Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 22. dubna 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Velikonoční dopravně bezpečnostní akce na Opavsku

V průběhu velikonočních svátků, tedy od pátku 15. dubna až do pondělí 18. dubna letošního roku se policisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě mimo běžný výkon služby zaměřili ve větší míře na dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Jednotlivé policejní autohlídky z obvodních oddělení v Hlučíně, v Hradci nad Moravicí, v Kravařích, v Opavě, ve Velkých Heralticích a ve Vítkově, jakož i dopravní policisté z opavského Dopravního inspektorátu tak na různých místech celého okresu Opava prováděli silniční kontroly řidičů motorových vozidel i cyklistů. Vše probíhalo v součinnosti s celokrajskou i s celorepublikovou dopravně bezpečnostní akcí zaměřenou na snížení dopravní nehodovosti, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek a k celkovému zlepšení dopravně bezpečnostní situace na pozemních komunikacích.

Do předmětného bezpečnostního opatření se zapojilo celkem devět desítek policistů a policistek, kteří zajišťovali výkon služby na předem určených vytipovaných stanovištích a zastavili tak přes šest set dvacet účastníků silničního provozu. Při těchto silničních kontrolách bylo u osmi řidičů motorových vozidel prokázáno, že před jízdou případně během jízdy požili alkoholické nápoje a čtyři řidiči automobilů byli ovlivněni omamnými, návykovými, psychotropními látkami nebo jedy. Odborným měřením dechovými zkouškami tak byly na těchto stanovištích (Ludgeřovice, Markvartovice, Háj ve Slezsku, Vítkov, Opava - ulice Otická, Purkyňova, Vojanova a Hlučínská) jednotlivým řidičům naměřeny pozitivní výsledky v rozmezích od 0,47 promile až po 3,1 promile alkoholu v dechu. U třech mužů se hladina alkoholu v dechu pohybovala do jedné promile, což se v daných případech jedná o přestupková jednání a chování, u zbývajících pěti mužů tyto testy prokázaly hodnoty přes jednu promile, čímž jsou tedy důvodně podezřelí z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Všechny výše uvedené osoby se na výzvy policistů podrobily lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu (krve nebo moči), byly jim na místě zadrženy jejich řidičské průkazy a bylo jim zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Mimo těchto výše uvedených protiprávních jednání byl navíc ve třech případech objasněn případ přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poněvadž právě tyto tři osoby v obci Radkov a po ulicích Nákladní a Těšínské v Opavě řídily motorová vozidla i přesto, že mají v současné chvíli vysloven status neřidiče, tedy že mají příslušným rozhodnutím vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 14. dubna 2022 v Ludgeřovicích

Pětadvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 14. dubna 2022 jel 15letý mladík z Hlučínska na svém pánském horském jízdním kole po ulici U statku v obci Ludgeřovice, přičemž z doposud přesně nezjištěných příčin upadl na zdejším přilehlém mostku na zem. Při tomto si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, s následnou hospitalizací k pozorování. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu je velmi nutné zjistit průběh nehodového děje, a proto policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Robin Podolinský žádá širokou veřejnost o případné svědecké informace. Tyto lze kdykoli telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 576 případně na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu s nezletilým chlapcem v Rýmařově

Pět minut před patnáctou hodinou odpolední 21. dubna 2022 řídila 25letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po ulici Revoluční v Rýmařově ve směru k centru města, přičemž si u zdejší prodejny autodílů všimla, jak za přechodem pro chodce stojí u pravé zadní strany odstaveného automobilu nějaký chlapec, který k ní byl otočený zády. Proto snížila rychlost jízdy, projela přes přechod pro chodce a náhle jí znenadání z pravé strany vběhla bezprostředně do její jízdní dráhy jiná osoba, kterou neviděla, a to místní 9letý hoch. Po nárazu přední části automobilu do těla chlapce tento upadl na vozovku a s ohledem na jeho zranění lehčího charakteru byl přivolaným sanitním vozidlem s lékařem převezen k lékařskému vyšetření a ošetření do zdravotnického zařízení v Krnově, a to už i za účasti jeho matky. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně a nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Nález munice pocházející z období 2. světové války u Osoblahy

Pětadvacet minut po deváté hodině dopolední 20. dubna 2022 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 48letý muž z Novojičínska, že před chvíli při výkopových pracích v blízkosti úzkorozchodné kolejové trati na katastru obce Liptáň, v místní části Horní Povelice nalezl nějaký kovový předmět, který vypadá jako munice pravděpodobně pocházející z období 2. světové války. Místo nálezu zajistili přivolaní službu konající policisté z místního Obvodního oddělení v Městě Albrechticích, a to až do příjezdu policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Ten následně nález označil jako dělostřeleckou minu ráže 82 mm z válečného období, tuto zajistil, na místě bezpečně zlikvidoval a převezl k následné totální likvidaci. Z výše uvedených důvodů byl na dané trati zastaven v době mezi půl desátou a dvanáctou hodinou polední vlakový provoz, vedený z Třemešné do Osoblahy, v obou směrech.

Nálezy nevybuchlé munice z období 2. světové války

V těchto dnech policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku byli v několika případech přizváni do okresů Opava, Bruntál a Nový Jičín k bezpečnému zneškodnění a k likvidaci nalezených nebezpečných výbušných předmětů, které ještě pocházejí z období 2. světové války.

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů:

V současné době velmi přívětivé jarní počasí zajisté nabádá širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět také různé stavební práce a terénní úpravy.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 4x, 5x během týdne.

Převážně v jarních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.

V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování. 

NOVOJIČÍNSKO:

Nález minuce pocházející z období 2. světové války na ulici Skalky v Novém Jičíně

Dvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 20. dubna letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 48letý muž z Nového Jičína, že před chvíli při terénních úpravách na své zahradě u rodinného domu na ulici Skalky v Novém Jičíně nalezl nějaký kovový předmět, který vypadá jako munice. Po příjezdu na určené místo službu konající policejní autohlídka z místního Obvodního oddělení ověřila pravost oznámení a následně přivolala pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Tento policejní specialista si následně převzal a k bezpečnému totálnímu znehodnocení a k likvidaci si odvezl dělostřeleckou minu ráže 50 mm, která pochází z období 2. světové války.

Opava 22. dubna 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem