Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 2. prosince 2021

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti 

OPAVSKO:

Vloupání do stavební buňky na katastru obce Nové Sedlice

V blíže neustanovené době ke konci měsíce listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru obce Nové Sedlice přečin krádeže tím, že se po vypáčení zámku dveří vloupal do stavebního kontejneru, ze kterého odcizil různé druhy pracovního nářadí v celkové hodnotě přes 30 tisíc korun, ke škodě soukromé právnické osobě z Olomoucka. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru se stalo v prostoru staveniště mezi místním hřbitovem a zdejším rybníkem. Celou záležitostí se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného bouracího kladiva značky Berner modré barvy a velké elektrické brusky značky Berner modré barvy, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Vloupání do dodávkového automobilu na ulici Husové v Opavě

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech intenzivně prověřují případ, který se stal v přesně nezjištěné době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 27. listopadu a desátou hodinou dopolední 28. listopadu tohoto roku na ulici Husové v Opavě. V té době doposud neznámý pachatel spáchal přečin krádeže tím, že po rozbití skleněné výplně okna zadních dveří se škodou 10 tisíc korun vnikl do zavazadlového prostoru zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Ford Tranzit Custom. Z této dodávky následně odcizil různé druhy a množství pracovního nářadí v plastové bedně černé barvy, čtyři páry běžkových bot značky Alpine Pro a finanční prostředky na hotovosti, vše v hodnotě bezmála 20 tisíc korun. Poškozenému místnímu 52letému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 30 tisíc korun a jakékoli informace k dané záležitosti, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Žádosti o svědecké informace k dopravním nehodám na Opavsku

V těchto dnech policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prošetřují a prověřují mimo jiné i dvě dopravní nehody a kolizní situace v dopravě, ke kterým žádají svědecké informace přítomných spoluobčanů. Tato pozitivní svědectví jsou velmi důležitá k řádnému zadokumentování spisových materiálů a lze je telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950. Za informace policisté děkují.

Policejní inspektor prap. Lukáš Spáčil se intenzivně zabývá dopravní nehodou, která se stala třicet minut před šestou hodinou ranní 25. listopadu 2021 na silnici spojující Opavu s Krnovem, a to poblíž obce Holasovice. V té době doposud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla typu Pick-up zelené či modrozelené barvy jel ve směru od obce Holasovice na Opavu, přičemž v táhlé pravotočivé zatáčce předjížděl příměstský autobus tovární značky Sor žluté barvy společnosti TQM, který řídil 66letý muž z Opavska. Dopravní prostředek hromadné přepravy osob předjížděl v místě, kde je vodorovné dopravní značení „podélná čára souvislá“ a ve chvíli, kdy v protisměru jel dosud nezjištěný nákladní automobil s neznámým řidičem. Řidič vozu Pick-up na tuto situaci zareagoval prudkým stržením řízení vpravo a došlo tak ke střetu pravého boku tohoto automobilu s levou přední části autobusu. Po nárazu neznámý řidič nezastavil a pokračoval ve své jízdě na Opavu a poté neznámo kam. V té době cestovalo v autobusu šest osob, ke zranění žádné z přítomných osob s největší pravděpodobností nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče autobusu negativně a dosavadní hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Rovněž i řidič protijedoucího nákladního auta nezastavil a pokračoval ve své jízdě ve směru na Krnov.

Opavský dopravní policista prap. Mgr. Tomáš Ryba prošetřuje a prověřuje kolizní situaci v dopravě, která se stala třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 29. listopadu 2021 v prostoru kruhového objezdu na křižovatce ulic Nákladní - Oblouková - Rybářská - Kasárenská v Opavě. V té době doposud přesně nezjištěný řidič blíže neustanoveného motorového vozidla jel po uvedeném kruhovém objezdu, přičemž vyjížděl na ulici Rybářskou, avšak na zdejším vyznačeném přechodu pro chodce nadal přednost zde jsoucí 15leté dívce z Bruntálska. Chodkyně šla ve směru od ulice Obloukové ke zdejšímu supermarketu a k ulici Kasárenské. Po střetu mezi levou přední části automobilu a levou nohou dívky, tato upadla na vozovku. I když neznámý řidič ihned zastavil a z vozu vystoupil, přesto poté odejel neznámo kam, poněvadž sražená mladistvá osoba mu měla prvotně sdělit, že je v pořádku a že jí nic nebolí. Následně však vyhledala lékařskou pomoc, poněvadž jí bylo způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo a rovněž pravděpodobně nebyla způsobena žádná velká hmotná škoda na majetku.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehody na Bruntálsku

V těchto dnech policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále intenzivně prošetřují a prověřují několik dopravních nehod a kolizních situací v dopravě, které se na teritoriu bruntálského okresu staly v posledních dnech.

Tak například dvacet minut po desáté hodině dopolední 29. listopadu 2021 řídila 28letá žena z Havířova osobní motorové vozidlo tovární značky VW Golf po ulici Šmeralové v Krnově, přičemž poblíž budovy zdejšího Slezského domu couvala na podélné parkovací místo u pravého okraje vozovky a nevšimla si zde jdoucí 80leté ženy z Bruntálska. Po střetu levého zadního rohu automobilu s tělem chodkyně tato upadla na zem a vzniklo jí zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou žen negativně, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově na několik stovek korun.

Dvacet minut před osmou hodinou ranní 30. listopadu 2021 řídil 77letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Suzuki po ulici Krnovské v Městě Albrechtice, přičemž na uježděné sněhem pokryté vozovce před zdejším přechodem pro chodce řádně nezastavil svůj automobil a pravým zpětným zrcátkem svého vozu narazil do těla zde přecházejícího místního 56letého muže. Chodec po zachycení upadl na zem a způsobil si zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení v Krnově. Ke zranění žádné další ze zúčastněných osob nedošlo, u obou mužů byly orientační dechové zkoušky negativní a celková hmotná škoda na majetku činí několik stokorun.

Půl hodiny po poledni posledního listopadového dne letošního roku řídil 36letý muž z Opavska nákladní motorové vozidlo tovární značky Iveco v okolí autobusové zastávky a benzínové čerpací stanice v obci Dvorce, přičemž mu bezprostředně do jeho jízdní dráhy vběhl kůň. Ten se splašil na přilehlém poli, ze sedla shodil svou jezdkyni, a to místní 29letou ženu a svévolně z pole utíkal přes cestu ke zdejšímu jezdeckému areálu. Po nárazu automobilu do těla koně, toto zvíře utrpělo zranění nohy a hrudníku a poškozením vozu vznikla hmotná škoda na majetku ve výši 150 tisíc korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky u řidiče i u jezdkyně vyzněly negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši až 200 tisíc korun.

Deset minut před třiadvacátou hodinou večerní 30. listopadu 2021 došlo na cyklostezce v parku ulice Smetanův okruh v Krnově k havárii 54letého muže z Bruntálska, který zde jel na elektro koloběžce. Jak bylo dosavadním šetřením zjištěno, tak shora uvedený muž při průjezdu pravotočivou zatáčkou na mokré vozovce živičného povrchu cyklostezky dostal smyk a upadl na zem. Při tomto se poranil na hlavě, vzniklo mu zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a ošetření. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun. Orientační dechová zkouška nebyla u cyklisty (muže jedoucího na elektrokoloběžce) provedena s ohledem na jeho zranění, byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných, návykových, psychotropních látek a jedů. Výše uvedený muž neměl v době jízdy na koloběžce na hlavě žádnou ochrannou přilbu.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do sklepních boxů v novojičínských bytových domech

Okolo půl páté ranní 28. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Lužické v Novém Jičíně přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se ve sklepních prostorách jednoho ze zdejších bytových domů po vypáčení dveří vloupal do sklepního boxu místního 77letého muže a odcizil saxofon stříbrné barvy značky Weiklang včetně zeleného přepravního kufru, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 tisíc korun.

Mezi desátou hodinou dopolední a čtrnáctou hodinou odpolední 1. prosince 2021 rovněž doposud neznámý pachatel spáchal přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže na ulici Bulharské v Novém Jičíně tím, že po vytržení petlice dveří ze zdi vnikl ve sklepních prostorách jednoho z bytových domů do sklepní kóje místní 37leté ženy a odcizil zcela funkční televizor značky Sencor o uhlopříčce 80 cm a dále hluboký plastový box s vánočními ozdobami, vše v celkové hodnotě bezmála 6 tisíc korun.

Oba výše uvedené případy protiprávního jednání majetkového charakteru nyní nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo osob pachatelů, jakož i k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Vloupání do příručního skladu u prodejny na ulici Hřbitovní v Novém Jičíně

Mezi půl čtvrtou a sedmou hodinou ranní 28. listopadu 2021 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Hřbitovní v Novém Jičíně přečin krádeže tím, že po odstranění visacího zámku vnikl do příručního skladu u zdejší prodejny smíšeného zboží, přičemž z tohoto kovového boxu odcizil tři plastové přepravky s 35 kusy sladkého pečiva (koblihy, záviny, koláče) v hodnotě téměř 700 korun. Poškozené místní právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 900 korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Opava 2. prosince 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem