s automobilem přes střechu a zůstala stát v přilehlém poli. Při této dopravní nehodě utrpěla výše uvedená 23letá žena zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení, orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 150 tisíc korun.

Případ majetkové trestné činnosti v Rýmařově, v místní části Ondřejov

V těchto dnech policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Rýmařově v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty intenzivně prověřují případ majetkové trestné činnosti, ke kterému došlo v přesně neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 23. června a sedmou hodinou ranní 24. června 2023 a při které byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši několika desítek tisíc korun. V této souvislosti policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Bruntále žádají širokou veřejnost o svědecké informace k podezřelému chování neznámých osob či k podezřelému výskytu motorových vozidel v Rýmařově, místní části Ondřejov, a to v době mezi patnáctou hodinou odpolední 23. června a sedmou hodinou ranní 24. června letošního roku. Tyto kladné poznatky lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751 případně na policejní čísla bruntálských kriminalistů 974 731 331 nebo 974 731 321. K objasnění protiprávního jednání a chování by zajisté velmi pomohly i případné videozáznamy z palubních kamer projíždějících automobilů a tyto lze poskytnout strážcům zákona na jakékoli policejní služebně v okrese Bruntál. Za případnou spolupráci policisté široké veřejnosti děkují.

NOVOJIČÍNSKO:

V den svých jednadvacátých narozenin odcizil závin v kopřivnickém supermarketu

V těchto dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 21letému muži z Novojičínska, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měl třicet minut po patnácté hodině odpolední dne 27. června letošního roku v jednom ze supermarketů na ulici Obránců míru v Kopřivnici odcizit zboží v hodnotě 45 korun. Volně vystavený ořechový závin si v den svých narozenin uschoval pod svůj oděv a bez úhrady zboží prošel pokladní zónou, za kterou byl zadržen všímavými pracovníky prodejny. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců, a to se zkušební dobou až do poloviny prosince roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

Opava 28. června 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem